Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

NFM Production z IFS Applications

Źródło: www.nfm.no

Firma NFM Production sp. z o.o., producent sprzętu ochronnego oraz odzieży przeznaczonej dla wojska, postanowiła wdrożyć system IFS Applications w celu usprawnienia kluczowych procesów biznesowych, takich jak produkcja, dystrybucja, zarządzanie projektami, sprzedaż oraz obsługa klienta.

NFM Production jest częścią norweskiego koncernu NFM Group, który specjalizuje się w produkcji mundurów polowych i sprzętu ochrony osobistej dla wojska, sił specjalnych oraz policji. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Potęgowo niedaleko Lęborka (woj. pomorskie). Od początku swojej działalności w roku 2001 firma znacznie się rozwinęła dzięki rozbudowanemu łańcuchowi wartości obejmującemu takie obszary, jak projektowanie i rozwój produktu, dobór i zakup surowców, produkcja, dostawa oraz obsługa posprzedażna.

Ponad 90% całej produkcji trafia na eksport, głównie do Norwegii, a także do Belgii, Francji i Włoch. Firma postanowiła zrezygnować ze starszego systemu ERP, ponieważ nie nadążał on za jej szybkim rozwojem. Po przeprowadzeniu drobiazgowej analizy rynku systemów ERP NFM Production wybrała system IFS Applications. Wdrożenie przebiegło terminowo i zgodnie z założonym budżetem.

– System IFS Applications pozwolił usprawnić wszystkie kluczowe procesy w naszej firmie, które – z uwagi na charakter prowadzonej przez nas produkcji – obejmują szczegółowe śledzenie materiałów, zapewnienie jakości, rejestrację dostaw materiałów, produkcję oraz dostawę do klienta – mówi Małgorzata Dombrowska, prezes firmy NFM Production sp. z o.o.

System IFS Applications obsługuje wszystkie kluczowe obszary działalności firmy NFM Production: produkcję, obróbkę materiału, działalność badawczo-rozwojową, sprzedaż i marketing oraz finanse, kadry i płace. Używany jest przez 120 pracowników i obejmuje mobilne operacje magazynowe.

– Cieszymy się, że wdrożenie systemu IFS Applications w firmie NFM Production przyczyniło się do usprawnienia procesów biznesowych oraz zwiększenia wydajności w zakresie realizacji zamówień klientów – komentuje prezes zarządu IFS CEE, Marcin Taranek.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.