Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Współczesny bodyguard

Analitycy oraz firmy działające na rynku bezpieczeństwa IT non stop alarmują: coraz więcej zagrożeń płynie z Internetu, coraz częściej przedsiębiorstwa narażone są na utratę krytycznych danych.

Elżbieta Jaworska

Bezpieczeństwo z marginesowej, niedocenianej funkcji awansowało do jednego z najważniejszych aspektów IT. Obecnie rozpatrywane jest w obszarach: infrastruktury krytycznej – jako gwarancja ciągłości działania, sprzętu, w tym rozwiązań mobilnych (BYOD), krytycznych aplikacji biznesowych i newralgicznych danych oraz usług (cloud computing).

Analizując kolejne trendy IT, nie można uciec od tematu bezpieczeństwa, bo jest on niezwykle ważny dla użytkowników. Bezpieczeństwo często wymieniane jest wśród barier opóźniających wprowadzanie nowego trendu, ale i... wśród jego największych zalet, np. modelu cloud computing. Paradoks czasów?

Potrzeby użytkowników

Jakie niebezpieczeństwa czyhają na przedsiębiorstwa w dobie powszechnego dostępu do Internetu? Jak się ich ustrzec? Czy Internet Wszechrzeczy potęguje zagrożenia? Na szczęście temat zabezpieczeń infrastruktury krytycznej i newralgicznych danych zaczyna być coraz poważniej traktowany w polskich przedsiębiorstwach. Ale tradycyjne techniki zabezpieczeń, takie jak zapory ogniowe, systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom itd. nie zawsze radzą sobie z ukierunkowanymi atakami – przestrzegają analitycy.

W jakie rozwiązania inwestują polskie firmy w 2015 r.? Z badania „IT okiem CIO” zrealizowanego przez Integrated Solutions wśród przedstawicieli sektora finansów, usług i administracji publicznej (wyniki opublikowane w lutym 2015 r.) wynikało, że rok 2015 r. zdominują produkty i usługi związane z mobilnością (67% odpowiedzi) oraz bezpieczeństwem IT (64%). Z kolei w rankingu trendów prowadzenie objęły cloud computing (54%) oraz Big Data (34%), bezpieczeństwo IT wskazało 26%, a mobilność 23% ankietowanych. Pierwsza grupa to rozwiązania niezbędne do wdrożenia tu i teraz, druga – dotyczy przyszłości.

Kondycja rynku bezpieczeństwa IT

Analitycy są zgodni – rynek rozwiązań dla bezpieczeństwa IT jest bardzo perspektywiczny. Według IDC jego wartość w czterech krajach regionu środkowoeuropejskiego (Czechach, Polsce, Rumunii i na Węgrzech) w 2015 r. wzrośnie do 685 mln USD. A polski rynek będzie stanowił niemal połowę tej wartości. Wartość tego rynku wzrosła w 2014 r. w Polsce o niemal 8% i przekroczyła 300 mln USD. W kolejnych pięciu latach wzrost powinien się utrzymywać na poziomie 7% (raport „IDC Poland Security Solutions 2014 Market Study” oraz „IT Security Roadshow 2015 End User Report”, sierpień 2015 r.).

Rosnący popyt będzie napędzany w znacznej mierze przez inwestycje ze strony sektora publicznego, finansowego oraz energetyki i gazu. Potencjał wzrostu istnieje także w sektorze ochrony zdrowia, gdyż podmioty tam działające muszą dostosować swoje środowisko IT do nowych wymogów regulacyjnych.

Analitycy IDC definiują rynek rozwiązań dla bezpieczeństwa IT jako oprogramowanie, urządzenia zabezpieczające oraz wszelkie usługi związane z bezpieczeństwem IT i przewidują wzrost przychodów w każdym z tych segmentów. Firmy coraz większą wagę przykładają do zabezpieczeń systemów informatycznych i zwiększają swoje wydatki – w niektórych przedsiębiorstwach stanowią one 30% wszystkich nakładów na IT. Wysokość wydatków zależy od branży, rodzaju prowadzonej działalności i wielkości firmy. Zupełnie inne potrzeby ma duży bank, a inne firma budowlana czy sklep internetowy.

W segmencie oprogramowania najpopularniejsze są rozwiązania do zabezpieczenia komputerów, czyli antywirusy, antyspam czy programy antyszpiegowskie. Wynika to głównie ze struktury przedsiębiorstw w Polsce – ponad 90% to małe i średnie firmy, które najczęściej decydują się na podstawową ochronę. W czterech wymienionych krajach wydatki w 2014 r. na oprogramowanie dla bezpieczeństwa stanowiły jedną trzecią całkowitej wartości rynku. Prawie 60% przychodów wygenerowała sprzedaż rozwiązań dla bezpieczeństwa urządzeń końcowych. Według IDC rynek oprogramowania ma największy potencjał wzrostu – w 2015 r. powinien zwiększyć się o 9%.

Urządzenia dla bezpieczeństwa IT stanowiły najmniejszą część rynku – nieco ponad 25% całkowitych przychodów. Mimo to stają się one coraz popularniejsze, głównie ze względu na łatwość ich obsługi i instalacji. W tym segmencie prym wiodą zintegrowane, wielofunkcyjne urządzenia zabezpieczające UTM (Unified Threat Management), które spełniają zarówno funkcje firewall, systemu wykrywania włamań, jak i antywirusa. Ich sprzedaż w 2015 r. powinna utrzymać dwucyfrową dynamikę wzrostu.

Wydatki na usługi związane z bezpieczeństwem IT stanowiły w 2014 r. ok. 40% całego rynku, najwięcej przychodów pochodziło z usług wdrożeniowych, zarządzanych oraz hostingowych. Mimo że globalne firmy, takie jak IBM czy HP, według IDC pozostają liderami rynku usług, w każdym z czterech krajów wyróżniali się różni lokalni dostawcy – integratorzy systemów w segmencie usług wdrożeniowych, a lokalne firmy telekomunikacyjne w segmencie usług zarządzanych i hostingowych.

Głównymi czynnikami wzrostu rynku rozwiązań dla bezpieczeństwa w Polsce były różnego rodzaju regulacje zewnętrzne, wywodzące się z polskiego prawa oraz pochodzące z centrali międzynarodowych. Istotne znaczenie miała także rosnąca liczba oraz różnorodność i złożoność pojawiających się zagrożeń.

Trendy na rynku security IT

Jak wynika z badania CISO Assessment, przeprowadzonego przez IBM Center for Applied Insights (publikacja w marcu 2015 r.), według 82% respondentów w ciągu ostatnich trzech lat zmieniła się definicja bezpieczeństwa. Duży wpływ na to miał m.in. wzrost liczby interakcji oraz powiązań z klientami, dostawcami i partnerami, co 62% ankietowanych uznało za przyczynę wzrostu poziomu zagrożenia w firmach.

Dla niemal połowy dyrektorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT wdrożenie nowych zabezpieczeń stanowi jeden z trzech kluczowych priorytetów. Ponad 70% respondentów wskazało, że dysponują sprawdzonymi i skutecznymi technologiami umożliwiającymi zapobieganie włamaniom do sieci, wyszukiwanie zaawansowanego szkodliwego oprogramowania czy słabych punktów w zabezpieczeniach sieci. Jednocześnie 28% z nich uznało uniemożliwienie wycieków danych oraz zapewnienie bezpieczeństwa chmury, urządzeń i platform mobilnych za dziedziny, które wymagają największego przekształcenia lub udoskonalenia.

Chociaż część klientów nadal wyraża obawy o bezpieczeństwo chmury, ten model świadczenia usług IT wciąż zyskuje na popularności. 86% respondentów korzysta z technologii cloud computing lub planuje ją wdrożyć, a trzy czwarte badanych spodziewa się, że w perspektywie 3–5 lat ich budżet na ochronę chmury wzrośnie. Z kolei 55% liderów bezpieczeństwa przyznało, że nie ma efektywnej strategii zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Zaledwie 22% szefów ds. bezpieczeństwa wierzy, że w ciągu najbliższych pięciu lat zostanie stworzona strategia walki z cyberprzestępczością funkcjonująca na poziomie międzynarodowym.

Bezpieczeństwo w małych...

Polityka bezpieczeństwa IT powinna opierać się na czterech filarach działań: przewidywanie, zapobieganie, wykrywanie, reagowanie. Tymczasem kolejna odsłona badań „Nowoczesne IT w MŚP 2015” realizowanych przez Ipsos MORI dla Microsoft (wyniki we wrześniu 2015 r.) wykazuje, że w polskich małych i średnich firmach brakuje odpowiednich procedur związanych z bezpieczeństwem informacji. W przypadku korzystania z dostępu do danych poza biurem niemal połowa uczestników badania (47%) stawia na najbardziej ryzykowne rozwiązanie, czyli transfer danych przez e-mail na prywatną pocztę, a 95% szefów firm akceptuje taki proceder.

Z badania wynika też, że polskie firmy nie pamiętają o bezpiecznej archiwizacji danych firmowych. 20% firm z sektora MŚP nie ma dostępu do danych w przypadku kradzieży czy zniszczenia sprzętu. Znacząco odstajemy od standardów europejskich, gdzie wynik okazał się niższy o 7 pkt. procentowych. W dodatku 46% respondentów z polskich firm przyznaje, że mogłoby mieć trudności z odzyskaniem plików, ale... ma szansę odtworzyć je z dysku twardego, gdzie znajdują się kopie zapasowe.

Bezpieczną archiwizację w chmurze stosuje tylko 22% badanych firm. W tym przypadku również jesteśmy daleko w tyle za Europą, gdzie popularność rozwiązań chmurowych do archiwizacji danych jest sporo wyższa (33% wskazań). Od pracowników z Finlandii, którzy są najbardziej otwarci na chmurę dzieli nas aż 17 pkt. procentowych (39% archiwizuje online).

Statystyki pokazują, że swoistymi pionierami w wykorzystaniu możliwości chmury do archiwizacji danych są mikroprzedsiębiorstwa. 29% przedstawicieli tej grupy korzysta z modelu cloud do zapisu kopii zapasowych. Chmurę akceptuje też najmłodsze pokolenie polskich pracowników (18–24 lata), które wskazuje back-up online jako preferowane miejsce przechowania danych (26%). Z drugiej strony w grupie młodych pracowników MŚP zarejestrowano największy odsetek osób, które wcale nie tworzą kopii zapasowych...

Przedstawiciele mikro-, małych i średnich firm deklarują, że kwestia cyberbezpieczeństwa ma dla nich wysoki priorytet, ale w praktyce bywa różnie. Słabości najczęściej wynikają z błędów człowieka. Niefrasobliwość pracowników wciąż jest postrzegana jako największe zagrożenie dla bezpieczeństwa informatycznego firm. Kolejnym ważnym czynnikiem są też nadmierne oszczędności, zmuszające firmy do korzystania z przestarzałego sprzętu i oprogramowania.

...i dużych

Zgodnie z wynikami badania Fortinet „Duże przedsiębiorstwa w Polsce a bezpieczeństwo IT”, przeprowadzonego w II kwartale 2014 r. we współpracy z agencją PMR, głównym wyzwaniem dla działów IT największych polskich firm jest mobilność (43% odpowiedzi) i związane z nią ataki na urządzenia przenośne pracowników. Respondenci przyznali, że powszechne łączenie się z firmową siecią Wi-Fi za pośrednictwem prywatnych urządzeń pracowników (w modelu BYOD) bardzo utrudnia zabezpieczanie sieci.

Jako najbardziej niebezpieczne z obecnych zagrożeń respondenci najczęściej wymieniali różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie (wirusy, robaki, malware – 39%), które dostają się do sieci firmowej głównie przez komputery pracowników. Do największych zagrożeń dla sieci administratorzy zaliczają również ataki na serwery firmowe (34%) czy ataki DDoS (30%).

Światowym trendem w dziedzinie bezpieczeństwa IT jest tworzenie urządzeń oferujących funkcje wielu pojedynczych modułów. Najbardziej popularne rozwiązania to UTM czy firewall nowej generacji. Z badania wynika, że ponad 80% respondentów widzi korzyść z używania takich rozwiązań, wskazując sporo plusów, m.in. zwiększenie bezpieczeństwa danych (35%), prostszą administrację (31%), niższy koszt utrzymania (11%).

Co nas czeka?

Jakie największe zagrożenia czyhają obecnie? W 2014 r. firma Symantec prognozowała, że. Internet rzeczy stanie się Internetem zagrożeń. Przedmioty codziennego użytku będą jeszcze bardziej inteligentne, miliony urządzeń podłączonych do Internetu będą przyciągać hakerów, co oznacza ataki na platformy smart TV, sprzęt medyczny i systemy monitoringu.

Internet zagrożeń może być również niebezpieczny np. w usługach komunalnych, gdzie rozwijane są m.in. inteligentne sieci energetyczne. Tego rodzaju zagrożenia powinny być traktowane priorytetowo w czasach, gdy Internet rzeczy staje się codziennością i dynamicznie się rozwija. Ochrona infrastruktury krytycznej nie kończy się na elektrowniach atomowych, ale powinna być rozszerzona m.in. na pracownie projektowe, taśmy produkcyjne, przemysł transportowy i ochronę zdrowia, gdzie konsekwencje ataku mogą być wyjątkowo dotkliwe.

W jakim kierunku rozwinie się rynek bezpieczeństwa IT? Jakie rozwiązania mogą stać się szczególnie przydatne w najbliższym czasie? Nie da się przewidzieć wszystkich zagrożeń. Ale jedno jest pewne. Istotne jest stworzenie w każdej firmie polityki bezpieczeństwa i konsekwentna jej realizacja. Zabezpieczeń nigdy za wiele.

Artykuł został opublikowany w Business Magazine Manager, listopad 2015

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.