Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Alyaf Industrial Company z IFS Applications 9

Źródło: www.alyaf.com

Alyaf Industrial Company, działający od 23 lat producent geotekstyliów i geokompozytów na Bliskim Wschodzie, wdroży IFS Applications 9. Celem modernizacji jest zastąpienie obecnie stosowanego systemu ERP i wykorzystanie nowych funkcji do realizacji planów rozwoju przedsiębiorstwa.

Firma Alyaf Industrial Co. Ltd. specjalizuje się w wytwarzaniu włóknin poliestrowych i polietylenowych, wykorzystywanych w inżynierii lądowej i środowiskowej np. do stabilizacji gruntu, drenażu podpowierzchniowego, ochrony terenów przybrzeżnych, izolacji przeciwwodnych, składowania odpadów i kształtowania krajobrazu. We współpracy z brytyjską firmą GEOfabrics zajmuje się również wytwarzaniem szerokiej gamy geokompozytów. Oferuje także usługi wsparcia technicznego dla inżynierów i kierowników projektów na etapie planowania prac i ich realizacji.

System IFS Applications będzie pomagał w zarządzaniu całym cyklem wytwarzania i zaopatrzeniem firmy Alyaf, a także obsługiwał produkcję o zmiennej konfiguracji oraz realizację zleceń na zamówienie.

Oprócz tego system IFS Applications będzie wspierać inne obszary funkcjonowania firmy, w tym: kadry, finanse, płace, zaopatrzenie, organizowanie i uzupełnianie magazynów, profilaktyczną obsługę techniczną oraz kierowanie pracą. Pozwoli to lepiej zarządzać wyposażeniem firmy. Dodatkowo system IT ułatwi przygotowywanie dokumentacji związanej z tymi procesami.

Firma Alyaf będzie również korzystać z narzędzia IFS Manufacturing Visualizer. Jest to w pełni gotowe rozwiązanie z możliwością konfiguracji, które na bieżąco dostarcza informacje na temat procesu wytwarzania, dotyczące zużycia surowców i materiałów.

Firma Alyaf posiada dwa zakłady produkcyjne oraz kilka magazynów i centrów sprzedaży na Bliskim Wschodzie. Z tego powodu potrzebuje rozwiązania, które będzie wspierać plany ekspansji rynkowej, wynikające z rosnącego zainteresowania oferowanymi przez nią produktami. Planuje się, że system IFS Applications zostanie uruchomiony w pierwszym kwartale 2016 r.

– IFS Applications 9 to zintegrowany, wszechstronny system ERP zapewniający obsługę kadr i finansów – mówi Nader Nafady, prezes firmy Alyaf. – Pomoże on nam skuteczniej kierować działaniem firmy w obliczu wymogów związanych ze złożonym procesem produkcyjnym. Biorąc pod uwagę dostępność lokalnego zespołu wsparcia oraz świetne referencje innych klientów, liczymy na długą i satysfakcjonującą współpracę z firmą IFS w trakcie realizacji planów rozwoju naszego przedsiębiorstwa.

– Inwestycja w system IFS Applications pomoże zoptymalizować działalność operacyjną oraz ułatwi realizację planów ekspansji rynkowej firmy Alyaf – stwierdził Ian Fleming, dyrektor zarządzający IFS Middle East, South Asia & Africa. – Cieszy nas możliwość współpracy z firmą Alyaf. Celem naszych starań będzie zwiększenie wydajności i elastyczności funkcjonowania firmy w trakcie realizacji jej planów rozwoju.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.