Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Oracle: Generacja Y i mobilność

W nowym badaniu Oracle prawie 55% przedstawicieli „pokolenia Millenium” (zwanego także Generacją Y – ludzie urodzeni w latach 80. i 90. XX w.) stwierdziło, że złe doświadczenia z aplikacjami mobilnymi jakiejś firmy skutecznie zniechęciłyby ich do skorzystania z jej produktów lub usług

Zgodnie z globalnym raportem „Millennials and mobility: how businesses can tap into the app generation” („Generacja Y i mobilność: jak przedsiębiorstwa mogą trafić do pokolenia aplikacji”) 39% przedstawicieli „pokolenia Millenium” byłoby mniej skłonnych do polecenia innym produktów lub usług danej firmy, jeżeli nie spodobały im się jej aplikacje mobilne, a 27% osób wyraziłoby nawet opinię negatywną.

Z badania wynika, że jeśli przedsiębiorstwa nie są w stanie zapewnić swoim obecnym i potencjalnym klientom dostępu do interesujących aplikacji, odzwierciedlających również wartość marki, to narażają się na ryzyko, że Generacja Y zniechęci się do ich oferty i skorzysta z produktów konkurentów, których oferta mobilna będzie bardziej przekonująca.

Raport pokazuje również, że Generacja Y nie lubi dostawać niechcianych, natrętnych wiadomości, nieistotnych z punktu widzenia ich potrzeb, ale lubi otrzymywać od przedsiębiorstw wsparcie w postaci wiadomości o dużej wartości dodanej.

72% ankietowanych ceni możliwość kupowania produktów lub usług za pomocą aplikacji mobilnej. Podobny odsetek (71%) respondentów lubi mieć możliwość zarządzania rozliczeniami za usługi, a 65% – możliwość informowania przedsiębiorstwa o problemach lub zgłaszania reklamacji za pomocą aplikacji mobilnej.

Badaniem Oracle przeprowadzonym wspólnie z Opinium Research LLP objęto młodych ludzi w wieku 18–34 lat, pracujących w międzynarodowych korporacjach w regionie EMEA, na Dalekim Wschodzie i w Ameryce Północnej.

Wyniki badania w rozbiciu na regiony pokazują, że młodzi ludzie w regionie Dalekiego Wschodu są o wiele bardziej zaawansowani w używaniu aplikacji, w szczególności w zakresie aplikacji korporacyjnych oraz bardziej „poważnych” funkcji. Aplikacje mobilne to dla nich nie tylko gadżety, lecz również niezbędny element życia codziennego. Stale poszukują nowych, innowacyjnych aplikacji, a także – co korzystne dla firm – są gotowi zapłacić za aplikacje udostępniające atrakcyjne funkcje.

W skali globalnej badanie wskazuje istotne różnice pomiędzy używaniem smartfonów i tabletów przez Generację Y. Mimo że młodzi ludzie sporo korzystają z tabletów, dostęp do aplikacji mobilnych uzyskują przede wszystkim za pomocą smartfonów. Na przykład 61% przedstawicieli pokolenia Y co najmniej raz pobrało treści medialne za pomocą aplikacji na smartfona, a tylko 35% za pomocą tabletu, 48% choć raz do przelewania pieniędzy znajomym wykorzystało aplikację na smartfona, a tylko 22% aplikację na tablet.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.