Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Internet Rzeczy w sektorze produkcji

97% respondentów ankiety przeprowadzonej wśród firm z branży produkcyjnej uważa, że Internet Rzeczy (IoT) jest najważniejszą technologiczną inicjatywą dekady

Z przeprowadzonego przez firmę Forrester Consulting na zlecenie Zebra Technologies sondażu (październik 2014 r.) wynika, że 97% firm produkcyjnych uważa Internet Rzeczy (IoT – Internet of Things) za jedną z najbardziej znaczących innowacji technologicznych w ich branży. Wielu respondentów oczekuje, że technologia IoT zapewni bieżące i przydatne dane o lokalizacji i stanie produktów, co z kolei usprawni łańcuchy dostaw, pozwoli zminimalizować ryzyko i zredukować straty oraz umożliwi optymalizację kosztów i procedur. Ankietowani liczą, że to z kolei pomoże im w usprawnieniu działalności biznesowej i lepszym wykorzystaniu zasobów, jak również poprawi standard obsługi klienta.

W sondażu dotyczącym adaptacji koncepcji IoT wśród przedsiębiorstw z różnych branż przebadane zostały osoby decyzyjne w obszarze IT oraz biznesowym z blisko 600 światowych firm.

– 83% ankietowanych producentów albo dokonało już pewnych implementacji IoT, albo planuje to zrobić w ciągu roku.
– Sieci Wi-Fi, systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS), sensory bezpieczeństwa, kody kreskowe, system GPS oraz komputery mobilne były wymieniane jako najważniejsze technologie umożliwiające stosowanie rozwiązań IoT.
– Mniej niż 5% respondentów uważa, że branża produkcyjna nie jest przygotowana na dokonanie zmian wymaganych do wdrożenia rozwiązań IoT.
– Połowa z ankietowanych producentów przytaczała kwestie kosztowe jako największą barierę powstrzymującą ich przed wdrożeniem rozwiązań IoT. Natomiast 46% z nich wskazywało jako przeszkody kwestie ochrony prywatności i zabezpieczenia danych, a także problemy z integracją.

– Działania w procesie produkcyjnym są obecnie bardziej wydajnie niż kiedykolwiek wcześniej. Dzieje się tak, ponieważ instalacja inteligentnych maszyn oraz sensorów w połączonych halach fabrycznych poskutkowała zmniejszeniem czasu przestoju maszyn, lepszym wykorzystaniem zasobów oraz skróceniem czasu potrzebnego na dostarczenie produktu na rynek – mówi Jim Hilton, dyrektor działu Global Manufacturing Principal w firmie Zebra Technologies. – Wyniki naszego badania potwierdzają, że realizacja koncepcji Industry 4.0 jest coraz bliższa. Wciąż jednak można prowadzić więcej działań w zakresie edukacji rynku – po to, aby zwiększyć przyswajanie IoT w branży produkcyjnej.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.