Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Microsoft: Cyfryzacja biznesu

W rankingu Komisji Europejskiej polska gospodarka pod względem stopnia cyfryzacji biznesu zajmuje aktualnie szóste miejsce od końca. Ze wskaźnikiem na poziomie 0,38 – przy maksymalnej wartości sięgającej 1 – plasujemy się na 23. pozycji na 28 państw Unii Europejskiej. W porównaniu z rokiem 2014 zanotowaliśmy spadek o jedną pozycję

Ale choć może się wydawać, że od europejskiego biznesu dzielą nas lata, to w rzeczywistości polskie firmy do cyfrowej rewolucji mają tylko jeden krok. Z badania Ipsos MORI przeprowadzonego na zlecenie Microsoft wynika, że przed firmą, która wdroży nowe technologie, otwierają się drzwi do nowego świata – biznesu 2.0.

– Cyfryzacja biznesu jednoznacznie kojarzy się z pozytywnymi zmianami. Znacząco podnosi efektywność pracy (31% wskazań), usprawnia komunikację i pracę w grupach (37%) oraz pozwala na lepszą obsługę klienta (38% ankietowanych). Zmiana analogowego na bardziej cyfrowy i elastyczny styl pracy, z każdego miejsca i urządzenia, oznacza nie tylko pozytywne skutki dla samych pracowników, ale również większą sprawność i konkurencyjność samej firmy – referuje wyniki badań Przemysław Szuder, dyrektor działu Small & Medium Business Solutions and Partners z polskiego oddziału Microsoft. – Czasy „biznesu offline” już minęły. Firmy nie mają dziś żadnej furtki pozwalającej im na powrót do analogowej przeszłości. W dobie totalnej digitalizacji życia brak jakichkolwiek aktywności we wdrażaniu nowych technologii to z biznesowego punktu widzenia działanie archaiczne i w dłuższej perspektywie skazane na porażkę.

Analogowi kontra cyfrowi

Jak wynika z badania „Monitoring kondycji sektora MMŚP” przeprowadzonego na zlecenie Konfederacji Lewiatan, z grona 1111 przebadanych firm z sektora mikro- i małych przedsiębiorstw blisko co czwarta mikrofirma (26%) i co dziesiąte małe przedsiębiorstwo (9%) w Polsce nadal nie korzystają z żadnych technologii informatycznych. Oznacza to poważne straty nie tylko dla nich, lecz dla całej gospodarki. Bez cienia przesady można dziś mówić o cyfrowym wykluczeniu dotykającym polskie firmy.

Wykorzystanie nowych technologii przekłada się również bezpośrednio na przyjęcie konkretnej, biznesowej optyki przez polskie przedsiębiorstwa. Z przytoczonych badań wynika, że analogowe biznesy są bardziej zachowawcze niż cyfrowe. Ich priorytetem jest przetrwanie i utrzymanie się na rynku – tak zadeklarowało 69,2% badanych „firm analogowych”. Tymczasem wśród „cyfrowych przedsiębiorstw” przeważa nastawienie prowzrostowe – dynamiczny rozwój to priorytet dla 64,8% ankietowanych przedsiębiorców.

– Nie dziwi zatem fakt, że przedsiębiorstwa korzystające w swoim biznesie z nowych technologii są za pan brat z innowacjami – prawie 60% firm cyfrowych, czyli wykorzystujących co najmniej 3 technologie informatyczne wprowadziło na rynek w 2014 r. i planowało wprowadzić na rynek w 2015 r. nowe lub ulepszone produkty. W większości z nich (56,5%) udoskonalonym produktom towarzyszyły innowacje marketingowe, co świadczy o w pełni świadomym podejściu do wdrażania innowacji. Wprowadzanie na rynek nowych produktów wymaga bowiem zmian w sposobie komunikowania się z rynkiem, nowej strategii promocji, zmiany polityki cenowej, często nowych opakowań etc. – wyjaśnia dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

A jak wygląda sytuacja w firmach analogowych? – W przypadku firm analogowych, czyli takich, które w ogóle w biznesie nie korzystają z nowych technologii, innowatorów wprowadzających na rynek nowe lub ulepszone produkty jest jedynie 22%, i tylko w połowie z nich wprowadzaniu innowacji produktowych towarzyszą zmiany w sposobie komunikowania się z rynkiem. Dzisiaj nie tylko rozwój, ale także utrzymanie się nawet na małym, lokalnym rynku wymaga aktywności innowacyjnej. Firmy analogowe mają na to coraz mniej szans – dodaje dr Starczewska-Krzysztoszek.

W poszukiwaniu produktywności

Digitalizacja nie jest dziś dobrem ekskluzywnym, na które stać tylko duże przedsiębiorstwa. Dostrzega to coraz większa liczba właścicieli firm, także wśród mikro- i małych przedsiębiorstw. Jak pokazuje badanie „Nowoczesne IT w MŚP 2015” zrealizowane przez Ipsos MORI, aż 64% ankietowanych właścicieli firm z sektora MŚP zgadza się ze stwierdzeniem, że rozwiązania mobilne pomagają oszczędzać czas i wspierają produktywność. Z kolei 50% badanych zgadza się z tezą, że urządzenia i usługi mobilne pozwalają na efektywną pracę zdalną z domu oraz ułatwiają wykonywanie zadań służbowych w drodze do pracy.

Tymczasem polski sektor mikro- i małych przedsiębiorstw zatrzymał się w połowie drogi do cyfryzacji.

– Polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa nie są już analogowe, ale nie są jeszcze cyfrowe. Ciągle większość z nich (prawie 54%) nie korzysta z dostępnych technologii informatycznych lub korzysta z nich w niewielkim stopniu (najczęściej do obsługi klientów przez Internet z wykorzystaniem poczty elektronicznej). A szkoda, bo firmy, które w większym stopniu korzystają z technologii informatycznych, osiągają lepsze wyniki i szybciej wprowadzają innowacje, które są podstawa konkurencyjności – wyjaśnia dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Konfederacji Lewiatan.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.