Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Cisco Visual Networking Index

W roku 2019 treści wideo odpowiadać będą za 80% globalnego ruchu w sieciach IP. Dwie trzecie globalnego ruchu pochodzić będzie z łączy mobilnych, w tym Wi-Fi. Ruch w światowej sieci IP w latach 2014–2019 wzrośnie trzykrotnie, a w Polsce czterokrotnie.

Według najnowszych prognoz zawartych w 10. edycji corocznego badania Cisco Visual Networking Index (VNI) ruch w światowej sieci IP w latach 2014–2019 wzrośnie trzykrotnie. Główne czynniki wpływające na ten wzrost to coraz większa liczba użytkowników Internetu, urządzeń osobistych i połączeń M2M (Machine to Machine), a także rosnąca przepustowość sieci oraz popularność zaawansowanych usług wideo. Łącznie globalny ruch w sieciach IP (stacjonarnych i mobilnych) w całym roku 2019 osiągnie 2 zettabajty (zettabajt = tryliard bajtów).

Globalny ruch IP i usługi w sieci

Cisco prognozuje, że globalny ruch w sieciach IP wzrośnie z niemal 60 eksabajtów miesięcznie w roku 2014 do 168 eksabajtów miesięcznie w roku 2019 (eksabajt = trylion bajtów). W roku 2019 przez sieci IP na całym świecie przepłynie ruch o wielkości zbliżonej do łącznego ruchu w latach 1984–2013. Na ten wzrost wpływać będą głównie następujące elementy:

 • więcej użytkowników Internetu: w 2014 r. dostęp do Internetu miało 2,8 mld użytkowników (39% populacji liczącej 7,2 mld). Do roku 2019 użytkowników Internetu na świecie będzie około 3,9 mld (51% populacji szacowanej na 7,6 mld),
 • rosnąca liczba urządzeń i połączeń: wzrost liczby urządzeń podłączonych do sieci z 14 mld w 2014 r. do 24 miliardów w 2019 r. – dostawcy usług będą musieli zaadaptować sieci do obsługi coraz bardziej zaawansowanych urządzeń (tabletów, smartfonów, telewizorów Ultra HD z dostępem do Internetu, modułów M2M czy wearable devices, czyli urządzeń noszonych na ciele). W roku 2019 na każdego mieszkańca globu przypadać będzie 3,2 urządzenia połączonego z siecią (w 2014 r. były to średnio 2 urządzenia),
 • szybki Internet szerokopasmowy: średnia globalna szybkość stacjonarnego Internetu szerokopasmowego zwiększy się dwukrotnie w latach 2014–2019: z 20,3 Mb/s do 42,5 Mb/s,
 • nowe, zaawansowane usługi wideo: treści wideo odpowiadać będą za 80% całego ruchu w sieciach IP w roku 2019 (w 2014 r. – 67%). Użytkownicy biznesowi i indywidualni wykazują zainteresowanie zaawansowanymi usługami wideo dostępnymi za pośrednictwem sieci i urządzenia każdego typu, a za główne czynniki decydujące o sukcesie tych usług uważają jakość, wygodę, treść/wrażenia oraz cenę,
 • rosnące znaczenie mobilności: łącza Wi-Fi oraz komórkowe odpowiadać będą za 67% ruchu w sieciach IP w roku 2019 (Wi-Fi 53%, komórkowe 14%). Ruch w sieciach stacjonarnych stanowił będzie 33% całkowitego ruchu IP (w 2014 r. ruch w sieciach stacjonarnych stanowił 54% całego ruchu IP, w przypadku Wi-Fi było to 42%, zaś połączeń komórkowych 4%),
 • Internet Rzeczy i wzrost segmentu M2M: liczba połączeń M2M zwiększy się w ciągu najbliższych 5 lat ponad trzykrotnie i w 2019 r. wyniesie 10,5 mld. Rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy będą implementowane w wielu branżach, np. rolnictwie, służbie zdrowia, produkcji przemysłowej, handlu czy transporcie, a także w inteligentnych domach (do 2019 r. 48% wszystkich połączeń M2M, np. jako inteligentny monitoring wideo, inteligentne liczniki, zdalna kontrola oświetlenia czy temperatury).

Prognozy dla Polski
 • Ruch w sieciach IP wzrośnie w latach 2014–2019 czterokrotnie, średnio o 32% rocznie.
 • Ruch w sieciach mobilnych wzrośnie w latach 2014–2019 trzynastokrotnie, średnio o 66% rocznie (w 2014 r. stanowił 6% całkowitego ruchu w polskich sieciach IP, w roku 2019 będzie to 18%).
 • Ruch wideo w sieciach IP wzrośnie sześciokrotnie, z rocznym wzrostem na poziomie 43%.
 • Ruch związany z usługami wideo (łącznie dla sektora biznesowego oraz konsumenckiego) będzie stanowił w 2019 r. 70% całego ruchu IP w sieci (w 2014 r. 44%).
 • Do 2019 r. liczba urządzeń połączonych z siecią wzrośnie w Polsce do 237,7 mln, co oznacza średnio 6,2 urządzenia na jednego mieszkańca (w 2013 r. połączonych z siecią było w Polsce 121,7 mln urządzeń).
 • W 2019 r. PC będą generowały 32% ruchu w sieci IP (w 2014 r. było to 79%), telewizory – 6%, urządzenia przenośne, w tym tablety i smartfony – 59%, zaś moduły M2M – 3%.
 • Średnia przepustowość łącza szerokopasmowego wzrośnie w Polsce ponad dwukrotnie, z 18,7 Mb/s w 2014 r. do 41 Mb/s w roku 2019.

– Osiągnięcie progu jednego zettabajta danych transferowanych rocznie przez sieci IP zajęło 32 lata – od 1984 do 2016 roku. Tymczasem, jak przewiduje najnowsze badanie Cisco Visual Networking Index, następny zettabajt danych zostanie przesłany przez sieci IP już po 3 kolejnych latach, w roku 2019 – wyjaśnia Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny Cisco Systems Poland. – Rosnące znaczenie Internetu dla użytkowników indywidualnych, biznesowych i dla całych społeczeństw oraz nadchodząca cyfrowa era Internetu Wszechrzeczy sprawiają, że obecnie, po 10 latach od swojej pierwszej edycji, badanie Cisco VNI ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego z wielką satysfakcją będziemy kontynuować prognozowanie kolejnych trendów i związanych z nimi szans i wyzwań – zarówno dla naszych klientów, jak i dla całej branży.

Badanie Cisco VNI 2014–2019 opiera się na niezależnych prognozach analitycznych oraz badaniach rzeczywistego ruchu w sieciach. Cisco uzupełnia te wyniki o własne szacunki dotyczące globalnego ruchu w sieciach IP i poziomu wykorzystania usług.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.