Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IDC: Rynek usług IT 2015

Wartość polskiego rynku usług IT wzrosła w 2014 r. o 4,5% i wyniosła 3,28 mld USD – wynika z raportu firmy analitycznej IDC. W najbliższych latach tempo wzrostu się utrzyma, ale dostawcy i integratorzy usług IT będą musieli zmierzyć się z nowymi, niewielkimi firmami oferującymi innowacyjne rozwiązania.

W 2014 r. większość kontraktów IT tradycyjnie pochodziła z branży finansowej oraz firm telekomunikacyjnych, można było jednak zaobserwować większe niż przed rokiem zainteresowanie usługami IT ze strony firm produkcyjnych i handlowych. Znaczne ożywienie było też widać wśród firm działających na rynku B2C, gdzie bardzo często to klienci dyktują warunki, motywując firmy do wdrażania nowoczesnych rozwiązań.

IT „na żądanie”

Według raportu IDC zarówno udział, jak i tempo wzrostu poszczególnych kategorii usług świadczą o tym, że polski rynek usług IT jest rynkiem dojrzałym. Utrzymujący się przez ostatnie lata trend korzystania z prostych usług instalacji i wsparcia technicznego słabnie na korzyść dynamicznie rozwijających się usług outsourcingowych. Jak zauważają analitycy IDC, outsourcing dotyczy głownie hostingu aplikacji i infrastruktury, które coraz częściej przybierają formę dedykowanej usługi „na żądanie”.

W miarę jak rośnie chęć użytkowników do korzystania z nowoczesnych modeli zakupu IT – zautomatyzowanych, samoobsługowych, as a Service – rosną też wymagania wobec dostawców. Klienci rezygnują z czasochłonnych i kosztownych inwestycji na rzecz krótszych i łatwiejszych w zarządzaniu projektów, których efekty można zauważyć znacznie szybciej.

Okazuje się, że „nowa rzeczywistość” („the new normal”), o której mówi się od kilku lat, nie jest już nowa. To po prostu świat, do jakiego dostawcy muszą się dostosować i w którym, jak pokazują badania IDC, coraz więcej z nich z sukcesem się odnajduje.

Nowe wyzwania dla integratorów i dostawców

Zmiany, które są widoczne na rynku usług IT wymusza rzeczywistość. Firmy powinny podejmować błyskawiczne decyzje i dostosowywać ofertę do nowych oczekiwań klientów. Inwestycje w technologie tzw. Trzeciej Platformy (chmura, rozwiązania mobilne, analityka/Big Data i social media) są obecnie jedynym sposobem na to, by sprostać nowym wyzwaniom. Analitycy IDC zwracają uwagę, że nieuchronnie zmieniają one rynek dostawców usług i tworzą korzystne warunki do wejścia na rynek nowych graczy, niewielkich firm oferujących innowacyjne, często niszowe rozwiązania.

Można założyć, że konkurencja ze strony firm działających globalnie, a także podmiotów, które na pierwszy rzut oka wcale nie są firmami IT, ale dostawcami konkretnych rozwiązań biznesowych, będzie szybko rosła. Nowe środowisko będzie stanowić wyzwanie przede wszystkim dla tradycyjnych dostawców technologii i dużych integratorów głównie ze względu na fakt, że bardziej niż doświadczenie i sprawdzone rozwiązania będzie liczyła się funkcjonalność i model oferowanych rozwiązań.

Według analiz IDC polski rynek usług IT będzie rósł średnio 4% w ciągu najbliższych pięciu lat. W 2019 r. jego wartość w Polsce przekroczy 4 mld USD, a w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (z wyłączeniem Rosji) 11 mld USD.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.