Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Raport Fortinet: Security Census 2015

9 na 10 decydentów ds. IT ma obawy związane z niedostateczną ochroną sieci bezprzewodowej w ich firmach, a ponad jedna trzecia przedsiębiorstw nie dysponuje nawet podstawowymi zabezpieczeniami. Niemal połowa ankietowanych uważa utratę poufnych danych przedsiębiorstwa i/lub klientów za największe zagrożenie związane z używaniem niezabezpieczonej sieci Wi-Fi.

Z opublikowanego przez firmę Fortinet raportu Security Census 2015, poświęconego bezpieczeństwu sieci bezprzewodowych, wynika m.in., że osoby podejmujące decyzje w kwestiach IT uznają sieci Wi-Fi za najbardziej podatny na zagrożenia element infrastruktury sieciowej firmy. Odpowiedziało tak 49% respondentów. Dla porównania sieć rdzeniową wskazało jedynie 29% badanych.

Niedostateczna ochrona sieci bezprzewodowych budzi obawy prawie wszystkich przepytanych menedżerów ds. IT (92%). Nie jest to zaskoczeniem, gdy weźmie się pod uwagę, że ponad 1/3 sieci Wi-Fi w przedsiębiorstwach, do których dostęp mają pracownicy wewnętrzni, nie wyposażono w podstawową funkcję bezpieczeństwa, czyli uwierzytelnianie.

Raport na zlecenie Fortinet opracowała firma badawcza Lightspeed GMI, przeprowadzając ankietę wśród 1490 osób podejmujących decyzje w kwestiach IT z dużych przedsiębiorstw (zatrudniających ponad 250 pracowników) z 12 krajów: Australii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Hong Kongu, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA.

Wnioski z badania
 • 43% respondentów w sieciach bezprzewodowych swoich przedsiębiorstw zapewnia dostęp dla gości, ale 13% z nich w żaden sposób nie kontroluje takiego dostępu.
 • Niemal połowa ankietowanych (48%) uważa utratę poufnych danych przedsiębiorstwa i/lub klientów za największe zagrożenie związane z używaniem niezabezpieczonej sieci bezprzewodowej.
 • 72% firm stosuje podejście do zarządzania infrastrukturą bezprzewodową oparte na przetwarzaniu w chmurze, a 88% rozważa zastosowanie takiego podejścia we wdrożeniach realizowanych w przyszłości.

Zagrożenia dla sieci bezprzewodowych

Infrastruktura bezprzewodowa została wskazana przez największą liczbę respondentów (49%) jako najbardziej narażona na zagrożenia. Jedynie 29% ankietowanych wskazało sieć rdzeniową, kolejne 25% bazy danych, 17% aplikacje, a 11% pamięć masową.

Jak wynika z badania, 37% respondentów nie dysponuje nawet najbardziej podstawowym zabezpieczeniem sieci Wi-Fi, czyli uwierzytelnianiem. Znaczna liczba (odpowiednio 29% i 39%) nie uwzględnia takich zabezpieczeń, jak firewalle i programy antywirusowe w swoich strategiach bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych.

Inne zabezpieczenia uważane za kluczowe w ochronie głównej infrastruktury IT także odgrywają mniejszą rolę we wdrożeniach sieci Wi-Fi. Na przykład system zapobiegania włamaniom wdrożyło tylko 41% respondentów, kontrolę aplikacji 37%, a filtrowanie adresów URL jedynie 29%.

Rozważając kierunki przyszłego rozwoju swoich sieci bezprzewodowych, większość respondentów stwierdziła, że zamierza skupić się na najczęściej stosowanych zabezpieczeniach, takich jak firewalle i uwierzytelnianie. Niemal jedna czwarta (23%) za priorytetowe wskazała takie rozwiązania, jak system zapobiegania włamaniom (IPS), programy antywirusowe, kontrola aplikacji i filtrowanie adresów URL.

Niedostateczna ochrona sieci bezprzewodowych

83% respondentów wyraziło obawę, że ich obecne zabezpieczenia sieci bezprzewodowej są niedostateczne, przy czym wśród dyrektorów ds. IT odsetek ten wyniósł aż 92%.

Wyniki pokazują, że im wyższa świadomość braków w zakresie bezpieczeństwa, tym większe obawy. Respondenci z krajów, w których obawy są największe (Chiny i Indie), wdrażają średnio więcej zabezpieczeń niż respondenci z krajów, w których te obawy są najmniejsze (Włochy i Japonia).

Ryzyko utraty danych

W odpowiedzi na pytanie o zagrożenia związane z niezabezpieczoną siecią bezprzewodową 48% respondentów wskazało utratę poufnych danych i/lub danych klienta jako największe zagrożenie dla swojego przedsiębiorstwa. W dalszej kolejności wskazali szpiegostwo przemysłowe (22%), niezgodność z regulacjami branżowymi (13%) oraz ex aequo zakłócenia w świadczeniu usług i narażenie na szwank reputacji firmy (9%).

Zarządzanie oparte na przetwarzaniu w chmurze

Jak wynika z badania, infrastruktura bezprzewodowa zarządzana przez kontroler instalowany w siedzibie firmy przechodzi do lamusa. Takie kontrolery stanowią dziś najmniej powszechną formę zarządzania (28%).

Przewiduje się, że trend w kierunku zarządzania opartego na przetwarzaniu w chmurze utrzyma się, ponieważ jedynie 12% respondentów nie uważa chmury za dobry sposób zarządzania infrastrukturą o znaczeniu krytycznym.

58% respondentów, którzy pozytywnie odnoszą się do chmury chciałoby używać infrastruktury chmury prywatnej do zarządzania sieciami bezprzewodowymi, a 42% powierzyłoby to zewnętrznemu dostawcy usług zarządzanych. 14% respondentów rozważających outsourcing zdecydowałoby się na taki krok tylko pod warunkiem, że usługi byłyby hostowane w tym samym kraju, co siedziba ich przedsiębiorstwa. Z kolei 28% nie miałaby nic przeciwko zarządzaniu sieciami bezprzewodowymi w ramach chmury publicznej, niezależnie od jej położenia geograficznego.

Niezabezpieczony dostęp dla gości

Prawie połowa respondentów (43%) twierdzi, że zapewnia dostęp do Wi-Fi dla gości, ale aż 13% z nich w żaden sposób nie kontroluje takiego dostępu.

Najczęstszą formą dostępu do sieci bezprzewodowych przedsiębiorstwa jest dostęp oparty na tymczasowej nazwie użytkownika i haśle (46%), natomiast specjalny portal z danymi uwierzytelniania jest wykorzystywany w 36% przypadków.

– Wyniki ankiety pokazują, że pomimo rozwoju strategii w zakresie mobilności bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych nie było jak dotąd priorytetem dla przedsiębiorstw. Jako że zagrożenia typu APT coraz częściej obierają sobie za cel wiele punktów podatności, a przetwarzanie w chmurze stało się zjawiskiem powszechnym, przedsiębiorstwa nie powinny dłużej ryzykować konsekwencji związanych z niedostateczną ochroną Wi-Fi – powiedział John Maddison, wiceprezes Fortinet. – Cieszymy się, że decydenci ds. IT zaczynają dostrzegać rolę, jaką odgrywają zabezpieczenia sieci bezprzewodowych w zapewnianiu ochrony aktywom biznesowym o znaczeniu krytycznym. Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia. Działy informatyczne ciągle szukają równowagi między wysokim stopniem bezpieczeństwa, a łatwym dostępem. Sieci Wi-Fi muszą stanowić element całościowej strategii mającej na celu zapewnienie kompleksowej ochrony użytkowników i urządzeń zarówno w ramach dostępu przewodowego, jak i bezprzewodowego.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.