Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Microsoft: Mobilność a standard pracy

Wzrost znaczenia mobilności w codziennym życiu wywiera duży wpływ na pracowników małych i średnich firm. Coraz szersze wykorzystanie smartfonów i tabletów, a także usług w chmurze, które dają bezpieczny dostęp do firmowych zasobów i danych, zaciera granicę między czasem przeznaczonym na sprawy prywatne a obowiązki służbowe.

Tradycyjny model pracy za biurkiem między 9 a 17 odchodzi do lamusa. Coraz chętniej wybierane są rozwiązania elastyczne, które umożliwiają swobodne łączenie obowiązków służbowych z prywatnymi. W rezultacie styl pracy zdalnej pomaga zwiększać produktywność, zapewniając dodatkowy czas na sprawy prywatne.

– 26% osób biorących udział w badaniu przyznało, że ich najlepsze pomysły dotyczące kwestii zawodowych pojawiły się, kiedy przebywali w domu.
– 49% respondentów przyznaje się otwarcie do korzystania z bankowości online w czasie pracy, a 26% osób robi w tym czasie zakupy przez Internet.
– 63% menedżerów aprobuje załatwianie prywatnych spraw w pracy, o ile nie koliduje to z realizacją ich zadań służbowych.
– 55% otwarcie przyznaje, że technologie mobilne zapewniają im nie tylko oszczędzanie czasu, ale także wpływają na ich produktywność.

Ponad jedna czwarta polskich pracowników z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (26%) biorących udział w badaniu „Nowoczesne IT w MŚP 2015” przeprowadzonym przez Ipsos MORI na zlecenie Microsoft przyznała, że na najlepsze pomysły dotyczące kwestii zawodowych wpadli, kiedy przebywali w domu. Tylko 14% stwierdziło, że stało się to podczas obecności w biurze. Tyle samo doznało „olśnienia” w drodze do pracy. W przypadku 10% respondentów najlepsze pomysły pojawiły się podczas snu.

Coraz wyższy poziom adaptacji urządzeń przenośnych (urządzeń 2 w 1, tabletów czy smartfonów) a także wprowadzanie do firm polityki BYOD (Bring Your Own Device), zakładającej możliwość wykorzystania prywatnych urządzeń do realizacji zadań zawodowych, stopniowo wprowadzają istotne zmiany w podejściu do standardu dnia pracy. Czas przeznaczony na realizację obowiązków służbowych przeplata się z czasem poświęcanym na załatwianie spraw prywatnych.

W myśl zasady, że najlepsze pomysły przychodzą do głowy, kiedy jesteśmy zrelaksowani, pracownicy coraz chętniej wykorzystują wolne chwile na sprawy zawodowe. Jak wynika z badania, pracownicy częściej deklarują chęć realizowania obowiązków służbowych poza biurem. 22% respondentów przyznaje, że zajmują się sprawami zawodowymi tuż przed snem, a 16% respondentów robi to rano, jeszcze przed wyjściem do pracy. Co dziesiąty uczestnik badania oddaje się pracy podczas podróży środkami transportu publicznego.

Przyzwolenie na pracę poza godzinami ma jednak drugie oblicze, bo w godzinach pracy często oddajemy się sprawom prywatnym. Granica między tymi dwiema sferami ulega dalszemu zatarciu. Wspomniane badanie pokazuje, że pracownicy MŚP w wielu przypadkach wykonują niektóre zadania prywatne w trakcie godzin pracy. 49% respondentów przyznaje się otwarcie do korzystania z bankowości elektronicznej w czasie pracy, 42% odwiedza strony WWW niezwiązane z ich obowiązkami, a 26% robi zakupy przez Internet.

63% ankietowanych przyznało, że ich menedżerowie aprobują taki model zachowania, o ile nie koliduje on z realizacją ich zadań służbowych. Według zaledwie 15% ankietowanych takie zachowanie w ich firmach nie jest akceptowane. Tylko 9% menedżerów nie zdaje sobie sprawy, że jego pracownicy załatwiają prywatne sprawy w godzinach pracy.

– Rozwój technologii opartych na chmurze obliczeniowej powoduje, że pracownicy mają bezpieczny dostęp do służbowych plików w zasadzie z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie. Dzięki temu mogą oni realizować powierzone zadania nie tylko w czasie fizycznej obecności w biurze. Wystarczy, że mają przy sobie urządzenie mobilne, np. Windows tablet z usługą Office 365 albo CRM Online i mogą w pełni wydajnie zrealizować swoje zadania służbowe, niezależnie od tego czy są właśnie w podróży pociągiem, czy też wyszli z biura na wywiadówkę dziecka – mówi Przemysław Szuder, dyrektor działu Small & Medium Business Solutions and Partners w Microsoft.

Ankietowani przedstawiciele sektora MŚP zgodnie przyznają, że rozwój technologii wyraźnie sprzyja ich pracy. Według 55% technologie mobilne nie tylko pomagają oszczędzać czas, ale także wpływają na ich produktywność. 22% przyznaje, że inwestycje firm w zakresie nowoczesnych rozwiązań IT zwiększyłyby satysfakcję pracowników.

– Polskie MŚP odkrywają korzyści płynące z pracy zdalnej. Warto pamiętać, że urządzenia mobilne to zaledwie pierwszy krok, najważniejszy jest dostęp do istotnych z punktu widzenia biznesu danych, systemów, aplikacji, dzięki rozwiązaniom chmurowym. Usługa Office 365 jest odpowiedzią na tę potrzebę i sprawia, że użytkownik ma przy sobie na stałe przenośne biuro. Dzięki temu ma swobodny dostęp nie tylko do firmowej poczty, ale także wszystkich dokumentów, arkuszy czy prezentacji. Umożliwia mu to pracę z dowolnego miejsca, także wtedy, kiedy ma najlepsze pomysły, a niekoniecznie siedzi przy biurku – uważa Przemysław Szuder.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.