Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Okiem eksperta: Backup w chmurze

Czym właściwie jest backup w chmurze, jakie wiążą się z nim wyzwania i czy można polegać wyłącznie na chmurowych kopiach zapasowych? Backup w chmurze stale ewoluuje i długo będzie ważną częścią krajobrazu IT. O chmurowych technologiach do backupu – trendach, wyzwaniach i nowych rozwiązaniach...

Wieland Alge, wiceprezes i dyrektor generalny na kraje EMEA, Barracuda Networks

Wieland Alge, wiceprezes i dyrektor generalny na kraje EMEA, Barracuda Networks

Kiedyś backup był najbardziej niewdzięczną pracą w dziale IT. Za dobre zarządzanie kopiami zapasowymi nigdy nie dostawało się podwyżki, ale utrata danych mogła kosztować posadę. Kiedy na staż do działu IT trafiali studenci, to właśnie im przypadało w udziale zmienianie taśm i zawożenie ich do bankowego sejfu albo w inne bezpieczne miejsce. Backup był ciężkim i czasochłonnym zadaniem, które okazywało się ważne dopiero pod koniec procesu. Ale od niedawna tworzenie kopii zapasowych na dysku zmieniło obraz rzeczy, a chmura oferuje obecnie mnóstwo nowych możliwości. Czym właściwie jest backup w chmurze, jakie wiążą się z nim wyzwania i czy można polegać wyłącznie na chmurowych kopiach zapasowych?

Backup w chmurze obejmuje nie tylko kopie lokalnych danych, które przekazuje się do chmury, ale również kopie danych przechowywanych w chmurze. Obecnie coraz więcej podstawowych danych firm znajduje się w chmurze. Najlepsze przykłady to Office 365, Exchange Online i OneDrive, a także korporacyjne usługi synchronizacji i udostępniania plików (Enterprise File Sync and Share, EFSS). Coraz więcej firm decyduje się na przeniesienie danych do tych chmurowych środowisk SaaS, więc jest bardzo istotne, aby chronić je w takim stopniu i tworzyć ich kopie zapasowe. Określa się to mianem backupu z chmury do chmury.

Chmura prywatna w siedzibie firmy albo u dostawcy usług

Ci, którzy decydują się na backup w chmurze, nie muszą wcale używać chmur publicznych oferowanych przez dużych dostawców usług. Mogą również zaopatrzyć się w odpowiednie urządzenia, aby samodzielnie skonfigurować chmurę prywatną albo skorzystać z zamkniętej chmury zarządzanej przez zaufanego dostawcę usług IT. W obu przypadkach używa się wielu urządzeń do backupu, które tworzą chmurę prywatną.

W krajach niemieckojęzycznych wiele firm wybiera lokalnych dostawców usług ze względu na bliskość, wiarygodność, a często również większe bezpieczeństwo prawne.

Odporne na awarie zarządzanie backupem w chmurze

Podobnie jak w przypadku każdego innego rodzaju replikacji danych poza siedzibą firmy najważniejszą funkcją backupu w chmurze jest przywracanie systemu po awarii. Jeśli dane zostaną utracone zarówno w źródle podstawowym, jak i w urządzeniu, na przykład wskutek katastrofy naturalnej, pożaru lub wybuchu, będzie je można odtworzyć z chmury.

Backup i usuwanie skutków awarii w chmurze to nowe trendy, ale chmura oferuje również istotne korzyści w trzecim aspekcie backupu, czyli w zarządzaniu kopiami zapasowymi. Fizyczne rozdzielenie urządzenia i systemu administracyjnego oznacza, że system pozostaje nienaruszony i można do niego uzyskać dostęp z innego miejsca. Jest to bardzo przydatne, nie tylko w razie katastrofy. Wspólny interfejs do monitorowania kopii zapasowych w różnych oddziałach oszczędza pieniądze na co dzień. Personel nie musi zajmować się backupem w głównej siedzibie firmy, w oddziałach lub w innych biurach. Nawet w dużych firmach, które mają wiele oddziałów, zaledwie kilku administratorów może kontrolować wszystkie kopie zapasowe na całym świecie, a w razie potrzeby zarządzać przywracaniem danych w dowolnym oddziale.

Wykorzystanie pasma – największy problem backupu w chmurze

W niemal wszystkich firmach ilość danych rośnie wykładniczo, co zwiększa koszty połączenia internetowego i infrastruktury sieciowej. Aby zagwarantować, że przesyłanie danych do chmury nie wpłynie na wydajność sieci oraz na łączność internetową kluczowych aplikacji, nowoczesne rozwiązania używają backupu przyrostowego i deduplikacji na bieżąco.

W backupie przyrostowym wykonuje się kopie zapasowe tylko tych danych, które są nowe lub zostały zmienione. Pełny backup przeprowadza się raz na początku, a wszystkie późniejsze kopie mają charakter przyrostowy. Bieżąca weryfikacja gwarantuje, że dane kopii są kompletne i użyteczne, nie trzeba więc już regularnie wykonywać pełnych kopii i zaczynać wszystkiego od początku.

Innym bardzo skutecznym narzędziem do ograniczania ilości przesyłanych danych jest deduplikacja. Radykalnie zmniejsza ona ilość danych, np. w sytuacjach, kiedy tworzy się kopie zapasowe identycznych systemów operacyjnych działających w wielu urządzeniach. Deduplikacja na bieżąco (online) ogranicza zużycie pasma i pamięci masowej od samego początku. Agent działający w źródle danych, np. w serwerze, oblicza wartość skrótu każdego bloku danych. Następnie wysyła ją do lokalnego urządzenia do backupu, które porównuje ją z istniejącymi, przetworzonymi wcześniej danymi. Jeśli wartość skrótu jest unikatowa, urządzenie żąda przesłania bloku. Jeśli jest zduplikowana, urządzenie po prostu dodaje wskaźnik.

Poleganie wyłącznie na backupie w chmurze

Z powodu dużej ilości danych i długiego czasu ich przywracania poleganie wyłącznie na backupie w chmurze byłoby nietypowe. Przywracanie danych z lokalnego urządzenia jest szybsze, a urządzenie to stanowi zarazem bramę do efektywnej komunikacji z chmurą. W miarę postępów w backupie chmurowym oraz rosnącej dostępności pasma i szybkości sieci będzie to jednak stanowiło coraz mniejszy problem.

Przetwarzanie danych w chmurze nieustannie się rozwija. Prognozuje się, że w 2018 r. 58% procesów działających w chmurze będzie procesami SaaS, w porównaniu z 41% w 2013 r. Przeniesienie danych do chmury zapewnia wiele korzyści, a firmy zaczynają sobie uświadamiać jej potencjał. Choć obecnie lokalne kopie zapasowe nadal są potrzebne, backup w chmurze stale ewoluuje i długo będzie ważną częścią krajobrazu IT.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.