Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Okiem eksperta: Innowacyjni oportuniści

W jaki sposób dostęp do właściwych danych stymuluje innowacyjne strategie finansowe oraz zapewnia rozwój biznesowy?

Piotr Krzysztoporski, dyrektor ds. konsultingu, Epicor Software

Piotr Krzysztoporski, dyrektor ds. konsultingu, Epicor Software

Przełomowe badanie PwC pokazuje głęboką zależność między innowacją a wzrostem firm. Biorąc pod uwagę dzisiejsze wymogi rozwoju przedsiębiorstw oraz korzyści oferowane przez innowacje, ważne jest podejmowanie przez firmy rozważnych inwestycji. Niewystarczające inwestycje mogą oznaczać dla przedsiębiorstw ryzyko pozostania w tyle za konkurencją, ale zbyt wiele inwestycji może okazać się o wiele bardziej niebezpieczne.

Podejmowanie trafnych decyzji o inwestycjach, które napędzają innowacyjne strategie finansowe może okazać się trudne dla dyrektorów finansowych, pozbawionych wglądu w dane operacyjne. Jest to szczególnie wyzwaniem w świetle tzw. digital disruption – dyrektorzy finansowi muszą zmierzyć się z większą liczbą źródeł danych, kanałów, z licznymi modelami biznesowymi, z naturą globalnego biznesu i bardzo dużą zależnością od zewnętrznych partnerów. Wszystko to wymusza konieczność zapewnienia większej dostępności do informacji i możliwości szybkiego reagowania.

Deficyt danych u CFO

Analiza wyników najnowszego badania pokazuje, że wielu dyrektorów finansowych ma do czynienia z „deficytem danych”, który zagraża procesowi decyzyjnemu, zarządzaniu sprawami podatkowymi, kontrolowaniu operacji finansowych oraz umiejętności przedsiębiorstwa mierzenia się z problemami wynikającymi ze zjawiska digital disruption. W najnowszym badaniu przeprowadzonym wśród 1500 osób odpowiedzialnych za decyzje finansowe w przedsiębiorstwach, przeprowadzonym na zlecenie Epicor Software Corporation, ponad 46% dyrektorów finansowych stwierdziło, że podejmują decyzje biznesowe w oparciu o „przeczucia” oraz instynkt, a nie na podstawie precyzyjnych danych wewnętrznych.

Zebrane odpowiedzi świadczą o tym, że brak dostępu do odpowiednich informacji finansowych ma bezpośredni wpływ na wyniki firm oraz reputację CFO. 45% badanych twierdzi, że niewystarczająco dobre dane utrudniają podejmowanie decyzji w danym momencie, a niedokładne informacje są główną przyczyną błędów organizacyjnych.

Badanie pokazuje także, że brak pełnych informacji finansowych ma negatywny wpływ na rentowność przedsiębiorstw. Im więcej CFO opiera się na danych empirycznych podczas podejmowania decyzji, tym większe są szanse na wyższą rentowność. W badanej próbie dyrektorzy finansowi, którzy przy podejmowaniu decyzji polegali na danych empirycznych a nie na instynkcie, mieli większe zyski – 72% z nich zauważyło wzrost przychodów.

Istnieje związek między umiejętnością wykorzystania nadarzających się okazji, innowacją i wzrostem, a bez odpowiednich danych przedsiębiorstwa nie mogą w pełni wykorzystać pojawiających się szans ani podejmować właściwych decyzji inwestycyjnych mających na celu wykorzystanie innowacji.

Biorąc pod uwagę fakt, że badanie pokazuje, iż 1 na 2 dyrektorów finansowych polega na „przeczuciach" i instynkcie podczas podejmowania decyzji biznesowych zamiast bazować na szybkim dostępie do dokładnych, wewnętrznych danych można stwierdzić, że wielu z nich po prostu snuje domysły. To jedynie szczęście lub przypadek, że przedsiębiorstwu udaje się dobrze przewidzieć, ile inwestycji powinno podjąć, żeby wspierać innowacje i wzrost. Bardziej prawdopodobne, że dojdą do liczby, która jest albo za duża albo za mała.

Tworzy to dwa scenariusze. Błądzenie w stronę konserwatyzmu finansowego może postawić firmę w niekorzystnej sytuacji względem konkurencji – dzieje się tak, gdy dyrektorzy finansowi nie mają wystarczającej pewności, przez co niemożliwe jest zmaksymalizowanie inwestycji w innowacyjność.

Z drugiej strony nadgorliwość w inwestycjach w innowacje może spowodować, że firmy przegapią oczekiwania rynku, a wydatki przewyższą dochody. Dodatkowo istnieją dowody, że wydając zbyt wiele na innowacje, można osłabić wzrost i rentowność. Badanie Bernstein Research pokazuje, że przedsiębiorstwa technologiczne wydające więcej niż 18% przychodów na badania i rozwój mają tendencję do osiągania gorszych wyników oraz mogą być prześcignięte przez te firmy, które wydają mniej na ten cel.

Biorąc pod uwagę, że innowacyjność jest kluczem wzrostu, firmy potrzebują procedur, które zapewnią im większą dokładność przy planowaniu tego rodzaju inwestycji. Planując innowacyjne strategie finansowe, nie można być „prawie pewnym”, ponieważ przyszłość firmy i jej sukces zależą od decyzji podejmowanych w danym momencie. Dyrektorzy finansowi muszą być pewni podczas przyznawania środków na rozwój biznesu w takich obszarach, jak obsługa klienta, sprzedaż, marketing oraz w kluczowych obszarach inwestycyjnych, takich jak prace rozwojowe nad nowym produktem czy partnerstwo.

Na nowo

W czasie, w którym nastąpiły znaczące zmiany w modelach biznesowych i wymogach w zakresie zarządzania finansowego, jak również prędkości przysłania danych oraz ich liczby, w wielu przedsiębiorstwach modele biznesowe pozostały bez zmian. Badanie pokazuje, że 60% dyrektorów finansowych nadal polega na arkuszach kalkulacyjnych programu Excel w celu uzyskania danych. Zadziwiające, że są to również firmy z ponad 1 mld USD rocznych przychodów.

Mając na uwadze wsparcie inteligentnych strategii finansowych dla innowacji i wzrostu, przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość szybkiego dostępu do informacji i ich analizy – to znacząco poprawi proces podejmowania decyzji. Rozwiązaniem jest posiadanie nowoczesnej finansowej infrastruktury IT, która zapewnia dostarczenie dokładnych danych właściwym osobom – co ważne: w odpowiednim czasie i w stosowny sposób. Umożliwia to zapewnienie solidnych danych do podejmowania dobrych decyzji.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.