Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Epicor Mattec MES – nowa odsłona

Nowa wersja systemu realizacji produkcji Epicor Mattec MES z wbudowanym nowym, innowacyjnym interfejsem Human Machine, opartym na przeglądarce internetowej, zapewnia możliwość łączenia, zarządzania oraz monitorowania procesów i systemów.

Firma Epicor Software udostępniła nowoczesny system realizacji produkcji Epicor Mattec (MES – Manufacturing Execution System). System oferuje wydajny wbudowany interfejs human machine (HMI), który wspiera wydajność oraz responsywność działu produkcji.

Interfejs HMI zapewnia producentom możliwość łączenia, zarządzania oraz monitorowania procesów i systemów za pomocą dowolnego urządzenia przenośnego obsługującego przeglądarkę internetową. Rezultatem jest lepszy wgląd w pracę działu produkcji poprzez dostęp w czasie rzeczywistym do wskaźników, informacji dotyczących stanu urządzeń, instrukcji, alertów oraz powiadomień. Pozwala to operatorom hali produkcyjnej, zarządowi oraz inżynierom na śledzenie wszystkich procesów produkcyjnych.

Nowy interfejs jest unikatowym rozwiązaniem, które nie wymaga załadowania oprogramowania. Umożliwia pracownikom zarządzanie halą produkcyjną bez wysiłku, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej wydajności i responsywności. Łatwość dostępu do kluczowych informacji zmniejsza lub eliminuje ryzyko braku zgodności, a jednocześnie zwiększa niezawodność, wydajność procesów oraz dostępność i przepustowość produkcji.

Przy obecnym rozwoju mobilności i trendu korzystania ze swoich własnych urządzeń przenośnych (Bring Your Own Device – BYOD) pracownicy produkcji oczekują dostępu do pożądanych informacji w dowolnym czasie i miejscu.

Najnowszy system realizacji produkcji Epicor Mattec MES z wbudowanym interfejsem HMI umożliwia ograniczenie czasu szkolenia i wdrożenia, zapewnia pracownikom rozszerzone wykonywanie zdalnych działań oraz dostosowuje wykorzystanie wielu urządzeń mobilnych w hali produkcyjnej, przy jednoczesnym wspieraniu potrzeb i oczekiwań pracowników.

Rozwiązanie oferuje możliwość konfiguracji, dostosowując się do specyficznych potrzeb użytkowników poprzez konfigurowalne wskaźniki i wykresy oraz podłączenie do zewnętrznych serwisów i stron internetowych. Producenci mają również możliwość wykorzystywania wbudowanych filmików kontekstowych, plików PDF i spersonalizowanych paneli informacyjnych, tworząc w ten sposób elektroniczne środowisko hali produkcyjnej.

Oprócz standardowego cyklu produkcji, wykorzystującego najlepsze praktyki przy działaniach produkcyjnych, możliwe jest dołączenie dodatkowych cykli, które pomogą ulepszyć responsywność operatorów i konserwatorów, minimalizując przestoje związane z konserwacją i zmianą ustawień oraz zwiększając przepływ produkcji.

– Branżowe rozwiązania biznesowe wykorzystują takie technologie jak BYOD, Internet Rzeczy, narzędzia łatwego dostosowywania czy całościowa analityka – powiedział Tom Muth, senior manager, product marketing, Epicor MES. – Producenci oczekują elastyczności i interfejsu użytkownika w hali produkcyjnej, ale popartych niezawodnością, bezpieczeństwem i działaniem w czasie rzeczywistym, cechom wymaganym w środowisku przemysłowym. Nowy system Epicor Mattec MES z wbudowanym interfejsem HMI dla hal produkcyjnych poprawia wydajność pracy operatorów oraz mobilność i efektywność w hali, oferując także większą elastyczność wdrożenia systemu.

Produktywność i responsywność

System Epicor Mattec MES jest konfigurowalnym oprogramowaniem, skierowanym do przedsiębiorstw produkcyjnych z takich branż, jak przemysł gumowy i tworzyw sztucznych, przemysł metalowy i motoryzacyjny. Rozwiązanie oferuje kompleksowy zestaw funkcji realizacji produkcji, obejmujących: planowanie produkcji, eksploatację i konserwację maszyn czy zarządzanie jakością.

Dodatkowo oferuje analitykę w czasie rzeczywistym, która umożliwia monitorowanie maszyn i analizę danych związanych z urządzeniami, takich jak: całkowita efektywność urządzeń (OEE), kalkulacja przychodów i rozchodów, uzyskana wydajność, ilość odpadów oraz zużycie energii. System pobiera informacje bezpośrednio od maszyn oraz operatorów, dostarczając wskaźniki i analizy działań w czasie rzeczywistym w nieskomplikowanej formie.

Produkcja dyskretna wykorzystuje system Mattec MES w celu poprawy terminowości, jakości, zmniejszenia ilości odpadów i zwiększenia przepustowości, dzięki czemu dostarczany jest odpowiedni produkt we właściwym czasie i w optymalnej cenie.

System Mattec MES oferuje integrację z systemem Epicor ERP, co upraszcza wdrożenie i zapewnia szybsze osiągnięcie korzyści – informacje z hali produkcyjnej oraz informacje z back office dostarczane są użytkownikom w czasie rzeczywistym. Pozwala im to na lepsze wykorzystanie danych, co jest kluczowe do poprawy efektywności operacyjnej i maksymalizacji zysków z produkcji.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.