Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Raport Veeam Software: deficyt dostępności

Veeam Availability Report 2016 ujawnia niepokojącą rozbieżność pomiędzy wymaganiami użytkowników a zdolnością działów IT do zapewnienia nieprzerwanego, całodobowego funkcjonowania przedsiębiorstw. Zarówno liczba przestojów, jak i czas ich trwania zwiększyły się w porównaniu do wyników analizy opublikowanej rok wcześniej.

Globalny projekt badawczy został zrealizowany pod koniec 2015 r. na zlecenie Veeam przez Vanson Bourne, niezależną firmę specjalizującą się w badaniach rynku technologicznego. Na pytania odpowiedziało 1140 decydentów odpowiedzialnych w dużych przedsiębiorstwach za obszar IT, w tym również z Polski.

Nowe badanie jasno pokazuje, że pomimo licznych, głośnych incydentów z minionego roku przedsiębiorstwa nadal nie zwracają wystarczającej uwagi na potrzeby swoich użytkowników. Z piątej edycji dorocznego raportu Veeam wynika, że 84% decydentów IT (o dwa p. proc. więcej niż rok wcześniej) przyznaje, że w ich firmie występuje tzw. deficyt dostępności. Oznacza on różnicę między tym, co może zapewnić dział IT a tym, czego domagają się użytkownicy.

Przedsiębiorstwa tracą z powodu tej rozbieżności nawet 16 mln USD rocznie, a koszt ten wynika m.in. z utraconych możliwości i przychodów oraz obniżonej produktywności. Niedostępność usług IT negatywnie wpływa także na zaufanie klientów (co przyznaje 68% ankietowanych) i wizerunek marki (62% respondentów).

Koszt przestojów w dostępności IT wzrósł aż o 6 mln USD w ciągu 12 miesięcy, choć niemal wszyscy respondenci twierdzą, że wdrożyli skuteczniejsze środki ograniczania incydentów tego typu. Na poprawę sytuacji nie wpłynął także fakt, że badani klasyfikują obecnie 48% wszystkich obciążeń roboczych jako „krytyczne dla funkcjonowania firmy” (odsetek ten ma wzrosnąć do 53% w 2017 r.).

Globalna liczba użytkowników sieci osiągnęła w 2015 r. rekordowy poziom 3,4 mld (czyli 42% mieszkańców Ziemi), a prognozy mówią o niemal 21 mld urządzeń podłączonych do sieci do końca 2020 r. Z tego względu zapewnienie całodobowego dostępu do danych i aplikacji jest dziś sprawą najwyższej wagi.

– Kiedy rozmawiasz z ponad tysiącem decydentów z obszaru IT, spodziewasz się, że niektórzy z nich wciąż mogą mieć problemy ze spełnieniem wymogu nieprzerwanej działalności przedsiębiorstwa. Mimo to wyniki badania są alarmujące – stwierdził Ratmir Timashev, dyrektor generalny Veeam. –Współczesne firmy stają się organizacjami napędzanymi przez oprogramowanie, więc działy IT nie mogą już świadczyć usług, które są jedynie akceptowalne. Ciągła dostępność jest dziś sprawą najwyższej wagi. Jednak w ciągu 12 miesięcy od naszego poprzedniego badania roczna liczba nieplanowanych przestojów zwiększyła się (z 13 do 15). W dodatku trwają one dłużej, a powrót do prawidłowego funkcjonowania zajmuje znacznie więcej czasu. W dzisiejszej gospodarce, w której szybkość i niezawodność mają priorytetowe znacznie, jest to nie do przyjęcia. Jeśli ten trend się utrzyma, obawiam się o przyszłość firm, które wzięły udział w sondażu.

Dostępność ma kluczowe znaczenie

Użytkownicy domagają się bezzwłocznego wsparcia (63%) oraz całodobowego dostępu do usług IT, ułatwiającego prowadzenie międzynarodowej działalności (59%).

Podczas modernizacji centrów danych dwiema najbardziej poszukiwanymi funkcjami są szybkie przywracanie (59%) i zapobieganie utracie danych (57%).

W ciągu ostatnich dwóch lat firmy w pewnym stopniu zwiększyły swoje wymagania w zakresie poziomu świadczenia usług (zapisanego w umowach SLA), aby zminimalizować przestoje aplikacji (96% zwiększyło wymagania) albo zagwarantować dostęp do danych (94%). Ale tzw. deficyt dostępności nie zniknął.

Respondenci twierdzą jednak, że w celu rozwiązania tego problemu ich firmy już modernizują albo zamierzają wkrótce zmodernizować swoje centra danych – wirtualizacja (85%) i backup (80%) są jednymi z najczęściej wymienianych obszarów, których unowocześnienie może przynieść pozytywne skutki.

Zagrożone dane

Respondenci twierdzą, że ich firmy średnio doświadczają 15 nieplanowanych przestojów rocznie (w poprzedniej edycji raportu 13 przestojów). Ponadto nieplanowane przestoje aplikacji o znaczeniu krytycznym wydłużyły się z 84 do 174 min rok do roku, a czas przerw w dostępie do aplikacji niekrytycznych zwiększył się z 4 do 5 godz. i 48 min.

Tylko niespełna połowa respondentów testuje kopie zapasowe w comiesięcznych lub krótszych odstępach czasu. Długie przerwy między testami zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia problemów w razie konieczności przywrócenia danych – wówczas bywa już za późno. Jedynie 26% z przeprowadzających testy analizuje więcej niż 5% swoich kopii.

Dotkliwe konsekwencje finansowe i wizerunkowe

Szacowany średni koszt przestojów w przedsiębiorstwie może sięgać 16 mln USD rocznie (wzrost o 6 mln USD w porównaniu z wynikami badania opublikowanego rok wcześniej).

Średni koszt godziny przestoju aplikacji o znaczeniu krytycznym wynosi niemal 80 tys. USD. Średni koszt utraty danych spowodowanej godzinnym przestojem aplikacji o znaczeniu krytycznym wynosi blisko 90 tys. USD.

Utrata zaufania klientów (68%), szkody wizerunkowe (62%) i utrata zaufania pracowników (51%) to trzy najczęściej wymieniane skutki „niefinansowe”, jakie wynikają z oferowania niedostatecznego poziomu dostępności.

– Choć może się wydawać, że wyniki opisywanego badania roztaczają katastroficzną wizję, to są również powody do optymizmu – dodaje Timashev. – Niemal trzy czwarte przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, że posiada obszary, które wymagają ulepszeń, i zamierza je wdrożyć w ciągu 6–12 miesięcy. Czasem niełatwo znaleźć fundusze na inwestycję w infrastrukturę, ale panuje zgoda, że jest to konieczne. Widzimy, że przedsiębiorstwa zaczynają uświadamiać sobie znaczenie rozwiązań do zapewniania dostępności oraz rolę, jaką może odegrać chmura i usługi oparte na cloud computingu, takie jak DRaaS (usługi usuwania skutków awarii w chmurze). Przedsiębiorstwa rozumieją, że muszą działać bez przerw i być zawsze dostępne, a ja jestem przekonany, że użytkownicy już wkrótce się tego doczekają.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.