Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Cenne oszczędności w zakładach

Hotel Mercure w Poznaniu gościł 23 lutego blisko 100 uczestników konferencji „Optymalne wykorzystanie energii i mediów technicznych w produkcji” zorganizowanej przez firmę Axon Media.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm produkcyjnych zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy, poznawaniem nowinek technicznych i rozwiązań zapewniających ograniczanie zużycia takich mediów, jak energia elektryczna i cieplna, specjalistyczne gazy technologiczne, woda technologiczna i użytkowa, para wodna, powietrze oraz sprężone powietrze.

Tematyka konferencji obejmowała m.in.:
– optymalne wykorzystanie energii sprężonego powietrza w zakładach produkcyjnych,
– usługi Facility Management (czyli obsługi technicznej budynków),
– audyt efektywności energetycznej pneumatyki,
– wykorzystanie technologii ultradźwiękowej,
– usługi redukcji zapotrzebowania na moc DSR (Demand Side Response),
– wykorzystanie technologii termowizji,
– systemy do zarządzania energią, w tym system APROL do zbierania, analizy, prezentacji i raportowania danych produkcyjnych, system S-Monitoring do optymalizacji zużycia energii elektrycznej oraz innych mediów (agregacja danych, eksport do aplikacji finansowych itd.).

Projekt polskiej ustawy o efektywności energetycznej (z 31.12.2015 r.) trafił do Sejmu 5 lutego b.r. Na podstawie projektu ustawy duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników) będą zobligowane do posiadania audytu energetycznego zgodnie z normą PN-EN 16247 2012.

Nadchodzą kolejne zmiany legislacyjne – trwają prace nad zmianą ustawy Prawo Energetyczne i ustawy o OZE (wprowadzenie nowej kategorii certyfikatów dot. energii odnawialnej, biogazu).

Po ostatniej prelekcji odbyła się debata, podczas którego zaproszeni eksperci zastanawiali się, jak usprawnić gospodarkę energetyczną i obniżyć koszty zużycia mediów. Jakie są powody nieracjonalnego wykorzystywania energii i innych mediów technicznych w produkcji? Według ekspertów podstawową barierą jest brak wiedzy, skutkujący odwróconymi priorytetami, np. kładzie się nacisk wyłącznie na core business, a temat efektywności energetycznej jest pomijany. Media to zwykle bardzo wysoki składnik kosztu produkcji. Potrzebna jest wiedza nt. oferowanych na rynku rozwiązań, które przyniosą korzyści.

Jakie są strategie działania w kontekście optymalizacji zużycia mediów? Należy szkolić użytkowników (odbiorców) energii, zmieniać ich świadomość. Brakuje myślenia perspektywicznego. Potrzebne są zmiany. Dlatego przydatne są konferencje, dzięki którym wzrasta świadomość, że inwestycja w zakresie energooszczędnych rozwiązań zwróci się w krótkim czasie.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.