Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

EMC: Transformacja działania biznesu

Źródło: EMC Corporation

Podczas konferencji EMC World 2015 w Las Vegas w maju 2015 r. firma EMC Corporation poinformowała o wprowadzeniu oprogramowania Project CoprHD – wersji open source produktu EMC ViPR Controller. Ponadto EMC oferuje możliwość bezpłatnego pobrania pełnej wersji oprogramowania EMC ScaleIO do wykorzystania poza środowiskami eksploatacyjnymi.

Zachodząca obecnie na świecie transformacja zakłóci funkcjonowanie dotychczasowych modeli biznesowych, nawet tych powstałych w epoce Internetu i e-biznesu. Klienci oczekują szybszej, bardziej spersonalizowanej obsługi cyfrowej oraz dostępu do niej w trybie 24x7 z dowolnego urządzenia. Przygotowanie się do tej transformacji i włączenie się w nią wymaga od przedsiębiorstw przyjęcia nowego, cyfrowego sposobu myślenia.

Stawia to przed dyrektorami ds. IT dwa wyzwania. Po pierwsze muszą obniżać koszty dotychczasowych systemów informatycznych bez pogorszenia poziomu usług. Po drugie tak uzyskane oszczędności muszą przeznaczać na szybkie wprowadzanie innowacji oraz budowanie – w oparciu o model otwartego rozwoju oprogramowania – nowych, transformacyjnych modeli biznesowych ukierunkowanych na aplikacje.

Model oprogramowania open source (z otwartym dostępem do kodu źródłowego) w coraz większym stopniu staje się fundamentem strategii wielkich przedsiębiorstw, ponieważ umożliwia zachowanie pełnej kontroli nad własną działalnością, a równocześnie zapewnia szybkie wprowadzanie innowacji w odpowiedzi na zmieniające się wymagania rynkowe. Dzięki oprogramowaniu open source i modelowi otwartego rozwoju oprogramowania (open development) przedsiębiorstwa i instytucje mogą uniknąć wiązania się z określoną platformą oraz realizować projekty (w tym modyfikować oprogramowanie) stosownie do potrzeb, przy równoczesnym zachowaniu korzyści, jakie daje dostęp do społeczności programistów o podobnym sposobie myślenia. Z punktu widzenia komercyjnych producentów oprogramowania korzyści obejmują kontakt ze środowiskiem partnerów, co stymuluje wprowadzanie z inicjatywy społeczności kolejnych innowacji do dotychczasowych platform.

Project CoprHD zapewnia możliwość wyboru, elastyczność, bezpieczeństwo i przejrzystość. Od wprowadzenia na rynek w 2013 r. ViPR Controller był chwalony przez klientów, partnerów i analityków branżowych jako neutralny względem producenta pamięci masowej system sterujący automatyzacją pamięci masowej definiowanej programowo. Firma EMC będzie w dalszym ciągu sprzedawać komercyjną wersję tego produktu i zapewniać do niego pełną pomoc techniczną. ViPR Controller jest oferowany jako kluczowy element umożliwiający wdrażanie aplikacji nowej generacji (określanych jako aplikacje „trzeciej platformy” – third platform applications), które wymagają w pełni zintegrowanej architektury pamięci masowej umożliwiającej skalowanie poziome.

– Wprowadziliśmy Project CoprHD jako wersję open source produktu EMC ViPR Controller oraz umożliwiliśmy bezpłatne pobieranie oprogramowania EMC ScaleIO, czyli udostępniliśmy dwa kluczowe elementy naszej oferty pamięci masowej definiowanej programowo – wyjaśnia Jeremy Burton, dyrektor ds. produktów i marketingu w firmie EMC Corporation. – Oznacza to, że firma EMC dokonała przełomu, bardziej intensywnie angażując się w model otwartego rozwoju oprogramowania w oparciu o współpracę z naszymi klientami i partnerami oraz twórcami aplikacji i konkurentami. Jesteśmy przekonani, że ta radykalna zmiana naszej strategii ułatwi klientom szybsze opracowywanie nowych modeli biznesowych ukierunkowanych na aplikacje.

Project CoprHD jest przeznaczony dla centrów przetwarzania danych i został określony jako pojedyncza, otwarta warstwa sterowania pamięciami masowymi pochodzącymi od różnych dostawców. Wersja open source zapewnia ten sam poziom elastyczności, możliwości wyboru, bezpieczeństwa i transparentności co ViPR Controller, ale daje dodatkową możliwość tworzenia nowych usług i aplikacji.

Budowanie prężnej społeczności twórców aplikacji ma kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu produktów EMC związanych z pamięcią masową definiowaną programowo oraz automatyzacją pamięci masowych i zarządzaniem nimi. EMC inwestuje w Project CoprHD w celu zapewnienia sobie dużego wsparcia dla tych działań. Ponadto firma EMC powołała niedawno zespół EMC {code}, którego celem jest ułatwienie społeczności wykonywania zadań związanych z opracowywaniem aplikacji. Zespół propaguje rozwiązania techniczne, koncentrując się na udostępnianiu technologii EMC społeczności użytkowników środowisk programistycznych i operacyjnych poprzez udział w otwartych projektach i imprezach przeznaczonych dla tej społeczności. Project CoprHD i EMC {code} stanowią dwa kluczowe elementy kompleksowej strategii EMC dotyczącej oprogramowania open source.

Z kolei EMC ScaleIO – pamięć masowa definiowana programowo – umożliwia przekształcenie dotychczasowej pamięci masowej serwerów we współużytkowaną blokową pamięć masową, która zapewnia elastyczne i skalowalne konfigurowanie wydajności i pojemności na żądanie. Rozwiązanie jest neutralne względem platformy sprzętowej i stanowi konwergentną platformę pamięci masowej definiowanej programowo. Zapewnia odporność na awarie klasy korporacyjnej oraz umożliwia pracę z aplikacjami nowej generacji, które wymagają ogromnych możliwości skalowania i niskich kosztów operacyjnych. Rozwiązanie jest oparte na architekturze SAN skalowanej poziomo, dzięki czemu umożliwia rozbudowę od konfiguracji z jedynie kilkoma serwerami do konfiguracji z tysiącami serwerów przy zachowaniu liniowej skalowalności wydajności.

– ScaleIO umożliwia nam rozbudowę zasobów pamięci masowej bez zwiększania zajmowanej powierzchni, co jest wymogiem koniecznym w naszej firmie. Możliwość bezpłatnego i bezproblemowego pobrania tego oprogramowania pozwala przedsiębiorstwom, które pokładają nadzieje w koncepcji pamięci masowej definiowanej programowo, na sprawdzenie jej zalet, takich jak hiperkonwergencja, skalowalność, nadmiarowość i wysoka wydajność. Pamięć masowa definiowana programowo jest koniecznością w naszym centrum przetwarzania danych. Używamy oprogramowania ScaleIO w środowisku testowym i eksploatacyjnym już od ponad 18 miesięcy i możemy potwierdzić, że jest to niezawodne rozwiązanie – uważa David J. Sampson, wiceprezes, Itrica Corp.

Ponadto firma EMC uruchomiła serwis ScaleIO Product Community w sieci ECN (EMC Community Network). Serwis ten stanowi platformę interaktywnej wymiany informacji związanych z pomocą techniczną. Platforma umożliwia zadawanie pytań ekspertom ds. produktu ScaleIO, a także udostępnia dokumentację, oprogramowanie do pobrania, podręczniki użytkownika, zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania oraz szkolenia. Za pośrednictwem tego serwisu EMC umożliwia klientom, partnerom i programistom bezpłatne pobieranie oprogramowania EMC ScaleIO do celów innych niż eksploatacyjne, bez ograniczeń czasowych i pojemnościowych. Zgodnie z filozofią EMC „free and frictionless” („bezpłatnie i bezproblemowo”) pobranie wymaga jedynie kilku kliknięć, bez żadnej rejestracji. Dzięki temu klienci mogą bez dodatkowych kosztów tworzyć w pełni funkcjonalne środowiska ScaleIO (poza środowiskami eksploatacyjnymi) i wypróbować je przed zakupem licencji na środowisko produkcyjne.

Firma EMC wprowadziła również nową opcję wdrożenia rozwiązania ScaleIO i alternatywną opcję wykorzystania. Obecnie klient może wybrać pomiędzy rozwiązaniem czysto programowym dostarczanym przez EMC a w pełni zintegrowanym rozwiązaniem Hyper-Converged Rackscale System, dostarczanym za pośrednictwem VCE. System VxRack, oparty na pamięci masowej definiowanej programowo EMC ScaleIO, umożliwia swobodny wybór hiperwizora pomiędzy czołowym rozwiązaniem VMware vSphere, KVM (maszyną wirtualną opartą na jądrze Linuksa) bądź natywnym rozwiązaniem bare-metal. Umożliwia to przedsiębiorstwom i dostawcom usług radykalne uproszczenie wdrożenia skalowanych poziomo aplikacji nowej generacji, takich jak aplikacje mobilne, aplikacje do przetwarzania w chmurze czy rozproszone aplikacje warstwy 2.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.