Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IDC: Kondycja rynku cloud computing

W 2014 r. rynek usług w chmurze był jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów IT, rósł blisko 7 razy szybciej niż rynek tradycyjnych usług IT – wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej IDC. W 2014 r. wydatki na chmurę publiczną i prywatną w Polsce wyniosły 130,3 mln USD i były wyższe o 30,2% w porównaniu do roku 2013.

Technologia chmury obliczeniowej zyskuje uznanie firm w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W 2015 r. wartość rynku usług cloud computingu wyniesie w tym regionie (z wyłączeniem Rosji) 385 mln USD. Polski rynek wzrośnie w tym czasie do około 162 mln USD, czyli o ponad 25%.

Szybki wzrost wartości nie oznacza wcale, że rynek chmury obliczeniowej jest rynkiem łatwym. Obecni są na nim zarówno globalni dostawcy chmury, firmy technologiczne, lokalni integratorzy, firmy telekomunikacyjne, jak i operatorzy data center. Ta różnorodność działających na rynku podmiotów stanowi duże wyzwanie zarówno dla dostawców, którzy często są zmuszeni zrewidować swoją dotychczasową opinię o konkurencji, jak i dla klientów, którzy podejmując decyzje o korzystaniu z chmury, muszą mierzyć się z trudnym zadaniem wyboru najlepszego dostawcy.

SaaS liderem

Obecnie rynek rozwiązań chmurowych w Polsce jest zdominowany przez chmurę publiczną, która stanowi blisko 75% rynku i rośnie nieco szybciej niż cały rynek cloud computing. Rynek chmury prywatnej stanowił w 2014 r. jedną czwartą rynku usług w chmurze i rozwijał się znacznie wolniej. Jest to związane z mniejszą liczbą dostawców takich rozwiązań – w porównaniu z liczbą dostawców chmury publicznej – a także z większą skłonnością klientów do samodzielnego realizowania projektów w obszarze chmury prywatnej. Najwięcej przychodów generuje oprogramowanie w modelu SaaS (62%), nieco mniejszy udział mają usługi IaaS (28%) oraz PaaS (10%).

W kierunku Trzeciej Platformy

Jak wynika z analiz IDC, skłonność do korzystania z chmury obliczeniowej w Polsce w niewielkim stopniu zależy od wielkości firmy czy branży, w jakiej ona działa. Dużo istotniejsze jest nowoczesne podejście do korzystania z IT i zrozumienie, że chmura może być narzędziem wspierającym działania biznesowe. Sukces odnoszą ci dostawcy, którzy potrafią zidentyfikować takich klientów lub zaproponować im rozwiązania bezpośrednio przekładające się na usprawnienie biznesu.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że w najbliższej przyszłości, w miarę rozwoju rynku, coraz mniej ważne będą usługi chmurowe jako takie. Rosła będzie potrzeba wykorzystania chmury jako platformy wspierającej rozwój nowych rozwiązań IT łączących analitykę/Big Data, mobilność i media społecznościowe – to, co IDC określa mianem Trzeciej Platformy IT. Dostawcy rozwiązań będą musieli przygotować się do oferowania czegoś więcej niż infrastruktura czy oprogramowanie w chmurze, co od wielu będzie wymagało inwestowania w nowe obszary, często wykraczające poza czyste IT.

Prognozy do 2019 r.

Na rynku chmury wyraźnie widać zmianę, jaka dokonuje się w zakupach IT po stronie klienta. Według prognoz IDC na świecie do końca 2016 r. działy biznesowe będą bezpośrednio zaangażowane w ponad 80% nowych inicjatyw IT. W Polsce ten wskaźnik może być niższy, ale liczba projektów inicjowanych, a często w pewnym zakresie zarządzanych przez działy biznesowe, będzie szybko rosła.

Według prognoz IDC w roku 2019 wartość rynku usług w chmurze – prywatnej i publicznej – przekroczy w Polsce 450 mln USD, co stanowić będzie ok. 11% całego rynku usług IT w Polsce. To o 7 punktów procentowych więcej niż obecnie.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.