Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

MasterCard: Mobile Payments Study

W mediach społecznościowych coraz częściej rozmawiamy o płatnościach nowej generacji – takie wnioski wynikają z badania MasterCard Mobile Payments Study, przeprowadzonego we współpracy z firmą PRIME Research w 61 krajach, w tym w Polsce.

W 2015 r. klienci chętnie korzystali z coraz większej liczby dostępnych opcji płatności elektronicznych, nie ograniczając się już do prostego pytania „co dalej (po płatnościach smartfonem)?”. Na całym świecie, w tym w Polsce, posiadacze kart oczekują od banków i sprzedawców detalicznych udostępnienia użytecznych i łatwych w obsłudze opcji płatności mobilnych. Liczba komentarzy na ten temat zamieszczanych w mediach społecznościowych podwoiła się w ciągu zaledwie jednego roku.

Takie wnioski wynikają z czwartego dorocznego badania MasterCard Mobile Payments Study, przeprowadzonego we współpracy z firmą PRIME Research w 61 krajach, w tym w Polsce. W ramach badania przeanalizowano 2 mln wpisów dotyczących płatności mobilnych w mediach społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, Instagram, Forums, Google+ i YouTube.

Firma badawcza PRIME wykorzystała autorskie metody i technologie analizy mediów społecznościowych do wskazania najważniejszych trendów w dziedzinie nowych sposobów płatności. Trendy te to m.in. biometria, karty zbliżeniowe, portfele cyfrowe, płatności osobiste i wearables.

Liczba wpisów na temat cyfrowych płatności wzrosła wielokrotnie, z poziomu 85 tys. w 2012 r. Analiza wpisów z 2015 r. wykazuje, że rosnącemu zainteresowaniu tym tematem ze strony internautów towarzyszyło coraz bardziej pozytywne nastawienie do technologii płatności mobilnych, co wpisuje się w trend utrzymujący się od dwóch lat.

– Im więcej dostępnych możliwości, tym bardziej zmienia się nastawienie klientów, którzy obecnie wydają się w pełni akceptować formy płatności następnej generacji – powiedziała Marcy Cohen, wiceprezes ds. komunikacji cyfrowej w MasterCard.

Więcej opcji

W 2015 r. portfele cyfrowe, w tym Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay i MasterPass, stanowiły temat 97% rozmów w mediach społecznościowych dotyczących płatności mobilnych. Rozmowy te skupiały się przede wszystkim na nowościach produktowych, usprawnieniach w usługach oraz ocenach użytkowników. Oprócz portfeli cyfrowych dyskusje dotyczyły kart zbliżeniowych (47%), technologii biometrycznych (33%), płatności osobistych (14%) i tzw. wearables, czyli urządzeń do noszenia na sobie (6%).

Rozmowy o kartach zbliżeniowych dotyczyły upowszechniania się płatności elektronicznych w systemach komunikacji miejskiej na całym świecie, w tym w Londynie i Sankt Petersburgu, jak również na dużych imprezach sportowych. W ostatnim kwartale 2015 r. wearables wspominano w rozmowach ponad 30 razy częściej niż w pierwszym kwartale.

Wzrost liczby rozmów na całym świecie

Portfele cyfrowe są coraz bardziej obecne w rozmowach w mediach społecznościowych na całym świecie. W ciągu ostatniego roku wzrost liczby rozmów, w których poruszono temat portfeli cyfrowych, odnotowano w każdym regionie, w tym w Europie (+144%). Dyskusja na ten temat najbardziej ożywiła się w krajach Ameryki Północnej (+ 519%).

Kluczowa kwestia – bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo płatności mobilnych wciąż dominuje w rozmowach. Coraz więcej konsumentów ma neutralne lub pozytywne nastawienie do oferowanych im usług (94%). Stanowi to wzrost o 3 p.p. w stosunku do ubiegłego roku i aż o 24 p.p. w stosunku do badania z 2012 r.

W 2015 r. jednymi z najczęstszych tematów były technologie biometryczne oraz schyłek ery haseł, co widać w rozmowach w mediach społecznościowych w 163 krajach na całym świecie. Płatności z wykorzystaniem technik odcisków palców i elektrokardiogramu (EKG) były ważnym tematem rozmów użytkowników, z kolei rozpoznawanie twarzy (Selfie Pay) było głównym tematem (55%) rozmów dotyczących biometrii.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.