Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Chmura: 5 wskazówek dla użytkowników

Mariusz Rzepka z firmy Fortinet podpowiada, na co zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy usług w chmurze oraz jakie zabezpieczenia warto wdrożyć, by skutecznie chronić zasoby firmowe.

Mariusz Rzepka, dyrektor Fortinet na Polskę, Białoruś i Ukrainę

Mariusz Rzepka, dyrektor Fortinet na Polskę, Białoruś i Ukrainę

Jak wynika z danych firmy Alert Logic, która zajmuje się bezpieczeństwem chmury, liczba ataków na środowiska chmurowe wzrasta co roku na całym świecie o 45%. Analitycy z Forrester Research prognozują, że w ciągu najbliższych pięciu lat przedsiębiorstwa wydadzą 2 mld USD na wzmocnienie zabezpieczeń swoich chmur. Na największe ryzyko mogą być wystawieni użytkownicy, którzy korzystają z chmury po raz pierwszy. Nie znając jeszcze dobrze środowiska, muszą zmierzyć się z nowym sposobem zarządzania użytkownikami, danymi oraz zabezpieczeniami.

Co łączy firmy Apple, Amazon i Microsoft? Wszyscy trzej giganci technologiczni, uznawani za wzorzec do naśladowania wśród dostawców usług w chmurze, musieli zmierzyć się z udanymi atakami hakerów na ich zasoby. Firma Apple trafiła na pierwsze strony gazet w wyniku wycieku prywatnych zdjęć gwiazd korzystających z usługi iCloud (tzw. celebgate). Brytyjskie przedsiębiorstwo Code Spaces zostało w ubiegłym roku zmuszone do zakończenia działalności po szantażu ze strony hakerów, którzy w efekcie usunęli kluczowe dane z konta firmy w usłudze Amazon Web Services. W 2013 r. wygaśnięcie certyfikatu SSL w usłudze Microsoft Azure umożliwiło hakerom wyłączenie Xbox Live i wielu innych usług udostępnianych w chmurze. Przypadki te dowodzą, że wybór znanego dostawcy usług w chmurze nie gwarantuje pełnej ochrony.

Przed podjęciem decyzji o wejściu do środowiska chmury warto sprawdzić pięć punktów dotyczących bezpieczeństwa.

1. Znajomość segmentów chmury

Każde wdrożenie typu chmura składa się z trzech segmentów: dostawcy chmury, operatora sieci i przedsiębiorstwa. Chmurę należy traktować jak rozszerzenie korporacyjnego centrum przetwarzania danych. Trzeba więc zadać sobie pytanie: czy we wszystkich trzech segmentach można zastosować standardowy zestaw usług i reguł bezpieczeństwa? Gdzie tkwią potencjalne luki w zabezpieczeniach?

Podczas wybierania dostawcy chmury warto zapytać go o świadczone przez niego usługi bezpieczeństwa i współpracujących z nim dostawców zabezpieczeń. Chmura to środowisko dynamiczne, wymagające regularnego aktualizowania architektury zabezpieczeń w celu dotrzymania kroku najnowszym zagrożeniom.

Warto się również dowiedzieć, jakie są granice w ramach wspólnego modelu zabezpieczeń oferowanego z usługą przetwarzania w chmurze. Dobrze jest znać zakres obowiązków dostawcy chmury i swoich własnych. W przypadku niektórych usług przetwarzania w chmurze, takich jak IaaS (Infrastructure as a Service) to przedsiębiorstwo odpowiada za ochronę swoich aplikacji i danych w chmurze. Dlatego trzeba wiedzieć, jakie urządzenia i produkty zabezpieczające oferuje dostawca chmury i na wdrażanie jakich rozwiązań zezwala.

2. Nowe aplikacje, nowe umocnienia

Gdy firma jest gotowa na przeniesienie określonej aplikacji do chmury, przed zrobieniem finalnego kroku powinna rozważyć dodanie nowych umocnień do istniejących zabezpieczeń w obszarze uwierzytelniania i logowania do aplikacji.

Aby lepiej zabezpieczyć dostęp do danej aplikacji w chmurze, potrzebny jest precyzyjny schemat dostępu do danych. Można go stworzyć przez powiązanie uprawnień dostępowych z rolami, stanowiskami w przedsiębiorstwie i projektami. W ten sposób powstanie dodatkowa warstwa, zwiększająca ochronę, jeśli hakerzy wykradną dane uwierzytelniające personelu.

Przejmowanie kont może wydawać się sprawą podstawową, ale stowarzyszenie Cloud Security Alliance w dalszym ciągu wymienia to dobrze znane naruszenie bezpieczeństwa jako jedno z głównych zagrożeń dla użytkowników chmur. Aby lepiej zabezpieczyć proces logowania, warto zastanowić się nad dwustopniowym uwierzytelnianiem czy używaniem haseł jednorazowych. Dobrze jest też wymagać od użytkowników zmiany identyfikatorów przy pierwszym logowaniu.

3. Wdrożenie szyfrowania

Szyfrowanie danych należy do największych sprzymierzeńców bezpieczeństwa w chmurze i powinno być bezwzględnie stosowane w przypadku przesyłania plików i poczty elektronicznej. Choć nie zapobiega ono próbom włamań ani kradzieży danych, może ochronić przedsiębiorstwo np. przed wysokimi grzywnami w przypadku wycieku danych.

Warto zapytać dostawcę chmury o oferowane szyfrowanie danych. Dobrze jest również dowiedzieć się, w jaki sposób dostawca szyfruje dane będące w spoczynku, w użytku oraz w trakcie przesyłania. Aby uświadomić sobie, które dane powinny być szyfrowane, trzeba określić, gdzie się one znajdują – na serwerach dostawcy chmury, serwerach innych firm, laptopach pracowników, biurowych komputerach czy pamięciach USB.

4. Zmagania z wirtualizacją

Migracja do chmury pozwala przedsiębiorstwom wykorzystać zalety wirtualizacji. Środowisko wirtualne może jednak stanowić wyzwanie w zakresie ochrony danych. Główny problem wiąże się z zarządzaniem zabezpieczeniami i ruchem w platformie obsługującej wielu klientów i liczne maszyny wirtualne.

Większość fizycznych urządzeń zabezpieczających nie powstała z myślą o danych w chmurze. Tu na scenę wkraczają więc urządzenia wirtualne, które potrafią chronić przepływy danych pomiędzy maszynami wirtualnymi. Takie urządzenia dostosowano do złożoności związanej z obsługą licznych instancji aplikacji oraz wielu klientów. Zapewniają one firmom precyzyjną kontrolę zabezpieczeń ich danych w chmurze.

Warto zapytać dostawcę chmury, jak zabezpiecza swoje środowisko wirtualne i jakie wirtualne urządzenia zabezpieczające stosuje. Jeśli natomiast firma buduje własną chmurę prywatną lub hybrydową, powinna zastanowić się nad zaopatrzeniem się w takie zabezpieczenia dla środowisk wirtualnych, które są skoncentrowane na precyzyjnej kontroli.

5. Nieautoryzowane aplikacje pod kontrolą

Nie brak anegdot i raportów dowodzących, że nieautoryzowane aplikacje lub usługi przetwarzania w chmurze, wprowadzane do środowiska przez osoby spoza działu informatycznego – tzw. shadow IT – są używane w firmach coraz częściej. Brak kontroli nad tym zjawiskiem to zagrożenie i wyzwanie w obszarze nadzoru.

Jest to również ryzyko dla nowych aplikacji przenoszonych do chmury. Wyobraźmy sobie prosty scenariusz, w którym pracownik firmy otwiera określony plik za pomocą swojego smartfona. Urządzenie prawdopodobnie utworzy kopię pliku, która może potem zostać wysłana do niezatwierdzonej przez przedsiębiorstwo pamięci online, wykorzystywanej przez smartfon do rutynowego tworzenia kopii zapasowych. Zabezpieczone dane przedsiębiorstwa trafiają tym samym do lokalizacji nieobjętej ochroną.

Zapobieganie dostępowi do takich aplikacji nie powstrzyma zapewne narastania tego zjawiska w żadnym przedsiębiorstwie. Bardziej skuteczne jest tu edukowanie użytkowników i wykorzystywanie technologii do niwelowania tego problemu. Narzędzia do szyfrowania, monitorowania sieci i zarządzania zabezpieczeniami mogą więc pomóc w ochronie pierwszej aplikacji firmy w chmurze przed ryzykiem związanym z shadow IT.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.