Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Unified Communications – prognozy 2016

Jak będą wyglądać technologie UC w roku 2016? Mobilność odegra dużą rolę w kształtowaniu nowych środowisk UC. Przestrzenie robocze poddane będą metamorfozie. Technologie chmurowe zaoferują więcej niż tylko narzędzia do komunikacji.

Jakub Abramczyk, dyrektor sprzedaży na region Europy Wschodniej, Polycom

Jakub Abramczyk, dyrektor sprzedaży na region Europy Wschodniej, Polycom

Rok temu Polycom przewidział duże zmiany w obszarze technologii Unified Communications, w tym zwiększone wykorzystanie narzędzi UC w dużych przedsiębiorstwach, działających w skali globalnej oraz zmianę sposobu komunikowania się ludzi na stopie zawodowej. Jeszcze do niedawna wiele firm uważało narzędzia do komunikacji zunifikowanej za coś, co „dobrze mieć”, ale co nie jest kluczowe dla codziennej działalności biznesowej. Dzisiaj jest inaczej.

Dla przedstawicieli Generacji Y, stanowiących coraz liczniejszą grupę pracowników, rozwiązania do komunikacji wideo, technologie mobilne oraz platformy społecznościowe są powszechnie używanymi rozwiązaniami – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Ten czynnik sprawia, że przedsiębiorstwa zaczynają traktować UC jako stały element swojej działalności i wychodzą poza utarty schemat sali konferencyjnej jako wyłącznego miejsca do prowadzenia wideokonferencji. Chcą zaoferować swojemu personelowi możliwość pracy w każdym miejscu i o dowolnej porze.

Rozwój technologii chmurowych sprawia, że dostęp do usług UC jest coraz łatwiejszy i bardziej opłacalny. To powoduje, że dostęp do nich mają również mniejsze firmy, dysponujące skromniejszymi budżetami. Według Polycom w 2016 r. model pracy w firmach ulegnie kolejnym zmianom, a technologie Unified Communications będą stanowić integralną część działalności organizacji. Staną się dostępne z każdego miejsca, zintegrowane z zadaniami lub procesami i będą zapewniać użytkownikom prostą i komfortową obsługę. Polycom przewiduje następujące trendy w obszarze Unified Communications w 2016 r.

1. Mobilność – współpraca między urządzeniami

Miejsce pracy przyszłości nie będzie konkretną lokalizacją – praca będzie wykonywana tam, gdzie akurat będzie przebywał pracownik. Coraz częściej liczy się możliwość wykonywania zadań w każdym miejscu i o każdej porze – w równie wydajny sposób jak w biurze. Niedawne badania przeprowadzone na zlecenie Polycom wykazują, że 72% firm w Wielkiej Brytanii oferuje swojemu personelowi opcje pracy zdalnej lub rozszerza je. Technologie Unified Communications w erze mobilności wykraczają poza konkretne funkcje sprzętu i stają się raczej kwestią ścisłej integracji między różnymi urządzeniami i lokalizacjami.

Firma Polycom przewiduje, że w 2016 r. zwiększy się nacisk na interakcje między urządzeniami oferującymi rozwiązania UC. Możliwość łatwego i niezawodnego łączenia się za pomocą urządzeń mobilnych, systemów osobistych i systemów grupowych z dostępem do głosu, treści i wideo to sposób na zapewnienie wysokiej produktywności personelu mobilnego. Coraz więcej pracowników będzie pracować zdalnie, komunikując się za pomocą swoich urządzeń mobilnych, które będą współpracować z korporacyjnymi rozwiązaniami UC.

2. Przestrzenie robocze ulegną metamorfozie

Nowa forma środowisk pracy zaczyna wywierać wielki wpływ na infrastrukturę informatyczną. Technologie komunikacji głosowej, wideo oraz udostępniania treści nie ograniczają się już do ustalonych lokalizacji, takich jak sale konferencyjne. Unified Communication nabiera wirtualnego charakteru i wykracza poza biura. Zaczyna być wykorzystywane w różnych miejscach – wszędzie tam, gdzie akurat znajdują się pracownicy.

Polycom szacuje, że w 2016 r. wzrośnie popyt na rozwiązania UC umożliwiające komunikację w niewielkich wnętrzach – w tym na urządzenia Unified Communications przeznaczone do ustawiania w centralnych punktach pomieszczeń. Wainhouse Research ocenia, że na świecie jest 30–50 mln niewielkich pomieszczeń biurowych, z czego większość nie jest wyposażona w żadne rozwiązania UC.

Choć tradycyjne sale konferencyjne nadal przydają się do prowadzenia spotkań i prezentacji, to w coraz większym stopniu rozwiązania do współpracy wideo wykorzystywane będą w innych lokalizacjach, w tym również w przestrzeniach otwartych. Pojawi się silniejszy nacisk na wykorzystanie potencjału współpracy twarzą w twarz bez względu na to, czy ludzie będą znajdować się w jednym pokoju, czy w różnych miejscach w siedzibie firmy i poza nią.

3. Technologie chmurowe będą oferować więcej niż tylko narzędzia do komunikacji

Technologie chmurowe przedstawiają szczególny potencjał, jeśli chodzi o rozwiązania UC. Chmura zmienia sposób, w jaki przedsiębiorstwa nabywają i wykorzystują usługi. W przeszłości wiele mniejszych przedsiębiorstw uważało rozwiązania Unified Communications za nieosiągalny luksus, znacznie przekraczający ich budżety oraz możliwości infrastruktury IT. Obecnie mogą sobie pozwolić na wykorzystanie narzędzi do współpracy wideo – nie wiąże się to już z dużymi kosztami i skomplikowanym oraz czasochłonnym zarządzaniem infrastrukturą.

Jednak tym, co według nas naprawdę wyeliminuje bariery w 2016 r. są pojawiające się usługi UC w modelu over-the-top, które pozwalają zwiększyć produktywność i interaktywność w każdej firmie. Usługi takie jak analityka, diagnostyka, tłumaczenie oraz przetwarzanie języka odegrają ogromną rolę, zwiększając komfort interakcji między personelem, jak również dostarczając ważnych danych o wykorzystywanych rozwiązaniach Unified Communications.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.