Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Infrastruktura IT na potrzeby biznesu

Badanie zlecone przez Barracuda Networks pokazuje rosnące obawy firm średniej wielkości dotyczące wpływu nowych praktyk biznesowych na infrastrukturę sieciową, jaką dysponują i bezpieczeństwo IT

Rosnące wykorzystanie usług chmurowych, dostęp zdalny (mobilny) oraz nasilający się ruch sieciowy obciążają infrastrukturę sieciową małych i średnich firm. Wydajność (93%) i bezpieczeństwo sieci (92%) są wskazywane jako obszary, na które ewoluujące praktyki biznesowe mają największy wpływ. 94% respondentów ma świadomość luk i problemów występujących w przynajmniej jednym kluczowym obszarze ich istniejącej infrastruktury IT.

W ramach badania firma Freeform Dynamics zapytała ponad 600 pracowników działów biznesowych i informatycznych z przedsiębiorstw średniej wielkości z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec o wpływ, jaki ewoluujące praktyki biznesowe wywierają na istniejącą infrastrukturę IT. Na podstawie wyników badania zidentyfikowano kilka trendów biznesowych, które stanowią coraz większe obciążenie dla obecnych środowisk IT. Wyniki ujawniły też brak pewności siebie osób, których zadaniem jest adaptowanie istniejącej infrastruktury informatycznej do nowych wymagań biznesowych.

Uczestnicy ankiety wskazali ewoluujące praktyki biznesowe jako czynnik wpływający na wydajność sieci:

– Rosnące wykorzystanie usług chmurowych do kluczowych funkcji biznesowych, takich jak poczta e-mail i CRM – 69%
– Coraz powszechniejszy dostęp zdalny i mobilny do sieci biznesowych – 62%
– Ogólny wzrost natężenia i różnorodności ruchu sieciowego – 58%

Wyniki ankiety ilustrują trend ewolucji firm w przedsiębiorstwa elastyczne i bazujące na danych, jak również wyzwania, jakie ta zmiana stawia przed infrastrukturą IT, której pierwotnie nie zaprojektowano pod kątem takiej elastyczności. Trzy najczęściej wskazywane obszary, które mogą sprawić problemy w przyszłości, to:

1. Nowe/zmieniające się przepisy – 34%
2. Użycie infrastruktury chmurowej – 34%
3. Łączność M2M i Internet Rzeczy – 32%

Z badania wynika, że wraz ze zmieniającymi się praktykami biznesowymi chmura stanie się jeszcze ważniejsza na poziomie infrastruktury, a nowe technologie, takie jak M2M (łączność między urządzeniami) w jeszcze większym stopniu obciążą sieć, stwarzając problemy w zakresie zgodności z przepisami.

Obciążenie sieci nieustannie rośnie, a badanie zidentyfikowało wydajność (74%), niezawodność (66%) oraz bezpieczeństwo sieci (66%) jako obszary obecnie najbardziej problematyczne. Ponad 61% respondentów uważa, że przygotowanie uzasadnienia biznesowego i pozyskanie funduszy na modernizację firmowych sieci stanowi obecnie poważny problem.

Odpowiadając na pytanie, czy istniejąca infrastruktura w firmie poradzi sobie z nowymi obciążeniami, 94% respondentów wyraziło wątpliwości dotyczące przynajmniej jednego obszaru. Największa niepewność wiązała się z perspektywą uwzględnienia nowych regulacji. 63% respondentów nie było w pełni przekonanych, że ich istniejące systemy umożliwią zachowanie zgodności z przyszłymi, bardziej surowymi przepisami.

Z kolei ponad połowa uczestników sondażu nie była pewna, czy zdoła spełnić rosnące wymagania w jednym lub wielu obszarach związanych z ogólnym rozwojem biznesowym (45%), łącznością o znaczeniu krytycznym dla funkcjonowania firmy (średnio 46%) lub wykorzystaniem infrastruktury chmurowej (47%).

– Wyniki badania pokazują niekonsekwencję przedsiębiorstw średniej wielkości, które wykorzystują istniejącą infrastrukturę IT do granic możliwości, a mimo to oczekują, że spełni ona szereg nowych wymagań bez spadku wydajności lub bezpieczeństwa – powiedział Wieland Alge, wiceprezes i dyrektor generalny na region EMEA, Barracuda Networks. – Wiele firm zdaje sobie sprawę z problemu, ale brakuje im wiedzy lub zasobów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania sieciowego, które poradziłoby sobie z nowymi technologiami i trendami biznesowymi.

– Wyniki badań jasno pokazują wpływ szybko ewoluujących praktyk biznesowych na istniejącą infrastrukturę informatyczną – powiedział Tony Lock, analityk branży IT w firmie Freeform Dynamics. – Niemal każdy rozmówca wyrażał jakieś obawy, nie ma więc wątpliwości, że przedsiębiorstwa średniej wielkości muszą jeszcze sporo zrobić, aby zoptymalizować swoją infrastrukturę i przygotować się na kolejne wyzwania.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.