Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Turner Access z IFS Applications 9

Źródło: Turner Access

Oprogramowanie ERP firmy IFS usprawni systemy i procesy w firmie Turner Access, poprawi jakość zarządzania operacyjnego i zwiększy wydajność pracowników mobilnych.

Założona 30 lat temu firma Turner Access z siedzibą w Glasgow w Szkocji, oddział prywatnej, rodzinnej spółki Turner & Co (Glasgow) Ltd, wdroży system IFS Applications 9, aby zwiększyć swoją wydajność i obniżyć koszty.

Firma projektuje, produkuje i dostarcza zaawansowane produkty do pracy na wysokościach, w tym rusztowania systemowe, aluminiowe wieże rusztowań i niskopoziomowe platformy dostępowe.

Przy obecnym niedoborze pracowników z odpowiednimi umiejętnościami w brytyjskim sektorze budowlanym firmy z tej branży są pod ciągłą presją, aby zapewniać maksymalną wydajność pracowników.

W ramach działań zmierzających do zwiększenia wydajności firma Turner Access chciała unowocześnić swoją dotychczasową infrastrukturę informatyczną, która opierała się na wielu oddzielnych systemach współpracujących ze sobą niezbyt wydajnie. W związku z tym pracownicy spędzali za dużo czasu na wprowadzaniu danych do wielu różnych systemów i mieli problemy z natychmiastowym dostępem do ważnych dokumentów.

Ponadto firma Turner Access chciała zwiększyć marżę netto i podnieść wydajność zakładu produkcyjnego dzięki zwiększeniu przejrzystości działań pracowników. Będzie to możliwe w wyniku scentralizowania systemów i zapewnienia wygodnych do przeglądania kluczowych danych biznesowych za pomocą IFS Lobby – kluczowej funkcji w systemie IFS Applications 9.

Dzięki systemowi IFS Applications 9 firma Turner Access będzie dążyła do zwiększenia obrotu poprzez dokładniejsze kontrole wewnętrzne i większą przejrzystość kosztów, a w rezultacie do zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku. Oczekuje się, że dzięki standaryzacji procesów, usprawnieniu komunikacji i lepszemu dostępowi do informacji i analiz w czasie rzeczywistym użytkownicy zaoszczędzą czas, będą bardziej wydajni i produktywni.

– Potrzeby firmy Turner Access są typowe dla obszaru produkcji, sprzedaży, wypożyczania, szkoleń i wykonawstwa w wielu różnych sektorach przemysłu i na różnych obszarach na całym świecie. Oferując system IFS Applications 9, firma IFS dowiodła swoich kompetencji w tym zakresie. System ten nie tylko zapewni większą efektywność we wszystkich obszarach naszej obecnej działalności, ale również zagwarantuje możliwość skalowania i rozszerzenia w przyszłości o nowe specjalistyczne obszary na całym świecie – wyjaśnia Ian Wilson, dyrektor zarządzający w firmie Turner Access.

– Zawsze się cieszymy, widząc poważne podejście firm produkcyjnych i wykonawczych do kwestii technologii, szczególnie w takim momencie jak teraz, kiedy zmagamy się z poważnym deficytem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. W takiej sytuacji pomóc może właśnie technologia. Wdrożenie systemu IFS Applications 9 zapewni, że firma Turner Access zachowa przewagę nad konkurencją i będzie mogła zwiększać wydajność całej działalności w kolejnych latach – mówi Paul Massey, dyrektor zarządzający w IFS Europe West.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.