Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IoT w branży transportowo-logistycznej

96% respondentów z branży transportowo-logistycznej uważa, że IoT (Internet of Things) jest najbardziej strategiczną inicjatywą technologiczną, jaką podejmą w tej dekadzie

Sondaż przeprowadzony w październiku 2014 r. przez firmę Forrester Consulting na zlecenie Zebra Technologies wykazuje, że 90% firm z branży transportowo-logistycznej wdrożyło już rozwiązania IoT albo planuje je wdrożyć w ciągu roku. Wyniki badania zaprezentowano podczas konferencji ProMat 2015 (Chicago, marzec 2015). Informacje pochodzą z wywiadów z osobami podejmującymi decyzje biznesowe i IT w niemal 600 międzynarodowych firmach.

Ponad połowa respondentów oczekuje, że IoT korzystnie wpłynie na postępowanie zgodne z przepisami (51%) oraz ułatwi proces dostawy (51%). Więcej niż czterech na dziesięciu badanych oczekuje, że IoT pomoże ich firmom zwiększyć stopień bezpieczeństwa (45%), efektywność kosztową (44%) albo przejrzystość łańcucha dostaw (44%).

Łączność Wi-Fi, czujniki bezpieczeństwa, komunikacja NFC (Near Field Communications) oraz RTLS (rozwiązania do lokalizacji w czasie rzeczywistym) były wskazywane jako kluczowe technologie we wdrożeniach rozwiązań IoT.

Niemal 40% respondentów wymieniło obawy o prywatność i bezpieczeństwo jako największą przeszkodę w implementacji rozwiązań IoT, podczas gdy 38% wskazało w tym przypadku złożoność wdrożeń.

– Wyniki sondażu jasno pokazują, w jakim stopniu Internet Rzeczy jest ważny dla branży transportowo-logistycznej. Rozwiązania IoT dostarczają danych operacyjnych o lokalizacji i stanie śledzonych obiektów. Dzięki tym informacjom firmy mogą poprawić jakość obsługi klienta, stworzyć nowe źródła przychodów, odróżnić się od konkurentów oraz motywować pracowników – mówi Jim Hilton, senior director, Global Manufacturing Principal, Zebra Technologies.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.