Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

5 argumentów za nowoczesnym ERP

Jak nowoczesny ERP może pomóc w podejmowaniu lepszych i szybszych decyzji biznesowych? Chris Purcell, Product Marketing Manager, Epicor Software, prezentuje pięć powodów, ze względu na które warto wdrożyć nowoczesne oprogramowanie biznesowe.

Chris Purcell, Product Marketing Manager, Epicor Software

Chris Purcell, Product Marketing Manager, Epicor Software

Zjawisko digital disruption przyniosło ze sobą większą liczbę źródeł danych oraz kanałów, liczniejsze i bardziej złożone modele biznesowe, rosnącą globalizację oraz większą zależność od zewnętrznych partnerów. Zjawisko to pociągnęło za sobą również rozwój mobilności, narzędzi społecznościowych, analityki oraz wielu innych innowacji technologicznych.

W środowisku stwarzającym wiele możliwości systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) starego typu nie zapewniają wystarczającego wsparcia coraz to bardziej dynamicznym procesom decyzyjnym, kluczowym do osiągnięcia sukcesu.

Równocześnie należy stale pamiętać, że ilość danych rośnie. W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez Redshift Research na zlecenie firmy Epicor Software, opartym na wywiadach przeprowadzonych z ponad 1500 specjalistami ds. finansowych z różnych krajów świata, celem było sprawdzenie kluczowych wyzwań, które stoją przed dyrektorami finansowymi podczas podejmowania decyzji. Wśród czynników, które będą miały największy wpływ na finanse i księgowość w najbliższych dwóch, trzech latach najczęściej wskazywano Big Data (28% ankietowanych) oraz inwestycje w nowe, bardziej zaawansowane oprogramowanie IT dla finansów.

Wielu firmom podejmowanie działań w tym kierunku może wydać się zbyt przytłaczające, podobnie jak proces tworzenia efektywnych strategii i wykorzystania odpowiednich systemów w celu ich realizacji. Dzisiejszy biznes wymaga szybkiego działania oraz obecności oprogramowania wspierającego skuteczne podejmowanie decyzji. Roczny biznesowy cykl planowania, budżetowania i prognozowania robi się zbyt ograniczony – firmy nie powinny zajmować się planowaniem i budżetem jedynie w takim ujęciu. Responsywność i szybkie podejmowanie decyzji stają się obecnie kluczowe.

W celu wspierania procesu podejmowania decyzji i działań nowoczesne platformy ERP umożliwiają firmom analizowanie warunków biznesowych. Przyczynia się to do powstawania lepszych biznesplanów, możliwości monitorowania i mierzenia postępów oraz uzyskania wglądu we wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Stare systemy ERP mogą nie być w stanie pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji odpowiednio szybko, spowalniając tym samym rozwój firmy. Oto pięć powodów, z których warto wdrożyć nowoczesne oprogramowanie biznesowe.

1. Jedno źródło wiedzy

Decyzje podejmowane na podstawie jasnych, spójnych informacji o kondycji firmy sprzyjają osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Gdy wszystkie dane są konsekwentnie przechowywane w jednym miejscu, a dostęp do nich jest niezależny, bez względu na to czy są wykorzystywane do tworzenia raportów finansowych, kontroli operacyjnej, budżetowania czy planowania, firmy są w stanie zapewnić najwyższą jakość obsługi klienta. Jest to bardzo korzystne zwłaszcza na dużych, złożonych i szybko zmieniających się rynkach.

2. Dokładny wgląd do aktualnych danych

Przedsiębiorstwa nigdy wcześniej nie potrzebowały dostępu do informacji w celu lepszego podejmowania decyzji w takim stopniu jak obecnie. Firmy powinny mieć możliwość generowania raportów w każdym momencie oraz na dowolnym urządzeniu przenośnym, aby osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji mogły uzyskać wgląd w aktualny stan wszystkich procesów zachodzących w firmie, jak również wybranych obszarów, które chcą zbadać.

Dostęp do dokładnych danych we właściwym czasie może pomóc menedżerom wprowadzać ulepszenia w dowolnym momencie. Możliwość szerszego analizowania szczegółowych informacji dostarcza konkretnych danych, niezbędnych do podejmowania najbardziej trafnych decyzji, bez konieczności opierania się na przeczuciach.

3. Informacje w czasie rzeczywistym

Decyzje powinny być oparte na aktualnych informacjach, a nie tradycyjnych raportach, które stają się nieaktualne od razu po ich przygotowaniu. Przedsiębiorstwa, które polegają na danych w czasie rzeczywistym mogą natychmiast podejmować decyzje, co prowadzi do zwiększenia satysfakcji klienta, wydajności operacyjnej oraz większej produktywności.

4. Automatyzacja decyzji

Gdy proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie jest zautomatyzowany, możliwe jest odciążenie pracowników. Umożliwia im to wyjście z inicjatywą, wykorzystanie doświadczenia oraz intuicji do wprowadzania innowacji – takie podejście prowadzi do rozwoju biznesu.

Doświadczeni menedżerowie nie powinni tracić czasu na podejmowanie decyzji, które z łatwością może wykonać system. Warto również zauważyć, że nastawienie odpowiednich procesów automatyzujących decyzje powinno być łatwe. Elastyczna platforma sprawi, że procesy mogą być dostosowane do wprowadzanych zmian oraz potrzeb wynikających z dalszego rozwoju firmy.

5. Baza wiedzy o zasobach

Fundamenty ERP oparte są na korzyściach wynikających ze współpracy. Rozwiązania społecznościowe wbudowane w dzisiejsze systemy ERP wspierają nowy model współpracy w firmach zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Może to być np. współpraca dotycząca projektu, klienta, przetargu lub procesu budżetowania. Dostęp do rozbudowanej bazy informacji o zasobach zmienia możliwość wykorzystywania systemu ERP, pozwalając wszystkim pracownikom angażować się w biznes i wykorzystywać oprogramowanie do podejmowania bardziej świadomych decyzji i wspierania innowacyjnych pomysłów.

W badaniu firmy Redshift prawie połowa dyrektorów finansowych (44%) stwierdziła, że decyzje podejmowane są często dynamicznie w momencie nadarzających się okazji. Posiadanie dobrze dobranego systemu, dostarczającego rzetelne dane odpowiednim osobom we właściwym czasie pozwala liderom biznesowym bez wątpliwości wykorzystywać nadarzające się okazje oraz dbać o rozwój firmy.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.