Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Decyzje na bazie pewnych informacji

Z najnowszych badań ogłoszonych przez firmę Epicor Software Corporation wynika, że presja podejmowania decyzji biznesowych „w ciemno” przez europejskich pracowników biurowych powoduje zwiększenie ich poziomu stresu i niepokoju.

Wyniki badania przeprowadzonego przez firmę ICM Unlimited w imieniu Epicor Software Corporation pokazują, że ponad trzy czwarte europejskich pracowników biurowych (79%) w którymś momencie swojej pracy musiało podjąć decyzję niepopartą żadnymi informacjami, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie. 40% pracowników biurowych sugeruje, że podejmowanie decyzji bez wystarczających informacji prowadzi do wyższego poziomu stresu.

Badanie online (marzec 2015 r.) zostało przeprowadzone wśród 500 pracowników biurowych w Wielkiej Brytanii oraz 400 pracowników biurowych w każdym z wymienionych rynków: Niemcy, Szwecja, Zjednoczone Emiraty Arabskie w całkowitej liczbie 1700 osób. Wszystkie prace zostały przeprowadzone zgodnie z normą ISO 27001 & 20252.

Jak wynika z badania, stres odczuwany przez pracowników może być spowodowany obawami o konsekwencje podejmowania decyzji niepopartych dostateczną ilością informacji. Pracownicy są zdania, że efekty takich decyzji mogą godzić w ich osobistą reputację (36% badanych) i prowadzić do niskiej wydajności ich pracy (29%). Niektórzy badani wyrazili obawę, że w następstwie podjęcia złych decyzji mogą nawet stracić pracę (17%).

Skutki decyzji podejmowanych bez wystarczających informacji wpływają na wydajność nie tylko pracowników, ale również całego przedsiębiorstwa. Konsekwencjami dla biznesu są: niska wydajność biznesowa (27%), niższe przychody (22%) i nieobecność w pracy (7%), często wymieniana jako rezultat stresu pracowników.

Pomimo tych zagrożeń wielu pracowników jest regularnie proszonych o podejmowanie decyzji niepopartych informacjami, z czego jedna trzecia (33%) robi to raz w tygodniu, a 14% codziennie. Wyniki badań potwierdzają rezultaty ankiety PwC 2014 Big Decissions „Gut & gigabytes”, w której mniej niż jedna trzecia pracowników (32%) opisuje proces podejmowania decyzji w swojej firmie jako „poparty dokładnymi danymi”.

Rozwiązaniem problemów sygnalizowanych przez ankietowanych może być dostarczanie odpowiedniej ilości informacji. Większość pracowników jest zdania, że gdyby firmy korzystały z lepszych systemów IT, pomogłoby im to lepiej wykonywać swoje obowiązki – ponad połowa respondentów (52%) sugeruje, że rozwiązanie problemu jest możliwe dzięki zastosowaniu technologii.

– Ze względu na reputację firmy, przychody i dobro pracowników istotne jest, żeby firmy wykorzystywały technologie i systemy, które umożliwią pewne podejmowanie decyzji. Zwłaszcza w branżach takich jak produkcja i dystrybucja, gdzie sytuacja biznesowa dynamicznie się zmienia i panuje wysoka presja – właściwie nie ma tam miejsca na błędy – powiedział Keith Deane, EVP i General Manager International w firmie Epicor Software. – Firmy powinny zmierzyć się z faktem, że ich pracownicy są narażeni na stres wynikający z konieczności podejmowania decyzji bez wystarczających informacji oraz obawiają się mogącej być konsekwencją tych działań utraty pracy.

John Atherley, IT Manager oprogramowania Epicor ERP dla klienta Maher Limited oraz członek zarządu Epicor EMEA User Group uzupełnia: – Wraz z ogromną ilością danych w firmach wybór odpowiednich informacji może okazać się dużym wyzwaniem. Nie powinno się lekceważyć wagi podejmowania decyzji w oparciu o pełne informacje. Od czasu wprowadzenia systemu ERP w naszej firmie pracownicy nie tylko stali się bardziej zadowoleni i pewni siebie, ale udaje nam się również podejmować lepsze decyzje w krótszym czasie, jak również znacznie rozwijać naszą działalność.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.