Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IDC: Również SaaS

Dostęp do lepszej infrastruktury informatycznej to najważniejszy czynnik sprzyjający adaptacji chmury – to główny wniosek z badania IDC.

Sponsorowane przez Oracle badanie IDC dotyczące usług SaaS wykazało, że dla biznesu kluczowymi korzyściami z wdrożenia chmury są obniżenie kosztów, usprawnienie procesów oraz zwiększenie produktywności.

W ramach badania przeprowadzono szczegółowe rozmowy z dyrektorami działów IT ze 160 firm regionu Afryki, Bliskiego Wschodu i Europy Wschodniej, zatrudniających co najmniej 500 pracowników. Autorzy badania starali się pokazać, w jaki sposób klienci korzystający z rozwiązań Oracle SaaS przezwyciężyli obawy i problemy związane z wdrożeniem chmury.

Najważniejsze czynniki sprzyjające adaptacji chmury to dostęp do lepszej technologii (58%) i szybsze wdrażanie dodatkowych zasobów informatycznych (53%). Na kolejnych miejscach znalazły się: możliwość realizacji większej liczby projektów bez rekrutacji dodatkowych pracowników (51%) oraz standaryzacja (50%). Inne kluczowe przyczyny wdrożenia modelu SaaS to dostęp do większych kompetencji informatycznych (49%) oraz dostęp do najnowszego oprogramowania i technologii (48%).

Badanie wykazało, że wiele spółek w regionie stosuje podejście „również SaaS”, co oznacza, że gdy potrzebują nowych lub zastępczych aplikacji w celu zwiększenia możliwości, wydajności i funkcjonalności, biorą pod uwagę zarówno rozwiązania SaaS, jak i oprogramowanie instalowane w siedzibie firmy. Okazało się, że ponad 60% firm w większości branż już korzysta z rozwiązań chmurowych lub jest w trakcie ich wdrażania. 69% respondentów uważa, że chmura zapewnia istotne i wymierne korzyści, a 55% twierdzi, że chmura zapewnia korzyści, ale przeszkodą w jej wdrożeniu może być niedostateczna dostępność Internetu szerokopasmowego.

Z technologii SaaS korzysta obecnie 48% badanych firm, a 31% planuje jej wdrożenie w ciągu kolejnego roku lub dwóch. 22% używa rozwiązań typu „platforma jako usługa” (PaaS), a 36% planuje korzystać z nich w ciągu kolejnych 12 do 24 miesięcy. Ankietowani wskazywali pewne obawy, w szczególności związane z bezpieczeństwem. Mimo że problemy z łącznością wymieniano jako kluczowe, niektórym przedsiębiorstwom udało się je rozwiązać dzięki SaaS. Firmy, które wdrożyły rozwiązania tej klasy, zainwestowały jednocześnie w optymalizację łączności sieciowej oraz w rozwiązania zabezpieczające, aby zapewnić odpowiednią jakość usług chmurowych.

– Nowoczesne aplikacje chmurowe Oracle pomagają klientom w transformacji ich działalności, procedur i sposobu pracy – powiedział Piotr Witczyński, dyrektor generalny Oracle Polska. – Najlepsze w swojej klasie aplikacje SaaS działające w chmurze Oracle Cloud są zintegrowane z funkcjami społecznościowymi, mobilnymi i analitycznymi, aby zapewnić klientom oczekiwaną przez nich jakość obsługi, kompetencje oraz wydajność wymaganą przez rynek. Wyniki badania pokazują, że liczba wdrożeń SaaS w Polsce wciąż rośnie i cieszymy się, że możemy wspierać naszych klientów za pomocą najnowszej technologii, która pozwala osiągać ich cele biznesowe.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.