Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Kolejny krok w kierunku Big Data

Rozwiązania z zakresu analityki wielkich zbiorów danych oraz chmury obliczeniowej stają się coraz popularniejsze w biznesie.

Według badania przeprowadzonego przez Computing Technology Industry Association (CompTIA) 3 na 4 (75%) ekspertów IT uważa, że ich firma rozwijałaby się lepiej, gdyby tylko udało jej się w pełni wykorzystać potencjał cyfrowych danych. Z kolei aż 72% ankietowanych twierdzi, że efekty wdrożenia mechanizmów do analityki Big Data przyniosły firmie sukces. W badaniu wzięło udział 402 specjalistów IT z całego świata.

Według Setha Robinsona, Senior Director Technical Analysis w CompTIA, głównym wyzwaniem dla przedsiębiorców stanie się konsolidacja zgromadzonych przez firmę danych, które przez wiele lat były zaniedbywane z powodu braku sensownej polityki danych w firmie. W rezultacie doszło do nagromadzenia różnych, niesprzężonych ze sobą źródeł danych wewnątrz przedsiębiorstwa.

– Firmy muszą nauczyć się patrzeć na dane inaczej. Teraz starają się je uporządkować oraz zrozumieć ich strukturę, co okazuje się nie lada wyzwaniem. Największy problem stanowią bowiem dla przedsiębiorstw tzw. silosy danych, czyli niezintegrowane ze sobą skupiska informacji, powstałe w różnych działach czy departamentach firmy, gromadzonych niezależnie od siebie i często nieprzetworzonych. Już 42% ekspertów IT deklaruje, że to właśnie integracja różnych źródeł danych w firmie będzie największą trudnością. Jeszcze dwa lata temu takiej odpowiedzi udzieliło „tylko” 29% ankietowanych – mówi Seth Robinson.

Z ankiety CompTIA wynika również, że biznes wkracza w kolejny etap implementacji narzędzi do analityki Big Data. Zamierza wykorzystywać jej potencjał częściej oraz w większym zakresie. 63% respondentów stwierdziło, że posiłkuje się danymi podczas wykonywania codziennych operacji, 61% ekspertów IT deklaruje, że stali się bardziej ostrożni i czuli na punkcie prywatności danych, a 59% ankietowanych przyznaje, że pogłębiona analityka internetowa pozwala im lepiej zrozumieć ich klientów.

Z tą tezą zgadza się również Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies, warszawskiej spółki zajmującej się analityką i monetyzacją danych, która z małego startupa wyrosła na największą hurtownię Big Data w tej części Europy, korzystając z eksplozji danych w sieci.

– Popyt na mechanizmy pozwalające analizować i monetyzować dane rośnie, ponieważ cała gospodarka nieuchronnie zmierza ku cyfryzacji. Analityka Big Data oraz chmura obliczeniowa odgrywają w tym procesie nieocenioną rolę. Boston Consulting Group w raporcie „The Value of Our Digital Identity” twierdzi, że wartość wszystkich anonimowych danych zgromadzonych o internautach z obszaru całej Unii Europejskiej w 2020 r. zbliży się do okrągłego biliona euro. Dane stają się nową walutą biznesu, który za ich sprawą zmierza w kierunku większej automatyzacji procesów – mówi Piotr Prajsnar. – Big Data nie zwalnia tempa. Już teraz Internet rozrasta się w tempie 40% w skali roku, ale blisko 90% danych ma charakter „dark data”, czyli takich informacji, których biznesowy potencjał nie został jeszcze zidentyfikowany. Oracle prognozuje, że w 2016 r. po raz pierwszy w historii ruch IP przekroczy próg 1 ZB (zettabajta) danych, a w ciągu kolejnych 3 lat ta liczba podwoi się. Z kolei rozmiary samego Internetu szacuje się już na ponad 8 ZB, ale w 2020 r. będzie liczył już 45 ZB danych. Internet zaczyna pękać w szwach, a rozsadza go właśnie Big Data.

Nie bez powodu firma analityczna Gartner mówi dzisiaj o czekającej nas drugiej epoce cyfrowej. Jej nadejście może się jednak opóźnić, ponieważ rynek zmaga się z deficytem specjalistów. W badaniu CompTIA eksperci IT podkreślają, że problemem będzie biznesowe opanowanie lawinowo rosnącej ilości danych w sieci, do czego mocno przyczyni się tzw. luka kompetencyjna. Największe braki eksperci IT dostrzegają w następujących obszarach: bieżąca analityka danych (42%), relacyjne bazy danych (41%), bezpieczeństwo danych (36%), analityka predyktywna (35%), oraz data mining (30%).

– Narzędzia pozwalające obsługiwać i analizować duże zbiory danych ciągle są czymś stosunkowo nowym, więc ich potencjał nie jest jeszcze wykorzystywany w wystarczającym stopniu. W grę wchodzą tu również kwestie pewnego biznesowego doświadczenia, którego wciąż brakuje wielu analitykom. Chodzi o pewien zestaw umiejętności biznesowych. Analityk danych powinien posiadać nie tylko kompetencje informatyczne, lecz także potrafić mówić językiem biznesu. Tymczasem od wielu firm słyszymy, że poszukując pracowników tego sektora w swoim otoczeniu biznesowym, często napotykają lukę kompetencyjną – twierdzi Seth Robinson, Senior Director Technical Analysis w CompTIA.

Biznes rozgląda się więc zarówno za danymi, jak i za analitykami danych. Potrzebuje ich dzisiaj nawet wydawałoby się „mało analityczna” branża HR. Chorzowska firma BPSC dostarczająca rozwiązania wspierające zarządzanie kapitałem ludzkim przeanalizowała w ubiegłym roku ogłoszenia o pracę. Wyniki nie pozostawiają złudzeń: już w ponad 20% analizowanych przypadków pracodawcy oczekiwali od kandydatów – HR-owców umiejętności analitycznych.

– Wśród pracodawców pożądana jest umiejętność tworzenia raportów, prognoz i analiz, m.in. w oparciu o dane zawarte w systemie ERP, istotne są kwalifikacje w obszarze oceny efektywności i osiągnięć pracowników oraz monitorowania kluczowych wskaźników HR. Widać, że pracodawcy wracają do podstaw analizy i wyceny pracy, odchudzania działań i procesów HR oraz badania ich efektywności. Niestety HR-owcy sami przyznają, że tylko 19% z nich czuje się gotowa do tego, by zmierzyć się z wyzwaniami w obszarze analityki – zauważa Anna Węgrzyn, kierownik projektu mHR w BPSC.

Big Data staje się elementem powszednim w biznesie, a nasycenie sieci informacjami potencjalnie cennymi dla przedsiębiorstwa może tylko sprawić, że w najbliższych latach inwestycje w Big Data będą rosły. IDC szacuje, że rynek analityki danych rozwija się w tempie sześciokrotnie szybszym niż cała branża IT. Tę sytuację dodatkowo napędza fakt, że w ostatnich latach koszty przechowywania i transmisji wielkich zbiorów danych radykalnie spadły.

– Jeszcze w 1995 r. za przechowanie 1 GB danych firma musiała płacić blisko 1000 USD. Za dostęp do Internetu polskie przedsiębiorstwa musiały zapłacić w 1993 r. co najmniej 500 tys. zł miesięcznie, czyli po denominacji 50 zł. Teoretycznie niewiele, pamiętajmy jednak, że średnia pensja wynosiła wówczas zaledwie 400 zł. Dzisiaj dzięki rozwojowi technologii i cloud computingu, a także spadkom cen transmisji danych, koszty przechowywania i przetwarzania danych zmalały drastycznie. Dodatkowo można je jeszcze obniżyć, korzystając z usług zewnętrznych centrów danych, które rozwijają się w błyskawicznym tempie – zauważa Robert Mikołajski, kierownik Zespołu Rozwoju Biznesu w Atmanie, największym operatorze centrum danych w Polsce i jednym z największych w Europie Środkowowschodniej. – W sierpniu ubiegłego roku oddaliśmy do użytku nowy obiekt kolokacyjny o powierzchni 3 tys. mkw. Spodziewamy się, że w tym roku zostanie on wypełniony serwerami klientów. Myślę, że to dobra ilustracja tego, w jakim tempie przyrastają dziś dane.

Jak wynika z badania „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014–2018” firmy PMR, polskie firmy coraz chętniej inwestują w cloud computing. Przedsiębiorcy z ponad 300 przebadanych firm IT jako czynniki skłaniające do sięgnięcia po chmurę wymieniali najczęściej: oszczędności związane z jej wdrożeniem w firmie (31% odpowiedzi), rosnące znaczenie Internetu mobilnego oraz rynku aplikacji mobilnych (25%) oraz lawinowy przyrost Big Data w sieci (23%), z którymi tradycyjne systemy typu BI nie będą w stanie sobie poradzić, jeśli nie zostaną wsparte specjalistycznymi narzędziami do analityki danych.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.