Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IDC: Trendy w środowiskach pracy

W przygotowanym na zlecenie firmy OKI Europe nowym biuletynie informacyjnym IDC, który dotyczy ekonomicznego zarządzania drukiem i dokumentami za pomocą inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych (Smart MFP), wskazano kluczowe trendy panujące w środowiskach pracy w Europie.

Biuletyn IDC „Czy wykorzystywane przez Ciebie procesy biznesowe ograniczają Twoje możliwości rynkowe? Wydajne drukowanie oraz zarządzanie dokumentami za pomocą inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych” przygotowała Jacqui Hendriks, IDC's Head of European Managed Print Services and Document Solutions.

Z biuletynu wynika, że zadania związane z obsługą dokumentów w firmie są bardzo czasochłonne, co prowadzi do spadku wydajności pracowników o 20%, czyli ponad dwa miesiące robocze. Fakt ten wiąże się bezpośrednio z rosnącym wykładniczo zapotrzebowaniem na dostęp do informacji, które zdaniem analityków IDC jest jednym z trzech głównych trendów zachęcających do inicjatyw związanych z doskonaleniem procesów biznesowych.

Z raportu IDC wynika, że w ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój zarówno możliwości dostępu do informacji, jak i sposobów ich dostarczania. Wrosła też ilość przesyłanych danych. Zdaniem analityków w ciągu ostatnich pięciu lat (aż do roku 2015) ilość danych otrzymywanych przez firmy wzrosła sześciokrotnie i wciąż będzie rosnąć w zbliżonym tempie. W tym kontekście wyzwaniem jest nie tylko korzystanie z udostępnionych informacji, ale także dostarczanie ich w sposób ekonomiczny i szybki.

– W erze chmur obliczeniowych zaawansowane funkcje oferowanie przez inteligentne urządzenia wielofunkcyjne (Smart MFP) nowej generacji mogą w sposób znaczący pomóc firmom stawić czoło zmieniającym się wymaganiom ewoluującego środowiska pracy – przyznaje Terry Kawashima, dyrektor zarządzający w firmie OKI Europe Ltd.

Poszukiwanie równowagi między dążeniem do redukcji kosztów operacyjnych a wzrostem wydajności jest kolejnym czynnikiem zachęcającym do inicjatyw w środowisku roboczym. Firmy coraz częściej zwracają uwagę na koszty operacyjne związane z drukiem, szukając sposobów na uproszczenie działań.

Trzecim ważnym trendem, wymienionym w biuletynie IDC, mającym wpływ na procesy biznesowe jest rosnąca liczba pracowników mobilnych. Analitycy IDC szacują, że do 2018 r. 75% pracowników będzie pracować z użyciem urządzeń mobilnych w domu, w siedzibie firmy, w placówce klienta lub będąc w podróży. Rosnąca liczba pracowników mobilnych stworzyła potrzebę bezpiecznego dostępu do dokładnych informacji niezależnie od czasu i miejsca.

Aby sprostać tym wymaganiom, Smart MFP zdaniem IDC powinny obsługiwać druk z urządzeń mobilnych różnego typu. Inteligentne urządzenia wielofunkcyjne muszą ponadto być zabezpieczone pod kątem zagrożeń sieciowych i wirusów, podlegać kontroli dostępu i chronić własność intelektualną firmy.

Rozwiązania spełniające te i inne wymagania mogą zautomatyzować obsługę różnych procesów i zapewnić firmie wzrost wydajności. Inteligentne urządzenia wielofunkcyjne (Smart MFP) są zatem idealnym rozwiązaniem dla 70% europejskich firm zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań do automatyzacji procesów w celu zwiększenia wydajności pracowników.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.