Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Internet Rzeczy szansą na rozwój

W ciągu najbliższych 3 lat Internet Rzeczy wpłynie na strategię biznesową polskich firm – tak twierdzi niemal 2/3 uczestników Cisco Forum 2015. Badaniem ankietowym Cisco objęto 900 menedżerów i specjalistów IT z największych polskich firm i instytucji publicznych, biorących udział w 17. edycji Cisco Forum (marzec 2015 r., Zakopane).

Świadomość polskich specjalistów i menedżerów IT dotycząca rosnącego znaczenia Internetu Rzeczy dla biznesu jest odzwierciedleniem tendencji globalnych. Pozytywny wpływ Internetu Rzeczy (Internet of Things) i Internetu Wszechrzeczy (Internet of Everything – połączenie nie tylko przedmiotów, ale także ludzi, danych i procesów) na biznes już teraz jest odczuwalny globalnie w takich branżach, jak produkcja przemysłowa, energetyka, transport/logistyka czy handel detaliczny.

Cisco szacuje, że potencjał korzyści z Internetu Wszechrzeczy w samym tylko sektorze produkcji przemysłowej, jakie w ciągu najbliższych 10 lat firmy na całym świecie mogą osiągnąć np. dzięki zaawansowanej analityce i automatyzacji, wynosi 220 mld USD. Z kolei w transporcie i logistyce szacowane korzyści wynoszą globalnie 24 mld USD i mogą być osiągnięte np. poprzez usprawnienie śledzenia i utrzymania floty czy nowe usługi, możliwe dzięki wykorzystaniu Internetu Wszechrzeczy.

Wśród sektorów polskiej gospodarki, które najbardziej odczują wpływ Internetu Rzeczy, to zdaniem uczestników Cisco Forum również będą transport i logistyka (37%), produkcja przemysłowa (33%) i handel detaliczny (33%). Polscy specjaliści i menedżerowie spodziewają się ponadto, że Internet Rzeczy wpłynie na sektor usług finansowych (27%) oraz sektor publiczny, w tym na rozwój inteligentnych miast (31%).

W opublikowanym w tym roku raporcie „Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie” analitycy firmy McKinsey & Company przedstawiają dwa scenariusze rozwoju Polski na najbliższą dekadę: „scenariusz kontynuacji”, w którym Polska gospodarka rozwija się w tempie zbliżonym do obecnego, oraz „scenariusz aspiracyjny”, z rozwojem dwukrotnie szybszym niż obecnie i najszybszym w całej UE. W drugim scenariuszu Polska nadrabia dystans do gospodarek starej Unii dzięki zwiększeniu efektywności w takich sektorach, jak energetyka czy produkcja przemysłowa oraz dynamicznie rozwijając się w obszarach zaawansowanych usług dla biznesu czy cyfryzacji, osiągając w 2025 r. poziom Hiszpanii, Portugalii czy Włoch pod względem PKB per capita.

– Naszym zdaniem Internet Rzeczy będzie odgrywał kluczową rolę w realizacji scenariusza aspiracyjnego. Aby tak się stało, potrzebny jest rozwój i wdrażanie technologii, które z jednej strony pozwolą połączyć ze sobą niepołączone do tej pory elementy fizycznego świata, a z drugiej umożliwią biznesowe wykorzystanie ogromnej ilości generowanych w ten sposób danych. Dotyczy to całej gospodarki, w tym sektorów niekojarzonych tradycyjnie z nowoczesnymi technologiami, jak górnictwo czy energetyka, w których korzyści z Internetu Rzeczy mogą być również bardzo wyraźnie odczuwalne – powiedział Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny Cisco Polska.

Trendy kontra bariery rozwoju Internetu Rzeczy
Na rozwój Internetu Rzeczy składa się kilka ważnych zjawisk. Trendami, które zdaniem ankietowanych przez Cisco specjalistów i menedżerów IT będą najistotniejsze dla ich firmowych strategii w obszarze Internetu Rzeczy będą: mobilność (42%), cloud computing (35%) i big data (31%). Ponadto ankietowani zwracają uwagę na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa rozwiązań tworzących Internet Rzeczy (41%).

Badanie Cisco zidentyfikowało jednocześnie największe przeszkody w korzystaniu przez polskie firmy z możliwości oferowanych przez Internet Rzeczy. Są nimi kwestie budżetowe (21%), brak wizji i niedostrzeganie znaczenia Internetu Rzeczy dla biznesu (20%) oraz brak wiedzy, czym jest Internet Rzeczy i jak może wpłynąć na firmę (15%).

– Big data, chmura obliczeniowa, mobilność czy konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych i infrastruktury to trendy, które w coraz większym stopniu kształtują rzeczywistość biznesową polskich firm. Jednocześnie stanowią one podstawę Internetu Rzeczy, który jak pokazują liczne analizy i przykłady z innych krajów przekłada się na konkretne korzyści biznesowe. Badanie przeprowadzone przez nas podczas Cisco Forum 2015 pokazuje, że polscy menedżerowie i specjaliści IT w coraz większym stopniu dostrzegają ten potencjał, co daje nadzieję na przyspieszenie rozwoju w tym obszarze i realizację konkretnych projektów w najbliższych latach – powiedział Dariusz Fabiszewski.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.