Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IDC: Druga fala zastosowań chmury

53% firm spodziewa się, że korzystanie z rozwiązań chmurowych wpłynie na wzrost ich przychodów w perspektywie dwóch najbliższych lat, zaś 44% firm już używa lub planuje wdrożenie chmury prywatnej. Branża wytwórcza liderem we wdrażaniu chmury.

Sponsorowany przez Cisco a opracowany przez IDC raport „Nie pozostań w tyle: korzyści biznesowe z większej adopcji rozwiązań chmurowych” („Don’t Get Left Behind: The Business Benefits of Achieving Greater Cloud Adoption”) opiera się na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych wśród menedżerów odpowiedzialnych za decyzje IT w 3400 firmach z 17 krajów. Badaniem objęto firmy, które odniosły sukcesy we wdrażaniu prywatnych, publicznych lub hybrydowych chmur we własnych środowiskach IT.

Z raportu wynika, że zastosowanie systemów chmurowych weszło w drugą fazę. Firmy decydujące się na ich wykorzystanie przestały koncentrować się jedynie na efektywności i redukcji kosztów, a zaczynają traktować platformy chmurowe jako systemy umożliwiające wzrost biznesu poprzez wprowadzanie nowych, innowacyjnych i przełomowych rozwiązań.

53% ankietowanych firm spodziewa się, że wdrożenie rozwiązań chmurowych zwiększy ich przychody w perspektywie dwóch najbliższych lat. Jednocześnie dla wielu firm może się to okazać problemem, bo zaledwie 1% z nich ma zoptymalizowaną strategię wdrażania chmur, a 32% nie ma opracowanej żadnej strategii.

Korzyści z zaawansowanych rozwiązań chmurowych

IDC określa w raporcie 5 poziomów dojrzałości w wykorzystywaniu chmur: od najniższego poziomu ad hoc do najwyższego – zoptymalizowanego. Badanie wykazuje, że firmy przechodząc od najniższego do najwyższego poziomu dojrzałości, uzyskują wyraźny wzrost korzyści biznesowych, w tym:
– wzrost przychodów na poziomie 10,4%
– redukcję kosztów IT o 77%
– skrócenie czasu wprowadzania nowych usług i aplikacji o 99%
– zwiększenie możliwości działu IT dotyczących zapewnienia zgodności poziomu dostępności usług z umowami SLA o 72%
– dwukrotne zwiększenie wydajności działu IT we wdrażaniu nowych innowacyjnych projektów

W raporcie przedstawiono również dane dotyczące zysków osiąganych przez firmy wykorzystujące rozwiązania chmurowe w najbardziej dojrzały sposób (określenie „dojrzałe” odnosi się do firm, które są na jednym z 3 najwyższych poziomów dojrzałości w wykorzystaniu chmury, zdefiniowanych przez IDC).

Firmy te uzyskały dodatkowy wzrost przychodów średnio o 1,6 mln USD na jedną aplikację uruchomioną w chmurze prywatnej lub publicznej, przy jednoczesnej redukcji kosztów na jedną aplikacją chmurową o 1,2 mln USD. Wzrost przychodów związany był głównie ze sprzedażą nowych produktów i usług, zwiększeniem liczby klientów lub wejściem firm na nowe rynki.

Zdaniem menedżerów tych firm wzrost przychodów wynikał z wdrażania innowacyjnych rozwiązań, co było możliwe dzięki zwolnieniu działów IT z tradycyjnego zaangażowania w utrzymanie systemu na rzecz realizacji nowych, strategicznych rozwiązań. Natomiast redukcja kosztów operacyjnych wynikła z tego, że rozwiązania chmurowe umożliwiły działanie aplikacji biznesowych w środowisku lepiej skalowalnej, niezawodnej i bardziej wydajnej platformy chmurowej.

Wśród najważniejszych zalet chmury wymieniane są m.in.: większa zwinność (agility) systemu, zwiększona produktywność pracowników, zmniejszone ryzyko, oszczędności dotyczące niezbędnych inwestycji w zakresie infrastruktury oraz zyski związane z wykorzystaniem rozwiązań open source.

Wdrożenia dojrzałych systemów w różnych krajach

Wśród państw objętych badaniem największy procent firm będących na jednym z 3 najwyższych poziomów dojrzałości strategii chmurowych występuje w USA (34%), a najmniejszy w Japonii (9%). W zestawieniu nie wymieniono chińskich firm, które uzyskały najlepszy wynik (55%), ale ankietowane w Chinach przedsiębiorstwa były średnio znacznie większe od przeciętnych w pozostałych krajach.

Wdrożenia chmury w podziale na branże

Na pierwszym miejscu pod względem liczby wdrożeń dojrzałych chmur znalazła się branża wytwórcza (33% ankietowanych firm wdrożyło takie chmury). Kolejne miejsca zajęły firmy IT (30%), sektor finansowy (29%) i służba zdrowia (28%). Najniższe udziały odnotowano w sektorze administracji/edukacji (po 22%) oraz w firmach zajmujących się handlem detalicznym i hurtowym (20%).

Natomiast największy wpływ wdrożenia dojrzałych chmur na poprawę wskaźników efektywności KPI (Key Performance Indicator) występuje w firmach świadczących profesjonalne usługi, w branży technologicznej, transportowej, komunikacyjnej oraz w sektorze utilities.

Cisco Business Cloud Advisor: raporty, narzędzia i warsztaty

Cisco ułatwia praktyczne wykorzystanie prezentowanych w badaniu wniosków, oferując specjalizowane wersje raportów dostosowane do branży i wymagań indywidualnych klientów w ramach inicjatywy Cisco Business Cloud Advisor. Są one dostępne w dwóch wersjach:
– prostego narzędzia wykorzystującego ankietę wypełnianą przez klienta do stworzenia spersonalizowanego raportu,
– warsztatów zapewniających bardziej dokładną analizę i zdefiniowanie optymalnego dla danej firmy rozwiązania.

W pierwszym przypadku użytkownik wypełnia ankietę, na podstawie której tworzony jest Adoption Report. Prezentuje on poziom dojrzałości stosowanych w firmie rozwiązań chmurowych oraz stopień związanych z nim korzyści biznesowych w porównaniu do innych przedsiębiorstw podzielonych według branż, wielkości i geografii.

Z kolei warsztaty umożliwiają znacznie głębszą analizę i dostarczenie firmie dokładnego raportu przygotowanego przez specjalistów z Cisco lub działów sprzedaży kwalifikowanych partnerów firmy. Warsztaty trwają pół dnia i ułatwiają klientom zmierzenie wpływu wdrożenia chmury na biznes przy uwzględnieniu szerokiego zestawu wskaźników wydajności KPI (Key Performance Indicators). W efekcie klienci otrzymują obiektywne, niezależne od producenta lub usługodawcy rekomendacje dotyczące możliwości optymalizacji chmury przy wykorzystaniu różnych rozwiązań, w tym również systemu Intercloud.

– Gdy rozmawiamy z klientami zainteresowanymi drugą falą wdrożeń chmurowych, koncentrują oni uwagę na chmurach prywatnych i hybrydowych – mówi Nick Earle, wiceprezes ds. sprzedaży, Global Cloud and Managed Services Sales, Cisco. – Są przekonani, że chmury te oferują bezpieczeństwo, wydajność, możliwość kontroli kosztów i ochrony danych, czego firmy poszukują. To spostrzeżenie wpłynęło na naszą strategię i dlatego opracowaliśmy zestaw rozwiązań do budowy infrastruktury chmur prywatnych, hybrydowych oraz systemów usługowych as-a-service. Znalazło ono także obiektywne potwierdzenie w nowym badaniu IDC, z którego wynika, że 44% firm już korzysta lub ma plany wdrożenia chmury prywatnej, a 64% rozważa zastosowanie chmury hybrydowej.

– Z wielu badań przeprowadzonych przez IDC wynika, że firmy, które wdrożyły zaawansowane systemy chmurowe mają wyższe przychody, niższe koszty, lepszą alokację strategicznych zasobów IT, są bardziej elastyczne i oferują bardziej wydajne usługi. A wraz z rozszerzaniem zastosowań chmury rosną też zyski wynikające z wymienionych elementów. Jednak większość przedsiębiorstw jest dopiero na początku tej drogi i musi skupić swoją uwagę na rozwijaniu umiejętności i zdobywaniu wiedzy o najlepszych praktykach – wyjaśnia Robert Mahowald, wiceprezes SaaS & Cloud Services,

IDC

.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.