Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Główne usprawnienia obejmują mobilnego klienta nowej generacji dla systemu operacyjnego Windows 10, predefiniowane strony startowe IFS Lobby oraz możliwość wdrożenia w środowisku IFS Managed Cloud opartym na technologii Microsoft Azure.

Firma IFS poinformowała o głównych aktualizacjach oferowanego rozwiązania IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie (IFS Field Service Management – IFS FSM). Najnowsza wersja rozwiązania IFS FSM (5.6.3) oferuje wiele usprawnień.

Nowy klient mobilny dla systemu Windows 10 – do pakietu mobilnego (obsługującego systemy Android oraz iOS) firma IFS dodała aplikację Windows 10. Oparty na tej samej koncepcji i oferujący ten sam zestaw funkcji co inne klienty mobilne, nowy klient systemu Windows 10 oferuje tę samą niezawodność i intuicyjność na telefonach Windows Phone, tabletach i laptopach z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10.

IFS Lobby – nowa wersja IFS FSM zawiera innowacyjną architekturę Lobby systemu IFS Applications 9 oraz oferuje predefiniowane strony startowe IFS Lobby, dostarczające w czasie rzeczywistym informacje przedstawiane za pomocą wygodnych wizualizacji. Strony Lobby w rozwiązaniu FSM zaprojektowano pod kątem obsługi funkcji o znaczeniu krytycznym, takich jak zarządzanie usługami serwisowymi, naprawami i remontami, zapasami i logistyką oraz finansami.

Powiadomienia iOS – technicy serwisowi mogą teraz otrzymywać na telefony iPhone, tablety iPad i zegarki Apple Watch powiadomienia dotyczące ważnych zdarzeń przesyłanych za pomocą aplikacji mobilnej FSM. Serwisanci mogą przyjmować albo odrzucać przypisywane im zadania. Za pomocą jednego kliknięcia mogą również uruchomić aplikację mobilną FSM zawierającą szczegółowe dane dotyczące otrzymywanych zadań.

Kanały aktywności – użytkownicy mogą monitorować dane biznesowe i podsumowanie danych za pomocą dostępnego w aplikacji tzw. paska aktywności. Umożliwia on śledzenie ważnych danych i sprawdzanie, kiedy zostały zaktualizowane, czego dotyczyła aktualizacja i kto jest autorem zmian. Kanały aktywności można również filtrować, aby otrzymywać informacje tylko o określonych aktualizacjach, np. obejmujące wyłącznie krytyczne zmiany rekordów.

Zoptymalizowany interfejs użytkownika na tabletach z Androidem – większe wyświetlacze tabletów umożliwiają nie tylko jednoczesne korzystanie ze standardowych ekranów roboczych, ale również wyświetlanie dodatkowych informacji uzupełniających bieżący etap prac. Ekrany można konfigurować za pomocą aplikacji UI Designer.

Microsoft Azure – rozwiązanie IFS FSM jest dostępne w środowisku IFS Managed Cloud w technologii Microsoft Azure i obsługuje usługę Azure Active Directory umożliwiającą jednokrotne logowanie do wszystkich aplikacji. Technologia ta cechuje się wysoką skalowalnością, równoważeniem obciążenia i łatwością aktualizacji.

Śledzenie zapasów magazynowych wg numerów serii – całkowicie nowa funkcja umożliwia użytkownikom śledzenie zapasów na podstawie numerów serii. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia zachowanie zgodności z przepisami i identyfikację części w przypadkach wykrycia wadliwych serii produktów, które należy wycofać.

Zwiększona konfigurowalność – nowa wersja rozwiązania oferuje o wiele większą konfigurowalność całego systemu, umożliwiając użytkownikom tworzenie komfortowego środowiska pracy przekładającego się na szybsze wdrożenia i zmniejszenie całkowitego kosztu utrzymania.

– Jesteśmy podekscytowani udostępnieniem nowej wersji rozwiązania IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie. Oferuje ona klientom znaczące ulepszenia – powiedział Tom Bowe, dyrektor IFS ds. zarządzania obsługą serwisową. – W tej wersji korzystamy z możliwości najnowszej technologii firmy Microsoft, jak również z innowacyjnych funkcji systemu IFS Applications, pomagając klientom skoncentrować się na tym, co jest dla nich ważne: na świadczeniu klientom wysokiej jakości usług.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.