Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Oracle: Elastyczność chmury

Ponad połowa działów IT w firmach nie jest przygotowana na zagrożenia ze strony konkurencji, w tym na zdolność konkurentów do szybszego wprowadzania na rynek nowych aplikacji

Badanie Oracle Cloud Agility wykazało, że przedsiębiorstwa z całego świata przeceniają swoją elastyczność. Większość firm jest o niej przekonana, ale wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie sprawnie zarządzać obciążeniami lub szybko opracowywać, testować i uruchamiać nowych aplikacji, przez co są słabo przygotowane do walki z konkurencją. Badanie wykazało również niedostatek wiedzy na temat tego, w jaki sposób można wykorzystać nowe technologie (np. usługi PaaS – Platform as a Service), aby stawić czoło tym wyzwaniom.

Badanie Oracle Cloud Agility, poświęcone elastyczności biznesowej w epoce chmury, zostało przeprowadzone wspólnie z Opinium Research i objęło 2263 pracowników dużych korporacji z całego świata. Respondenci pochodzili z takich krajów jak Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Korea Południowa, Niemcy, Polska, USA i Wielka Brytania.

64% respondentów uznało swoje przedsiębiorstwo za elastyczne (tj. zdolne do szybkiego reagowania na szanse biznesowe lub szybkiego wprowadzania nowych produktów i usług). W Polsce przedsiębiorstwa są nawet bardziej optymistyczne – 71% respondentów z Polski uważa, że ich firma jest elastyczna, to więcej niż w innych krajach europejskich objętych badaniem.

Uczestnicy badania zdają sobie sprawę z korzyści z elastyczności – średnio 81% z nich stwierdziło, że zdolność do szybkiego opracowywania, testowania i wprowadzania na rynek nowych aplikacji biznesowych jest ważna albo bardzo ważna dla sukcesu ich przedsiębiorstwa, a w Polsce współczynnik ten wyniósł 89%. W szczególności prawie jedna trzecia respondentów (29%) uważa, że skuteczne dostosowanie aplikacji i usług do wymagań urządzeń mobilnych jest obecnie najważniejszym czynnikiem sukcesu biznesowego, jeśli chodzi o infrastrukturę informatyczną.

Badanie pokazało również, że przewaga nad konkurencją zapewniana przez elastyczność ma krytyczne znaczenie dla przedsiębiorstw. Zdolność konkurentów do szybszego wprowadzania innowacyjnych usług dla klientów została bowiem uznana przez 27% przedsiębiorstw za najważniejsze zagrożenie ze strony konkurencji. Tymczasem nawet 52% przedsiębiorstw nie dysponuje infrastrukturą informatyczną umożliwiającą skuteczne reagowanie na zagrożenia ze strony konkurencji – w Polsce współczynnik ten wynosi 50%.

W dodatku firmy nie wykorzystują korzyści zapewnianych przez rozwiązania PaaS. Prawie połowa badanych przedsiębiorstw (49%) nie jest w stanie (lub nie wie, czy jest w stanie) przenosić obciążeń pomiędzy chmurą publiczną, prywatną i hybrydową ani przenosić aplikacji lokalnych do chmury. Ponadto jedynie 50% przedsiębiorstw potrafi opracowywać, testować i wdrażać nowe aplikacje biznesowe przeznaczone na urządzenia mobilne w ciągu sześciu miesięcy, a tylko 30% w ciągu miesiąca.

– Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z tego, że elastyczność jest kluczem do sukcesu, ale często brakuje im wiedzy o tym, jak ją osiągnąć za pomocą odpowiednich inwestycji w technologię – powiedział Robert Shimp, Group Vice President z firmy Oracle. – Rozwiązania PaaS umożliwiają szybkie projektowanie aplikacji – w ciągu zaledwie dwóch tygodni – co pozwala szybko uruchamiać nowe aplikacje, zarówno wewnętrzne, jak i przeznaczone dla klientów. Dzięki temu firmy mogą prawie natychmiast reagować na nowe warunki rynkowe i udostępniać klientom swoje produkty i usługi szybciej niż konkurencja.

Wyniki badania potwierdzają wniosek, że przedsiębiorstwa nie są w pełni świadome tego, w jaki sposób rozwiązania PaaS mogą zwiększyć ich elastyczność operacyjną. Zaledwie 32% respondentów stwierdziło, że w pełni rozumie, czym jest PaaS (w Polsce współczynnik ten wyniósł 35%), natomiast 29% respondentów przyznało, że w ogóle tego nie rozumie. Wśród ankietowanych, którzy stwierdzili, że rozumieją PaaS, tylko 31% wskazało krótszy czas opracowania aplikacji jako główną korzyść. Znacznie więcej respondentów zwróciło uwagę na inne korzyści, takie jak niższe koszty infrastruktury informatycznej (47%).

– Usługi PaaS, np. te zawarte w platformie Oracle Cloud, mogą zapewnić przedsiębiorstwom niespotykany wcześniej poziom elastyczności biznesowej. Kluczową sprawą jest obecnie pokazanie firmom, jak łatwo jest zintegrować tę newralgiczną platformę przetwarzania w chmurze z ich infrastrukturą informatyczną. Owszem, niższe koszty zapewniane przez rozwiązania PaaS są ważne, ale jeszcze ważniejsza jest ich zdolność do pomocy przedsiębiorstwom w skróceniu czasu opracowywania aplikacji oraz łatwiejszym dopasowywaniu i integrowaniu aplikacji SaaS pochodzących od innych producentów, dzięki czemu mogą lepiej reagować na potrzeby klientów – dodaje Robert Shimp.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.