Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Qlik: Nowa era analityki

Data Discovery staje się normalnością. Co w takim razie będzie kolejnym etapem? W 2014 r. ponad połowa wydatków na BI została przeznaczona na systemy Data Discovery, co skłoniło Gartnera do opublikowania badania „Trendy Rynkowe: Punkt zwrotny Business Intelligence zwiastunem Nowej Ery Analityki”.

James Richardson, Business Analytics Strategist, Qlik

James Richardson, Business Analytics Strategist, Qlik

Co sprawia, że Data Discovery stało się normalnością? W czasie, gdy jeszcze byłem analitykiem branżowym, było to dla mnie najdziwniejsze zadanie, ale nie trzeba być prorokiem, by wysnuć pewne wnioski na podstawie rozwoju dotychczasowych trendów.

Aktywizm informacyjny będzie wciąż rósł. Faktem jest, że żyjemy w świecie kształtowanym przez dane (zarówno na poziomie prywatnym, jak i profesjonalnym), a ludzie wyrażają siebie poprzez to, co z nimi robią. Wewnątrz każdej organizacji użytkownicy aktywnie angażują się w życie firmy dzięki danym, ale tylko część z nich ma dostęp do technologii, która pozwala im to zrobić. W roku 2015 dzięki prawdziwie samoobsługowym rozwiązaniom coraz więcej ludzi będzie przenosiło się z pasywnej konsumpcji informacji do aktywnego ich używania.

Dane z zewnętrznych źródeł będą coraz częściej używane, aby zapewnić potrzebny kontekst. Firmy inwestują w BI, aby „podejmować lepsze decyzje”, jednak większość systemów Business Intelligence zawiera tylko dane wewnętrzne. W rezultacie decyzje podjęte na bazie BI są pozbawione zewnętrznego kontekstu, a co za tym idzie – nie uzyskują optymalnych rezultatów decyzyjnych.

Będziemy wykorzystywać Data Discovery mądrzej. W dalszym ciągu będziemy kontynuować przeniesienie punktu ciężkości z raportów na rzecz analiz. Data Discovery zwiększy wykorzystanie niektórych typów zaawansowanej analityki, aby dokonywać przewidywań i optymalizacji w sposób, który będzie mógł być wykorzystany przez więcej osób dzięki bogatszym typom wizualizacji oraz dzięki eleganckiej nawigacji pomiędzy danymi.

Zarządzanie Data Discovery stanie się niezbędne. Samoobsługowy nie oznacza – pozbawiony zasad. Rozprzestrzenianie się Data Discovery wymaga od firmy (a w szczególności działu IT) zapewnienia dobrego zarządzania w sposobie wykorzystywania go, zarządzania dającego pewność, że analiza dokonana samoobsługowo jest przeprowadzona w odpowiednich ramach. Qlik jest już liderem na tym polu.

Interaktywny storytelling oparty na danych. Nawet najbardziej wnikliwa analiza na świecie jest bezużyteczna do momentu, gdy zostanie przedstawiona osobom będącym na odpowiednim stanowisku, aby móc ją wykorzystać. Najlepszą drogą do zrobienia tego jest opowiedzenie historii. Data storytelling będzie głównym sposobem naszej pracy, pomagając tworzyć przekonujące narracje, które zachęcą członków zespołu i kadrę kierowniczą do podjęcia działań.

BI nie opiera się już tylko na zestawianiu raportów. W BI chodzi coraz bardziej o interaktywne podejmowanie decyzji. Przykładem są chociażby statyczne opowieści, które prowadzą do pytań bez odpowiedzi. Możliwość zagłębienia się w danych bezpośrednio z opowieści i uzyskania odpowiedzi na pytania w czasie rzeczywistym jest tym, czego potrzebujemy. „Zróbmy to offline” jest anachronizmem. Opowiadaj historię i rozmawiaj na temat danych, aby uzyskać rezultaty.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.