Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Płatności bezgotówkowe w Europie

Liczba transakcji z użyciem kart zbliżeniowych w Europie przekroczyła na koniec 2015 r. jeden mld. Polacy nadal w czołówce Europy – 55% płatności kartami MasterCard to transakcje zbliżeniowe, a ich wartość podwoiła się w ciągu roku.

W przededniu Mobile World Congress w Barcelonie, konferencji poświęconej technologiom mobilnym, w tym płatnościom bezgotówkowym, firma MasterCard opublikowała dane dotyczące transakcji zbliżeniowych w Polsce i w Europie na koniec 2015 r. Dane te wskazują, że klienci coraz chętniej dokonują płatności zbliżeniowych, ponieważ są szybkie i wygodne oraz ułatwiają zakupy. Na ich popularyzacji korzystają przedsiębiorstwa handlowe i wystawcy kart płatniczych.

Patrząc tylko na polski rynek, warto zwrócić uwagę, że już 55% płatności kartami z logo MasterCard lub Maestro to transakcje zbliżeniowe. To oznacza wzrost o 4 p.p. w ciągu jednego kwartału. W ciągu ostatniego roku liczba przeprowadzonych transakcji zbliżeniowych kartami wzrosła o 84%, a ich wartość aż o 100%. Średnia kwota transakcji zbliżeniowych dokonywanych przez Polaków w IV kw. 2015 r. wynosiła ok. 38 zł (9,64 USD). Liczba kart zbliżeniowych aktywnie używanych przez Polaków wzrosła z kolei o 34%.

Dane pokazują, że również Europejczycy coraz chętniej korzystają z płatności zbliżeniowych. W całym 2015 r. łączna liczba transakcji z użyciem kart MasterCard i Maestro przekroczyła 1 miliard, co stanowi wzrost o 150% w stosunku do 2014 r. Jednocześnie w IV kw. 2015 r. średnio 13% przetworzonych przez MasterCard płatności w sklepach stanowiło transakcje zbliżeniowe. Nowe dane pokazują, że liczba kart, telefonów komórkowych i innych urządzeń obsługujących transakcje zbliżeniowe wzrosła o 121%, a łączna wartość transakcji dokonanych za pomocą kart zbliżeniowych MasterCard i Maestro wzrosła o 183% r/r. Ponadto liczba kart i urządzeń zbliżeniowych wydanych klientom wzrosła w 2015 r. o 50%.

– Porównanie danych o popularności płatności zbliżeniowych w Polsce i w innych krajach europejskich potwierdza, że Polacy są w technologicznej awangardzie. Chcemy wspierać ich w przejściu do ery cyfrowych płatności, ponieważ wierzymy, że życie bez portfela jest wygodniejsze i dzięki nowym technologiom pozwala zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Wierzę, że w kolejnych latach otwartość Polaków na innowacje będzie coraz bardziej widoczna również w przypadku płatności mobilnych i online, które będą metodami płatniczymi przyszłości – mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału MasterCard Europe.

Dzięki zaawansowanym, wielowarstwowym zabezpieczeniom płatności zbliżeniowe to alternatywa bezpieczniejsza niż gotówka. W miarę wzrostu popularności płatności zbliżeniowych rośnie również przekonanie użytkowników o ich bezpieczeństwie. Ponad dwie trzecie klientów jest zdania, że transakcje zbliżeniowe są równie bezpieczne, co tradycyjne formy płatności lub nawet bezpieczniejsze.

W samej Europie jest już ponad 10 krajów, z których w każdym jest w obiegu ponad 5 mln kart i urządzeń obsługujących płatności zbliżeniowe. Płatności takie są akceptowane w 74 krajach na całym świecie, w tym w Estonii i Islandii, które niedawno dołączyły do tego grona.

– Transakcje zbliżeniowe to szybki, bezpieczny i wygodny sposób na dokonywanie codziennych zakupów za pomocą dowolnego konta MasterCard lub Maestro. Doceniają to zwłaszcza Europejczycy, którzy częściej niż kiedykolwiek wcześniej płacą za swoje zakupy zbliżeniowo, co zwiększa przychody sprzedawców i wystawców kart. Świetnym przykładem są tu kraje Europy Środkowo-Wschodniej. W 2015 r. w Czechach 77% transakcji sklepowych przetworzonych przez MasterCard stanowiły transakcje zbliżeniowe. W Polsce wartość ta wyniosła 55%, na Węgrzech 40%, a na Słowacji 38% – powiedział George Simon, prezes na obszar Europy Środkowo-Wschodniej w MasterCard Europe.

Płatności zbliżeniowe przynoszą korzyści branży handlowej. Z ogólnoeuropejskich badań wynika, że wartość 48% codziennych płatności nie przekracza 25 euro, co oznacza, że znaczna część tych transakcji nie wymaga wpisywania kodu PIN, dzięki czemu są one błyskawiczne i popularne wśród konsumentów. Dlatego m.in. znacznie wzrosła w 2015 r. liczba punktów handlowych akceptujących płatności zbliżeniowe – o 72% w porównaniu z 2014 r. MasterCard szacuje, że z kart MasterCard lub Maestro lub z urządzeń obsługujących płatności zbliżeniowe można korzystać już w ponad 4 mln punktów handlowych na całym świecie.

Na coraz większej popularności płatności zbliżeniowych korzystają również wystawcy kart. Z analiz MasterCard wynika, że korzyści zapewniane przez karty zbliżeniowe czynią je preferowaną formą płatności, co zwiększa wartość dokonywanych transakcji.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.