Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Małe i średnie firmy w Polsce mają niedojrzałe polityki bezpieczeństwa informacji. 20% przedstawicieli MSP wcale nie archiwizuje swoich danych, w przypadku kradzieży lub zniszczenia sprzętu narażając się na ich całkowitą utratę.

Kolejna odsłona badań „Nowoczesne IT w MŚP 2015” realizowanych przez Ipsos MORI dla Microsoft wykazuje brak procedur związanych z bezpieczeństwem informacji w polskich małych i średnich firmach. W przypadku dostępu do danych poza biurem połowa uczestników badania stawia na najbardziej ryzykowne rozwiązanie, czyli transfer danych przez e-mail na prywatną pocztę. Mimo wciąż niskiej świadomości w kwestii ochrony danych 11% respondentów z polskich firm podkreśla, że pełne poczucie bezpieczeństwa i poufności danych wpływa na produktywność ich pracy.

Główne wnioski z badań

– Polskie firmy wciąż nie pamiętają o bezpiecznej archiwizacji danych firmowych: 20% firm z sektora MŚP nie ma dostępu do danych w przypadku kradzieży czy zniszczenia sprzętu.
– Bezpieczna archiwizacja w chmurze stosowana tylko wśród 22% firm: biorąc pod uwagę średnią europejską (33%), pozostajemy daleko w tyle w adaptacji rozwiązań opartych na chmurze, zapewniających najwyższy poziom ochrony.
– Zaufany dostawca usług w chmurze może zapewnić znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa informatycznego, niż firmy z sektora MŚP są w stanie zrobić samodzielnie.
– Niedojrzała polityka bezpieczeństwa: 47% pracowników MŚP działających poza biurem przesyła potrzebne dane na prywatny e-mail. 95% szefów firm akceptuje taki proceder.

Gdzie podziały się moje dane?

W sytuacji zniszczenia lub kradzieży laptopa 20% przedstawicieli małych i średnich firm napotyka ogromny problem, ponieważ wcale nie archiwizują danych związanych z pracą (znacząco odstajemy od standardów europejskich, gdzie wynik okazał się niższy o 7 punktów procentowych). 46% respondentów z polskich firm przyznaje, że mogłoby mieć trudności z odzyskaniem plików, ale ma szansę odtworzyć je z dysku twardego, gdzie znajdują się kopie zapasowe.

Mniej niż ¼ (22%) pracowników MŚP potwierdza, że dysponują archiwum online w chmurze. W tym przypadku również jesteśmy daleko w tyle za Europą, gdzie popularność rozwiązań chmurowych do archiwizacji danych jest dużo wyższa (33% wskazań). Od pracowników z Finlandii, którzy są najbardziej otwarci na „chmurę” dzieli nas aż 17 punktów procentowych (39% archiwizuje online).

Statystyki pokazują, że swoistymi pionierami w wykorzystaniu możliwości chmury do archiwizacji danych są mikroprzedsiębiorstwa. 29% przedstawicieli tej grupy korzysta z modelu cloud do zapisu kopii zapasowych. Do chmury przekonane jest również najmłodsze pokolenie polskich pracowników (18–24 lata), które wskazuje back-up online jako preferowane miejsce przechowania danych (26%). Z drugiej strony w grupie „młodych” pracowników MŚP zarejestrowano największych odsetek osób, które wcale nie tworzą kopii zapasowych.

Niedojrzała polityka bezpieczeństwa

Osoby wykonujące obowiązki służbowe poza biurem zapewniają sobie dostęp do danych głównie przez transfer plików na prywatną pocztę, co deklaruje 47% badanych. Odsetek ten rośnie aż do 63% wśród firm „analogowych”, które przyznają się do realizacji większości procesów w trybie offline. Niemal 1/3 respondentów dzięki usługom w chmurze korzysta z danych przez smartfon, tablet lub komputer, natomiast 30% przez zdalny desktop. Jedynie 18% korzysta z transferu danych, wykorzystując dyski wirtualne typu OneDrive. Wyniki wskazują również, że pracownicy firm europejskich są najmocniej przywiązani do zdalnego dostępu do danych przechowywanych w chmurze (40%). Co ciekawe, osoby korzystające z transferu chmurowego lub te, które wysyłają dane e-mailem twierdzą, że kierownictwo ich firm ma świadomość dostępu do danych w taki właśnie sposób.

– Przestarzałe oprogramowanie, które jest niedostosowane do aktualnego poziomu rozwoju technologii oraz zagrożeń w cyberprzestrzeni, rodzi bardzo duże ryzyko dla biznesu. Zwiększa m.in. potencjał ataków ze strony malware’u i hakerów. Ryzyko to rośnie tym bardziej, jeśli mamy do czynienia z pirackim oprogramowaniem, które tylko z pozoru jest tańsze, ale w rezultacie naraża firmę nie tylko na konsekwencje finansowe i prawne, ale również na utratę danych – przekonuje Przemysław Szuder, dyrektor działu Small & Medium Business Solutions and Partners w Microsoft. – Usługi chmurowe dają gwarancję bezpieczeństwa przy jednoczesnej optymalizacji kosztów i wydajności procesów. Co więcej, użytkownicy mogą mieć pewność, że dostępne oprogramowanie będzie zawsze aktualne i zgodne z ciągle zmieniającymi się wymogami ochrony danych. Decydując się na chmurę, firmy zaszczepiają w swojej organizacji politykę bezpieczeństwa dostosowaną do codziennych wyzwań stawianych przez rosnące zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Zaufany dostawca usług chmurowych może zapewnić znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa IT, niż firmy z sektora MŚP są w stanie zrobić samodzielnie, i to praktycznie w każdym obszarze biznesowym. Microsoft dysponuje najszerszą ofertą w zakresie bezpiecznych rozwiązań w modelu cloud dla MŚP. Jako jeden z nielicznych dostawców posiada certyfikat ISO 27018, który gwarantuje bezpieczne i przejrzyste zasady przetwarzania danych dla swoich usług w chmurze – Office 365, Azure i CRM Online.

Przedstawiciele mikro-, małych i średnich firm deklarują, że kwestia cyberbezpieczeństwa ma dla nich wysoki priorytet, ale praktyka bywa różna. Słabości najczęściej wynikają z błędów człowieka. Niefrasobliwość pracowników wciąż jest postrzegana jako największe zagrożenie dla bezpieczeństwa informatycznego firm. Kolejnym ważnym czynnikiem są też nadmierne oszczędności, zmuszające firmy do korzystania z przestarzałego oprogramowania.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.