Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

W czasach powszechnej digitalizacji mogłoby się wydawać, że dokumenty papierowe powinny zniknąć z firmowych biurek i szaf. Tak się jednak nie dzieje, ale za to akcent kładziony jest obecnie na rozsądne gospodarowanie drukiem, w czym wydatnie pomagają usługi MPS.

Elżbieta Jaworska

Z raportu „Global Managed Print Services (MPS) Market 2015–2019” firmy Research and Markets (publikacja w grudniu 2014 r.) wynika, że globalny rynek usług zarządzania drukiem będzie rósł o 10,1% rocznie aż do 2019 r. Tempo jest znacznie wyższe niż przewidywane dla sprzedaży urządzeń drukujących.

Podobnie analitycy z Info Trends uważają MPS za jeden z ważniejszych obszarów rozwoju rynku druku w 2015 r. Głównymi odbiorcami tej oferty są oczywiście korporacje, ale zapotrzebowanie powinno rosnąć również w sektorze małych i średnich firm. Przedsiębiorstwa z tego sektora będą coraz częściej sięgać nie tylko po podstawowe, ale i bardziej zaawansowane pakiety. Usługi MPS nie są już postrzegane jako ponadstandardowe, dodatkowe udogodnienie, ale jako wartość sama w sobie.

Szacuje się, że w dużych firmach koszty związane z obiegiem i produkcją dokumentów oraz zarządzaniem nimi wynoszą 5–15% przychodów. Na system druku w przedsiębiorstwie składa się sprzęt, proces zamawiania, zakupu i instalowania materiałów eksploatacyjnych, opieka serwisowa, zarządzanie drukiem, zapewnienie bezpieczeństwa wydruków i danych, a także działania na rzecz optymalizacji kosztów drukowania i struktury floty. Te wydatki można ograniczyć nawet o połowę, np. stosując ekonomiczne drukarki, dzierżawiąc urządzenia biurowe lub korzystając z usług MPS.

Managed Print Services

MPS obejmuje trzy obszary: audyt i optymalizację, bezpieczeństwo i integrację oraz automatyzację i uproszczenie. Każdy z tych obszarów pomaga zarówno dużym, jak i małym przedsiębiorstwom zarządzać danymi w sposób umożliwiający osiągnięcie wyznaczonych celów biznesowych. MPS obejmuje m.in. audyt dotychczasowego systemu drukowania dokumentów w firmie, posiadanych urządzeń i używanych materiałów eksploatacyjnych. Do tego dochodzi konsulting, opracowana na podstawie przeprowadzonej analizy propozycja zmian i usprawnień, wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także okresowe audyty kontrolujące koszty.

Usługi MPS pomagają w zarządzaniu infrastrukturą drukującą i obniżaniu kosztów przetwarzania dokumentów. Ich istotnym elementem jest oprogramowanie do zarządzania drukiem i urządzeniami, zapewniające także elektroniczny obieg dokumentów.

W raporcie analizującym światowy rynek strategii MPS analitycy firmy Quocirca zwracają uwagę, że usługi MPS są wciąż zbyt mało znane na rynku. Tymczasem z badań Quocirca wynika, że po wdrożeniu MPS oszczędności kształtują się na poziomie 10–40%. Dobrze zaprojektowane środowisko druku zapewnia oszczędności oraz lepsze planowanie wydatków ponoszonych na materiały eksploatacyjne. Z kolei możliwość usprawnienia podstawowych procesów związanych z pracą z dokumentem i stworzenia odpowiednich procedur gwarantujących bezpieczeństwo informacji (autoryzacja dostępu, szyfrowanie oraz nadpisywanie danych, certyfikacja połączeń, wydruk poufny oraz bezpieczny) to kolejne atuty MPS.

Czynniki przyspieszające rozwój MPS

Jednym z czynników napędzających rynek usług MPS poza ograniczeniem kosztów jest rosnąca skłonność klientów do korzystania z rozwiązań ekologicznych (green printing). Większa świadomość korzyści z elektronicznego obiegu dokumentów również sprawia, że firmy chętniej decydują się na korzystanie z nich. W dodatku oferta jest na tyle szeroka, że tego typu usługi mogą znaleźć zastosowanie w przedsiębiorstwie każdej wielkości.

Według analityków z Research and Markets także chęć poprawy bezpieczeństwa dokumentów skłania firmy do korzystania z usług MPS. Na skutek pozostawienia w urządzeniach wydruków lub wycieku danych spowodowanego przez nieautoryzowany dostęp do drukowanych dokumentów zawierających poufne informacje wiele firm poniosło duże straty. MPS to sposób na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji i zmniejszenie prawdopodobieństwa kradzieży danych.

W raporcie dotyczącym światowego rynku usług zarządzania drukiem firma analityczna Quocirca stwierdza, że wzrost zainteresowania ofertą zabezpieczeń ma odzwierciedlenie w wynikach analizy. Trzy czwarte ankietowanych firm (75%) wskazało rozwiązania bezpiecznego druku jako jedną z najważniejszych kwestii związanych z rozwiązaniami zarządzania drukiem (MPS). Ponadto 72% ankietowanych korzysta z jakiejś formy procesowania danych bez użycia papieru, wymieniając MPS jako narzędzie do digitalizacji dokumentów.

MPS w Polsce

Według raportu Info Trends „Worldwide Managed Print Service Forecast 2012–2017” w ciągu najbliższych 2–3 lat polski rynek usług zarządzania drukiem ma być większy niż hiszpański i włoski (oba znajdują się aktualnie w światowej czołówce). Już dziś należymy do liderów w tej dziedzinie. Info Trends wskazuje, że w Polsce wyjątkowo szybko rozwijają się bardziej zaawansowane usługi, obejmujące również zarządzanie informacją w postaci automatycznych systemów obiegu dokumentów, umożliwiających elektroniczną rejestrację stale rosnącej liczby danych.

Polskie przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań, które umożliwią sprawowanie pełnej kontroli nad procesami drukowania, skanowania i kopiowania, zapewniając równocześnie poprawę bezpieczeństwa danych. Oczekują również kompatybilności systemów z urządzeniami drukującymi i skanującymi różnych producentów oraz łatwej integracji z posiadaną infrastrukturą IT.

Z bogatej na polskim rynku oferty najczęściej używane są systemy do kontroli kosztów i bezpieczeństwa danych, zapewniające wdrożenie systemu autoryzacji użytkownika urządzenia za pomocą karty zbliżeniowej, do przechwytywania danych z różnych źródeł, przetwarzania (OCR, barcode) i dystrybucji do baz danych, wspierające monitoring środowiska, podgląd stanu infrastruktury sprzętowej i zdalne zarządzanie.

Outsourcing druku

Mimo obaw dotyczących bezpieczeństwa danych czy jakości obsługi zainteresowanie outsourcingiem druku w Polsce stale rośnie. Główna korzyść z outsourcingu to możliwość wydzielenia z przedsiębiorstwa całego obszaru odpowiedzialności za druk – od parku maszynowego przez koszty eksploatacyjne i serwisowe po zarządzanie drukiem. To zewnętrzna firma przejmuje zadania związane z obsługą drukarek oraz wielu dodatkowych funkcji, takich jak OCR, usługi w postaci druku poufnego i podążającego. Przedsiębiorcy decydujący się na outsourcing druku nie muszą zaprzątać sobie głowy kwestiami napraw, modernizacji sprzętu czy optymalizacji wydatków. Ponoszą koszty jedynie za to, co zostanie przez nich w danym okresie wydrukowane.

Wiele firm w Polsce wciąż niechętnie współpracuje z zewnętrznymi partnerami. Powodem jest zwykle obawa przed udostępnianiem newralgicznych danych, będących największym majątkiem firmy. Nie wszyscy bowiem mają świadomość, że istnieją skuteczne formy zabezpieczania informacji w sposób uniemożliwiający dostęp do wrażliwych danych osobom do tego nieuprawnionym. Na szczęście te obawy z roku na rok są coraz mniejsze.

Trendy w druku 2015

Analitycy z Info Trends na początku 2015 r. prognozowali silny akcent na nowoczesne funkcje urządzeń drukujących, czyli druk z urządzeń mobilnych, w chmurze (ważne kwestie bezpieczeństwa), na funkcje ekologiczne oraz rozwój technologii zwiększających szybkość działania drukarek. Poza tym instalowane będą całościowe rozwiązania druku, do tej pory wdrażane w dużych przedsiębiorstwach, ale ten trend zaczyna obecnie dotyczyć MSP.

Obserwuje się też większe zainteresowanie bardziej zaawansowanymi metodami cyfrowego pozyskiwania dokumentów, inteligentnym skanowaniem i automatyzacją obiegu dokumentów. Kolejnym trendem jest dynamiczny rozwój i wzrost znaczenia usług MPS, również rozbudowanych, a także wpływ koncepcji Smart Office na segment druku.

Nowa generacja usług zarządzania drukiem usprawnia takie obszary, jak workflow, bezpieczeństwo IT, obsługa urządzeń mobilnych czy zrównoważony rozwój. Nowe rozwiązania łączą wirtualny i fizyczny świat druku, aby przedsiębiorstwa mogły zarządzać treścią i danymi w sposób najbardziej produktywny, najbardziej dla nich optymalny.

Korzyści zapewniane przez MPS
– kontrola (oszczędność) kosztów druku
– ograniczenie kosztów konserwacji/kosztów bieżących
– zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi
– poprawa efektywności i wydajności
– płynny obieg dokumentów
– zwiększenie bezpieczeństwa firmowych dokumentów
– zmniejszenie zużycia papieru
– ograniczenie zużycia energii
– redukcja negatywnego wpływu na środowisko naturalne

Artykuł został opublikowany w Business Magazine Manager, grudzień 2015

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.