Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Radar technologiczny Cisco

Firma Cisco zidentyfikowała megatrendy technologiczne, które jej zdaniem będą w najbliższym roku i kolejnych latach wywierać największy wpływ na poszczególne branże gospodarki. Te trendy to digitalizacja, cyberbezpieczeństwo, „mgła obliczeniowa” i analityka w czasie rzeczywistym.

Digitalizacja: wszystko, co może zostać ucyfrowione, zostanie ucyfrowione

Cyfrowa rewolucja (digital disruption) ma potencjał, by zmienić układ sił w poszczególnych branżach szybciej niż jakiekolwiek wcześniejsze zjawisko w historii – tak wynika z badania „Cyfrowy wir: jak cyfrowa rewolucja redefiniuje branże” (Digital Vortex: How Digital Disruption is Redefining Industries). Badanie przeprowadzono wśród 941 liderów biznesowych z 12 branż i 13 państw (Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Japonia, Kanada, Meksyk, Niemcy, Rosja, Wielka Brytania, Włochy, USA).

Wyniki badania pokazują, że zdaniem ankietowanych liderów w ciągu najbliższych pięciu lat cyfrowa rewolucja wyprze z rynku około 40% firm mających obecnie silną pozycję w swoich branżach. Dotyczy to każdej z 12 branż objętych badaniem. Mimo potencjału zmiany dotychczasowego układu sił na rynku, jaki niesie za sobą cyfrowa rewolucja, autorzy raportu wskazują, że jedynie 25% firm uznaje swoje podejście do tej kwestii jako proaktywne, zaś 45% objętych badaniem menedżerów nie uważa jej za zjawisko zasługujące na uwagę kierownictwa ich firm.

Wśród 12 branż objętych badaniem największy potencjał zmian wywołanych cyfrową rewolucją mają w ciągu najbliższych pięciu lat nowe technologie (w tym produkty i usługi). Raport wskazuje jednocześnie, że branże „napędzane danymi” (data-driven industries) znajdują się w czołówce rankingu branż najbardziej podatnych na cyfrową zmianę. Oprócz nowych technologii są to takie branże, jak: media i rozrywka, telekomunikacja, usługi finansowe i handel detaliczny. Według autorów raportu właśnie te branże w największym stopniu polegają na Internecie Wszechrzeczy – sieciach łączących ludzi, przedmioty, dane i procesy, które służą do cyfrowej wymiany wartości.

Cyberbezpieczeństwo: zagadnienie coraz bardziej biznesowe

Internet Wszechrzeczy i cyfrowa rewolucja, którą wywołuje to wielka biznesowa szansa. Ale także ryzyko, wynikające z połączenia ze sobą coraz większej liczby osób, urządzeń i danych. Każdy element tej sieci może być celem ataku, a to oznacza, że każda organizacja powinna brać pod uwagę w swojej strategii kwestie cyberbezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo nie jest już zagadnieniem jedynie dla firmowych działów IT. Powinno być tematem poruszanym na forum zarządów firm. Potrzebna jest też zmiana paradygmatu w podejściu do bezpieczeństwa. Przez dekady branża IT koncentrowała się na prewencji, tymczasem trzeba zaakceptować fakt, że nie istnieje prewencja skuteczna w stu procentach. Dlatego tak ważne jest radzenie sobie z tym, co dzieje się także w trakcie i po ataku.

Obecnie czas od momentu ataku na firmowe zasoby IT do jego wykrycia wynosi średnio 100 do 200 dni, to stanowczo za długo. Skrócenie czasu wykrycia ataku jest jednym z najważniejszych celów w obecnym krajobrazie zagrożeń – zapewnia ograniczenie bezpośrednich skutków incydentu oraz konsekwencji wizerunkowych zaatakowanej firmy.

Żyjemy w czasach, w których cyberataki są zjawiskiem powszechnym. Odpowiadają za nie doskonale zorganizowane i wyspecjalizowane grupy cyberprzestępców, których działania kosztują światową gospodarkę około 500 mld USD rocznie. W 2016 r. walka z rosnącą cyberprzestępczością przybierze na sile. Dobrze ukrywane ataki wykonywane z dużą dynamiką, a jednocześnie z dużą elastycznością i dopasowywaniem się do atakowanego środowiska, stanowić będą dodatkowe wyzwania dla specjalistów od bezpieczeństwa.

Tylko dzięki całościowemu, systemowemu podejściu do ochrony możliwe jest szybkie wykrywanie ataków oraz minimalizowanie ich skutków. Bo to, że do takich ataków dojdzie, jest pewne. Jak bowiem powiedział John Chambers, były CEO Cisco: – Są dwa rodzaje firm: te, które zostały zhakowane i te, które jeszcze nie wiedzą, że zostały zhakowane.

„Mgła obliczeniowa” i analityka w czasie rzeczywistym

„Mgła obliczeniowa” (fog computing) to rozproszona infrastruktura Internetu Rzeczy oraz związane z nią aplikacje do analizy danych, działające na brzegu sieci. Umożliwia korzystającym z niej firmom analizę danych i zarządzanie nimi lokalnie, bez konieczności komunikacji z odległym centrum przetwarzania danych, dzięki czemu możliwe jest szybsze, wręcz natychmiastowe generowanie wniosków biznesowych. Według Cisco 40% danych pochodzących z Internetu Rzeczy będzie do roku 2018 przetwarzanych we „mgle obliczeniowej”, a już teraz ponad 25 produktów sieciowych Cisco oferuje dostęp do platformy IOx, służącej do przetwarzania danych „we mgle” lub na brzegu sieci.

Przykład: digitalizacja handlu detalicznego

O tym, jak wymienione trendy przenikają się i wpływają na zmianę modeli biznesowych można przekonać się na przykładzie branży handlu detalicznego, która w coraz większym stopniu używa technologii cyfrowych, aby uczynić zakupy wygodniejszymi i bardziej spersonalizowanymi. Cyfrowa rewolucja nie oznacza przy tym, że klienci odwracają się od fizycznych sklepów na rzecz zakupów online. To, co obserwujemy to konwergencja doświadczeń zakupowych w sklepach internetowych i fizycznych, obejmująca:

klientów – zakupowe aplikacje mobilne coraz częściej zawierają funkcje dotyczące sklepów fizycznych, takie jak skanery kodów kreskowych, komunikaty i mapy sklepów powiązane z beaconami czy tzw. rzeczywistość wzbogacona (augmented reality). Dodatkowo rozwiązania digital signage mogą oferować dynamiczne komunikaty – spersonalizowane pod kątem konkretnego kupującego lub zmienione w strumień treści generowanych przez samych klientów. W ten sposób proste rozwiązania, np. SMS-owe kupony zniżkowe, mogą zostać uzupełnione o dodatkowe wartościowe informacje, np. które akcesoria pasują do odzieży prezentowanej na manekinie i w jakich rozmiarach dostępna jest odzież

sklepy – aplikacje będące źródłem cennej wiedzy o historii zakupowej klientów i zmianach trendów rynkowych. Sklepy coraz bardziej doceniają też wartość cyfrowego tagowania produktów przez czujniki RFID czy zintegrowane systemy POS, które dają wgląd w stan magazynowy w czasie rzeczywistym i możliwość kierowania klientów do odpowiednich sklepów w ramach danej sieci handlowej.

Ciekawym przykładem udanego połączenia sklepów fizycznych z korzyściami płynącymi z cyfryzacji jest luksusowa marka modowa Rebecca Minkoff i jej interaktywny sklep przyszłości. Po przyjściu do niego klienci „meldują się” przez duży, lustrzany ekran dotykowy. Za jego pomocą wybierają interesujące ich produkty, które następnie są wysyłane do przymierzalni, również wyposażonych w lustrzane ekrany dotykowe. Dzięki temu klient będąc w przymierzalni, może nadal przeglądać katalog online i zażyczyć sobie, aby doniesiono mu kolejne interesujące go produkty.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.