Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Cyfrowy wir cyfrowej rewolucji

Nowe badanie przeprowadzone przez Światowe Centrum na Rzecz Cyfrowej Transformacji Biznesu pokazuje, że jedynie 25% firm podejmuje proaktywne działania, by przygotować się na nadchodzącą cyfrową zmianę

Cyfrowa rewolucja (digital disruption) ma potencjał, by zmienić układ sił w poszczególnych branżach szybciej niż jakiekolwiek wcześniejsze zjawisko w historii – wynika z nowego raportu ogłoszonego przez Światowe Centrum na Rzecz Cyfrowej Transformacji Biznesu (Global Center for Digital Business Transformation – DBT Center), wspólnej inicjatywy Cisco oraz Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania (International Institute of Management Development – IMD) w Lozannie.

„Cyfrowy wir: jak cyfrowa rewolucja redefiniuje branże” („Digital Vortex: How Digital Disruption is Redefining Industries”) to pierwszy raport opublikowany przez DBT Center. Prezentuje wyniki badania nad stopniem zaawansowania cyfrowej rewolucji oraz jej znaczeniem dla poszczególnych branż. Badanie przeprowadzono wśród 941 liderów biznesowych z 12 branż, z 13 państw.

Termin „cyfrowy wir” obrazuje zmiany, jakie cyfryzacja wywołuje we wszystkich branżach, nieuchronnie wciągając firmy w centrum tego zjawiska i sukcesywnie wywierając na nie coraz większy wpływ.

Według ankietowanych liderów w ciągu najbliższych pięciu lat cyfrowa rewolucja wyprze z rynku około 40% firm mających obecnie silną pozycję w swoich branżach. Dotyczy to każdej z 12 branż objętych badaniem. Mimo że cyfrowa rewolucja może zmienić dotychczasowy układ sił na rynku, 45% objętych badaniem menedżerów nie uważa jej za zjawisko zasługujące na uwagę kierownictwa ich firm.

Większość objętych badaniem menedżerów uważa cyfryzację za zjawisko mające pozytywny wpływ na społeczeństwo i biznes. 75% z nich postrzega cyfrową rewolucję jako formę postępu, 72% uważa, że zwiększa ona wartość dodaną oferowaną klientom, a 66% – że ma pozytywny wpływ na rozwój jednostek. Jednocześnie 43% badanych menedżerów nie dostrzega ryzyka związanego z cyfrową rewolucją lub nie zaadresowało tego problemu w wystarczającym stopniu. Jedynie 25%. uznaje swoje podejście do tej kwestii jako proaktywne.

W grupie 12 branż objętych badaniem największy potencjał zmian wywołanych cyfrową rewolucją mają w najbliższych pięciu latach nowe technologie (w tym produkty i usługi). Raport wskazuje jednocześnie, że branże „napędzane danymi” (data-driven industries) znajdują się w czołówce rankingu branż najbardziej podatnych na cyfrową zmianę. Oprócz nowych technologii są to takie branże, jak media i rozrywka, telekomunikacja, usługi finansowe i handel detaliczny.

Cyfrową rewolucję napędzają dobrze finansowane start-upy i proaktywni cyfrowo konkurenci, co w coraz większym stopniu prowadzi do zacierania się granic pomiędzy poszczególnymi branżami. Uśrednione wyniki badania pokazują, że menedżerowie z firm zajmujących obecnie silną pozycję (w każdej z 12 analizowanych branż) spodziewają się w ciągu najbliższych pięciu lat istotnych zmian związanych z cyfrową rewolucją, w tym zmiany udziałów w rynku. Jednocześnie niemal jedna trzecia z tych firm przyjmuje postawę wyczekiwania i naśladuje konkurentów, gdy ci odniosą sukces.

– Zmieniają się już nie tylko modele biznesowe, lecz także całe łańcuchy dostaw i oferta produktowa. Cyfryzacja nie tylko zmienia branże, ona coraz mocniej zaciera granice między nimi – powiedział Michael Wade, dyrektor DBT Center i profesor innowacji i strategii w IMD. – W miarę jak poszczególne branże przesuwają się ku centrum cyfrowego wiru, coraz mniejsze znaczenie mają fizyczne elementy niezbędne do prowadzenia biznesu – do tego stopnia, że niekiedy wręcz hamują one budowanie przewagi konkurencyjnej. Firmy, które odnoszą największy sukces w cyfrowej gospodarce to te, które potrafią łączyć wiele źródeł wartości dla klientów, takich jak niski koszt, pozytywne wrażenia i wygodna platforma dostarczenia produktów czy usług, i w ten sposób tworzą nowe modele biznesowe o ogromnym potencjale wzrostu.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.