Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

U progu cyfrowej rewolucji

Nowe technologie i rozwiązania, takie jak mobilność, analityka Big Data, cloud computing czy media społecznościowe na zawsze zmieniły reguły prowadzenia biznesu.

Elżbieta Jaworska

Informatyka od lat wywiera duży wpływ na sposób prowadzenia oraz efektywność działalności biznesowej. Nowe technologie i rozwiązania IT nie tylko zapewniają przewagę konkurencyjną, ale i decydują o przyszłości każdej firmy.

Cyfrowa rewolucja

Z raportu „Cyfrowy wir: jak cyfrowa rewolucja redefiniuje branże” („Digital Vortex: How Digital Disruption is Redefining Industries”) ogłoszonego w czerwcu 2015 r. przez Światowe Centrum na Rzecz Cyfrowej Transformacji Biznesu (DBT Center) wynika, że w ciągu najbliższych pięciu lat cyfrowa rewolucja wyprze z rynku około 40% firm mających obecnie silną pozycję w swoich branżach.

75% objętych badaniem menedżerów postrzega cyfrową rewolucję jako formę postępu, 72% uważa, że zwiększa ona wartość dodaną oferowaną klientom, a 66% – że ma pozytywny wpływ na rozwój jednostek. Jednocześnie jednak 43% badanych menedżerów nie dostrzega ryzyka związanego z cyfrową rewolucją. Jedynie 25% podejmuje proaktywne działania, by przygotować się na nadchodzącą cyfrową zmianę.

Termin „cyfrowy wir” obrazuje zmiany, jakie cyfryzacja wywołuje we wszystkich branżach. nieuchronnie wciągając firmy w centrum tego zjawiska i sukcesywnie wywierając na nie coraz większy wpływ. Badanie przeprowadzono wśród liderów biznesowych z 12 branż, z 13 krajów. Branże najbardziej podatne na cyfrową zmianę w najbliższych pięciu latach to: nowe technologie (w tym produkty i usługi), branże „napędzane danymi” (data-driven industries), media i rozrywka, telekomunikacja, usługi finansowe, handel detaliczny.

Firmy odnoszące największy sukces w cyfrowej gospodarce potrafią łączyć wiele źródeł wartości dla klientów, takich jak niski koszt, pozytywne wrażenia i wygodna platforma dostarczania produktów czy usług, i w ten sposób tworzą nowe modele biznesowe o ogromnym potencjale wzrostu.

Cyfryzacja biznesu

W rankingu Komisji Europejskiej polska gospodarka pod względem stopnia cyfryzacji biznesu zajmuje szóste miejsce od końca. Ze wskaźnikiem na poziomie 0,38 (przy maksymalnej wartości sięgającej 1) plasujemy się na 23. pozycji na 28 państw Unii Europejskiej (spadek o jedną pozycję w porównaniu z 2014 r.).

Ale choć mogłoby się wydawać, że od europejskiego biznesu dzielą nas lata, sytuacja nie wygląda aż tak źle. Z badania Ipsos MORI przeprowadzonego w 2015 r. na zlecenie Microsoft wynika, że cyfryzacja biznesu jednoznacznie kojarzy się w Polsce z pozytywnymi zmianami: znacząco podnosi efektywność pracy (31% wskazań), usprawnia komunikację i pracę w grupach (37%) oraz zapewnia lepszą obsługę klienta (38% ankietowanych).

Zmiana analogowego na bardziej cyfrowy i elastyczny styl pracy, z każdego miejsca i urządzenia przynosi nie tylko pozytywne skutki dla pracowników, ale również większą sprawność i konkurencyjność samej firmy. W dobie totalnej digitalizacji życia brak aktywności we wdrażaniu nowych technologii to z biznesowego punktu widzenia działanie w dłuższej perspektywie skazane na porażkę. Przed firmą, która wdroży nowe technologie, otwierają się drzwi do nowego świata – biznesu 2.0.

Przykładowe pozytywne efekty cyfryzacji biznesu
– poprawa efektywności i wydajności pracy
– usprawnienie komunikacji i pracy w grupach
– możliwość pracy zdalnej
– lepsza obsługa klienta
– łatwy i szybki dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym oraz możliwość predykcji przyszłości (narzędzia klasy BI oraz Big Data)
– dostęp do danych z każdego miejsca
– gwarancja bezpieczeństwa danych krytycznych
– szybka reakcja na zapotrzebowanie rynku
– automatyzacja (standaryzacja) zarządzania procesami

Cyfrowa firma

Firma Intel określa obecny klimat w biznesie jako wir zmian (Vortex of Change), gdzie pojawia się mnóstwo wyzwań, ale również wiele możliwości. Główny strateg firmy Intel, Jim Henrys ze swoim zespołem badawczym zidentyfikował sześć cech cyfrowej firmy, które mogą posłużyć do uzyskania przewagi konkurencyjnej (XI 2015 r.). Cyfrowa firma to taka, w której dane odgrywają kluczową rolę, która: korzysta z zalet otaczającego ją inteligentnego świata, oferuje usługi dostępne na żądanie, zdobyła zaufanie klientów, działa w całkowicie zintegrowanym środowisku, podstawą jej działania jest innowacyjny pomysł realizowany przez zespół skutecznie wdrażający innowacje i korzystający z technologii cyfrowych.

Niestety, jak wynika z badania „Monitoring kondycji sektora MMŚP” przeprowadzonego na zlecenie Konfederacji Lewiatan w 2015 r., z grona 1111 przebadanych firm z sektora mikro- i małych przedsiębiorstw blisko co czwarta mikrofirma (26%) i co dziesiąte małe przedsiębiorstwo (9%) w Polsce nadal nie korzystają z żadnych technologii informatycznych. Oznacza to poważne straty nie tylko dla nich, lecz i dla całej gospodarki.

W badaniu pojawiają się jednak akcenty optymistyczne. Prawie 60% firm cyfrowych, czyli wykorzystujących co najmniej 3 technologie IT wprowadziło na rynek w 2014 r. i planowało wprowadzić w 2015 r. nowe lub ulepszone produkty. W większości z nich (56,5%) udoskonalonym produktom towarzyszyły innowacje marketingowe, co świadczy o w pełni świadomym podejściu do wdrażania innowacji. Wprowadzanie na rynek nowych produktów wymaga bowiem zmian w sposobie komunikowania się z rynkiem, nowej strategii promocji itp.

Społeczeństwo informacyjne

Według danych GUS („Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r.”) dostęp do Internetu miało w 2015 r. 92,7% przedsiębiorstw. Najczęściej korzystały one z łączy szerokopasmowych (91,9%), mobilnych łączy szerokopasmowych używało 61,5% przedsiębiorstw. W 2015 r. prawie połowa dużych przedsiębiorstw wykorzystywała media społecznościowe. Z usług w chmurze obliczeniowej korzystała w 2015 r. jedna czwarta dużych przedsiębiorstw.

A jak wygląda kwestia bezpieczeństwa newralgicznych danych, aplikacji krytycznych itd.? W 2015 r. w Polsce jedynie 12,6% przedsiębiorstw miało formalnie zdefiniowaną politykę bezpieczeństwa. Najczęściej stosowały ją podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (53,3%). Najwyższy wskaźnik wystąpił w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (71,2%). Do najczęściej wymienianych zagrożeń respondenci zaliczają: zniszczenie lub uszkodzenie danych, ujawnienie poufnych danych oraz brak dostępu do usług ICT w wyniku ataku z zewnątrz.

Cyfrowa transformacja

Raport „Pokolenie informacji: cyfrowa transformacja biznesu” (badanie przeprowadzone w Polsce we wrześniu 2015 r. przez IDG na zlecenie EMC) stanowi rozwinięcie globalnego raportu „Information Generation: Transforming The Future, Today” opublikowanego w lutym 2015 r. przez amerykańską centralę EMC.

Dane raportu potwierdzają, że polscy menedżerowie podzielają opinie wyrażane przez ich kolegów z całego świata: nowe technologie nieodwracalnie zmieniły reguły prowadzenia działalności biznesowej. Aż 96% szefów zagranicznych przedsiębiorstw i 95% decydentów z polskich firm uważa, że takie innowacje techniczne, jak urządzenia mobilne, chmura obliczeniowa, analityka danych i sieci społecznościowe przyniosły nowe oczekiwania klientów i na zawsze zmieniły reguły prowadzenia biznesu.

Z obu badań wynika, że największy wpływ na zmianę sposobu prowadzenia biznesu na rynkach rozwijających się miały technologie mobilne. Według przedstawicieli dużych przedsiębiorstw i korporacji w Polsce trzy najważniejsze trendy, które zaraz po urządzeniach mobilnych napędzały zmiany w ich firmach, to: chmura obliczeniowa (49%), analityka danych, czyli Big Data (48%) oraz sieci społecznościowe (29%).

Polscy respondenci do głównych trendów technologicznych, które będą miały wpływ na zmianę wewnętrznych sposobów funkcjonowania firm w perspektywie 5–10 lat zaliczyli: cyberbezpieczeństwo (73%), automatyzację (71%), Big Data (60%) oraz hybrydowe środowiska chmurowe (73%). Menedżerowie w Polsce wyrażają dużo większe obawy o bezpieczeństwo cyfrowe w porównaniu z wynikami globalnego badania.

Polacy bardziej ufają nowym technologiom niż Amerykanie czy znani z entuzjazmu do nowinek Holendrzy. Zaledwie co dziesiąty polski menedżer uznał, że brak zaufania do technologii jest barierą utrudniającą biznesowe wykorzystywanie informacji gromadzonych przez przedsiębiorstwa. Tymczasem na brak zaufania wskazał co piąty ankietowany z Europy Zachodniej i Ameryki.

Wyniki prezentowanych badań mimo wszystko budzą optymizm. Choć mogłoby się wydawać, że od europejskiego i światowego biznesu dzielą nas lata, sytuacja wcale nie wygląda tak źle. Jest sporo do zrobienia, ale i sporo do zyskania.

Artykuł został opublikowany w Business Magazine Manager, luty 2016

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.