Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Epicor: Właściwe informacje finansowe

Brak szybkiego dostępu do odpowiednich danych utrudnia pracę dyrektorów finansowych, opóźnia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych i niekorzystnie wpływa na rentowność firm

Ponad 46% dyrektorów finansowych podejmuje decyzje biznesowe w sposób instynktowny, opierając się na przeczuciach, a nie na podstawie szybko dostępnych dokładnych danych firmy. Takie działania mogą opóźnić proces podejmowania decyzji, prowadzić do występowania błędów czy obniżać rentowność.

Badanie przeprowadzone na zlecenie Epicor Software Corporation przez firmę Redshift Research Ltd. zostało oparte na wywiadach z ponad 1500 specjalistami ds. finansowych w 11 krajach: Australii, Chinach, Francji, Niemczech, Hong Kongu, Meksyku, Singapurze, Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie.

Ankietowani mogli, ale nie musieli korzystać z rozwiązań ERP firmy Epicor. Blisko dwie piąte respondentów reprezentowało branżę produkcyjną, podobny odsetek sektor usług, a pozostałe 20% było zaangażowanych w branżach handlu detalicznego i dystrybucji. Największa liczba respondentów pracowała w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 1000 pracowników.

Przeprowadzone badanie wykazało, że brak wglądu we właściwe informacje finansowe ma bezpośredni wpływ na wyniki firmy i reputację CFO. 45% ankietowanych twierdzi, że niska jakość danych utrudnia terminowe podejmowanie decyzji, a niedokładne informacje stają się główną przyczyną występowania błędów. Dyrektorzy finansowi z sektora produkcji i inżynierii mają najczęściej dostęp jedynie do podstawowej infrastruktury IT, a przy podejmowaniu decyzji muszą kierować się instynktem.

Ankietowani potwierdzili, że stopień dostępności i przejrzystości informacji finansowych jest w wielu obszarach niezadowalający. Jedynie połowa respondentów twierdzi, że ma „dobrą dostępność” w obszarach: ogólnych wyników działalności, rentowności i wydajności linii produktów, kosztów związanych ze sprzedażą i kosztów pracy, prognoz sprzedaży, kosztów surowców i dochodowości klientów.

Mimo że zgodnie z wynikami badania dyrektorzy finansowi są świadomi znaczenia przejrzystości danych i ich dokładności, to równocześnie podejmowanie właściwych decyzji jest wypadkową wiedzy opartej na rzetelnych informacjach oraz emocjach.

W dodatku 60% dyrektorów finansowych przyznało się do wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych programu Excel w celu uzyskania dostępu do potrzebnych danych. Odsetek ten był stały w przedsiębiorstwach różnej wielkości – w tym korporacji z rocznym obrotem ponad 1 mld USD. 32% ankietowanych twierdzi, że oprogramowanie finansowe, z którego obecnie korzysta, wymaga aktualizacji, a 27% uważa, że nowy czy bardziej zaawansowany system wpłynąłby pozytywnie na ich działalność w obszarze finansów i księgowości w ciągu 2 do 3 lat.

Wyzwania

Na pytanie o kwestie mające największy wpływ na finanse i księgowość w ciągu najbliższych 2 do 3 lat najczęstszą odpowiedzią było Big Data (28%). Inne wskazywane odpowiedzi to „regulacje i zgodności” oraz „zwiększona złożoność biznesu”. Kolejnym, stosunkowo nowym wyzwaniem, z którym muszą zmierzyć się dyrektorzy finansowi i które idzie w parze z większym dostępem do informacji i lepszej responsywności jest Digital Disruption.

– Digistal disruption powoduje powstawanie większej ilości źródeł danych, większej liczby kanałów, liczniejszych i bardziej złożonych modeli biznesowych, bardziej globalnego charakteru biznesu i większej zależności od zewnętrznych partnerów. Jest to wyzwanie dla wszystkich liderów biznesowych, a w szczególności tych odpowiedzialnych za sprawy fiskalne i operacje finansowe – powiedział Malcolm Fox, Vice President, Product Marketing Financial Management and Services Industry Solutions w firmie Epicor Software.

Współpraca

W ostatnich latach wzrosła także konieczność współpracy dyrektorów finansowych z menedżerami pozostałych działów. 52% badanych twierdzi, że decyzje są często podejmowane zbiorowo, z udziałem ludzi spoza działu finansowego.

– Dzisiejsze realia biznesowe wymagają szybkiego działania i pomocy systemów, które wspierają w skutecznym podejmowaniu decyzji. Stare systemy biznesowe nie umożliwiają zapewnienia responsywności, która jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Mobilność, współpraca społecznościowa, analityka oraz wiele innych technologicznych innowacji może pomóc firmom w tym zakresie – wyjaśnia Malcolm Fox.

Cloud computing

Wyniki ankiety pokazują, że strategia uwzględniająca cloud computing jest powszechnie wykorzystywana przez dyrektorów finansowych. Ponad połowa ankietowanych wdrożyła w chmurze aplikacje finansowe, takie jak księgowość, CRM, HR, prognozowanie i budżetowanie, BI, konsolidacja finansowa i raportowanie lub planuje to zrobić w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zmniejszanie kosztów (personelu i nakładów inwestycyjnych) oraz wsparcie pracowników zdalnych były postrzegane jako najbardziej istotne korzyści wynikające z wdrożenia aplikacji w chmurze.

Przyczyny stresu

28% dyrektorów finansowych twierdzi, że podejmowanie decyzji finansowych jest utrudnione z powodu niedostatecznej ilości czasu i zasobów potrzebnych do efektywnego wykorzystania informacji. Taki stan rzeczy przyczynia się do jednego z największych zagrożeń w miejscu pracy – stresu.

– Stres w pracy jest powszechnie postrzegany jako kluczowy czynnik wypalenia zawodowego dyrektorów finansowych, a coraz większa ilość nakładanych na nich obowiązków prowadzi do ich przeciążenia. Posiadanie odpowiednich systemów wspierających procesy podejmowania decyzji finansowych pomoże w ułatwieniu prac CFO – powiedział Malcolm Fox.

Pewność w finansach

Prawie połowa (44%) dyrektorów finansowych twierdzi, że decyzje podejmowane są często dynamicznie w momencie korzystnych okazji. Posiadanie odpowiednich systemów wspierających organizacyjną responsywność pozwoliłoby im na śmiałe wykorzystywanie takich sytuacji.

– Informacji nigdy nie jest za dużo. Kluczem jest uzyskanie i przeanalizowanie ich w szybki sposób, zapewniający podejmowanie trafnych i mądrych decyzji, prowadzących do rozwoju firmy – zaznaczył Malcolm Fox. – Rozwiązaniem jest posiadanie nowoczesnego oprogramowania finansowego, które dostarczy odpowiednie dane we właściwym czasie i zapewni solidne fundamenty dla procesu decyzyjnego. Zapewni to dyrektorom finansowym lepszą współpracę z innymi działami i wykorzystywanie nadarzających się okazji.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.