Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Microsoft: Trusted Cloud Day 2016

Ronald Binkofski, dyrektor generalny, Microsoft Polska

25 lutego 2016 r. w siedzibie firmy Microsoft w Warszawie odbyło się „spotkanie dla tych, którzy chcą zaufać chmurze”. Konferencja „Trusted Cloud Day for Partners 2016” zgromadziła menedżerów reprezentujących administrację publiczną i sektor przedsiębiorstw.

Tematyka spotkania obejmowała bezpieczeństwo danych w chmurze, zachowanie prywatności, kontrolę nad danymi oraz zagadnienia organizacyjne związane ze skutecznym wprowadzaniem chmury obliczeniowej. Główna konkluzja: 2016 to rok, w którym zaufamy chmurze.

Polskie przedsiębiorstwa mają możliwość czerpania korzyści oferowanych przez chmurę, podnosząc wydajność swoich działań, przyspieszając wdrażanie nowych usług czy eliminując koszty. Ale upowszechnianie usług w modelu cloud wymaga umiejętności dostosowania go do organizacyjnych i prawnych wymagań obowiązujących w Polsce.

W 2016 r. takie kwestie, jak zgodność z regulacjami, ochrona prywatności czy cyberbezpieczeństwo staną się podstawowymi tematami omawianymi przez zarządy firm i kierownictwo w instytucjach publicznych, które zastanawiają się nad skutecznym wprowadzeniem chmury obliczeniowej. W tym kontekście można oczekiwać, że w 2016 r. chmura wejdzie do głównego nurtu powszechnie stosowanych rozwiązań informatycznych.

Trend 1. Security as a Service

44% przedstawicieli dużych przedsiębiorstw i instytucji publicznych biorących udział w badaniu „Security Trends. Bezpieczeństwo w erze cyfrowej” skarży się na brak możliwości skutecznego identyfikowania naruszeń bezpieczeństwa. Badanie zostało przeprowadzone przez Microsoft we współpracy z EY w październiku 2015 r. wśród członków zarządu odpowiedzialnych za zarządzanie obszarem informatyki, technologii i bezpieczeństwa reprezentujących sektor dużych przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

Ponad 1/3 respondentów podkreśla również brak rozwiązań dostosowanych do nowych zagrożeń. Coraz częstsze przypadki cyfrowych przestępstw, także na rynku lokalnym, pociągnęły za sobą wzrost wydatków w budżetach przeznaczonych na kwestie ochrony. 36% dużych przedsiębiorstw i instytucji publicznych planuje w 2016 r. zwiększenie budżetu przeznaczonego na bezpieczeństwo, choć odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo podkreślają, że same pieniądze ochrony nie zapewnią.

– Co ma z tym wspólnego chmura? W sytuacji, kiedy wykorzystujemy chmurę obliczeniową, przenosimy część odpowiedzialności za obsługę i zapewnienie bezpieczeństwa na dostawcę tej usługi. W konsekwencji decydujemy się na model Security as a Service, kupując dosłownie bezpieczeństwo w usłudze. Biorąc pod uwagę fakt, że zabezpieczenia stosowane przez dostawców chmury są bardziej zaawansowane, chmura okazuje się rozwiązaniem korzystniejszym z punktu widzenia zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla większości podmiotów. Obecnie organizacje nie pytają, czy powinny wdrażać chmurę, ponieważ korzyści są ewidentne. Zastanawiają się, w jaki sposób przeprowadzić ten proces bezpiecznie i w zgodzie z przepisami – mówił Paweł Jakubik, dyrektor działu Enterprise Services & Consulting w polskim oddziale Microsoft.

Ponad połowa uczestników badania Microsoft i EY wskazała, że kluczową zaletą chmury jest wyższa odporność na awarie. Przyznali oni również, że ich wiedza na temat bezpieczeństwa danych i systemów chmurowych jest nadal niewystarczająca. 43% ankietowanych menedżerów bezpieczeństwa potwierdziła, że nie posiadają odpowiedniej wiedzy, aby samemu ocenić bezpieczeństwo chmury.

Trend 2. Prywatność: Numer 1 wyzwań w dobie cyfrowej gospodarki

Postęp techniczny w ciągu ostatnich trzech dekad spowodował, że użytkownicy komputerów osobistych, smartfonów czy tabletów przechowują w nich obecnie więcej informacji, niż byli dotychczas w stanie zgromadzić w swoich domach. Oczywiście ich dane nie pozostają jedynie w urządzeniach – są przechowywane i aktualizowane w „chmurowych” centrach danych rozsianych po całym świecie.

Zmiana modelu przechowywania informacji i zwrot ku modelowi cloud pokazuje, dlaczego specjaliści z sektora technologicznego coraz częściej przywołują kwestię prywatności jako priorytet tworzenia strategii przedsiębiorstw. Trzeba jednak pamiętać, że cyfrowa gospodarka, która ma z natury globalny charakter, zostanie gwałtownie zahamowana, jeśli w każdym kraju będą obowiązywały odmienne przepisy ochrony danych osobowych.

– Możliwości kształtowania biznesu i tworzenia nowej oferty rynkowej z wykorzystaniem modelu chmury są ogromne – przekonuje Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii technologicznej w polskim oddziale Microsoft. – Jednolity europejski rynek cyfrowy jest ogromną szansą dla wszystkich przedsiębiorców, w szczególności innowacyjnych firm z krajów, które do tej pory nie miały dużego udziału na rynkach międzynarodowych. Jednocześnie charakter chmury wymaga, aby nasza prywatność była chroniona zarówno przed natręctwem firm komercyjnych, jak i wścibstwem służb różnych państw. Zabezpieczenia dają nam technologia i prawo. Z jednej strony standardowo można szyfrować dane i ograniczać ich fizyczną lokalizację. Z drugiej standardowe klauzule umowne dają pewność adekwatnej ochrony danych osobowych. W 2016 r. dojdzie do tego jednolite prawo dla całej unii, gdyż ostatecznie zostaną zatwierdzone przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Trend 3. Privacy by Design

Dane osobowe są także składową zbiorów informacji, które agregujemy i analizujemy w ramach zyskujących na popularności trendów, takich jak IoT (Internet of Things), Smart Cities czy Big Data i zaawansowane mechanizmy analityczne. Korzyści w wykorzystaniu dużych zbiorów informacji może upatrywać nie tylko gospodarka, ale także firmy i ludzie korzystający na co dzień z usług cyfrowych. Co jednak ważne, w dobie gospodarki opartej na danych (data-driven economy) dostawcy rozwiązań muszą pamiętać, aby jednym z filarów ich działalności była stała dbałość o kwestię prywatności danych.

– Microsoft przygotowując swoje rozwiązania, wdraża zasady Privacy by Design. Dane osobowe muszą być chronione i trzeba myśleć o nich od momentu projektowania urządzenia, oprogramowania czy procesu biznesowego w firmach. Nie może być tak, że ochrona danych osobowych jest na końcu. Privacy by Design jest skorelowane z zasadami procesów biznesowych budowy systemów informatycznych. Łączy się to też z naszą osobistą odpowiedzialnością jako podmiotów danych. Jeżeli chcemy, żeby nasze dane były chronione, powinniśmy świadomie podejmować decyzje i korzystać z narzędzi – software’u, telefonów szyfrujących, adblockerów czy systemów szyfrujących – mówił Wojciech Dziomdziora, Radca Prawny, Counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Trend 4. Rośnie znaczenie soft law

Biorąc pod uwagę prawne aspekty chmury obliczeniowej, nie ma odrębnych przepisów, jak również nie planuje się w przyszłości uchwalenia dodatkowych przepisów dotyczących usług cloud computing. Z tego powodu istnieje konieczność interpretacji obowiązujących przepisów prawa w kontekście projektów chmurowych. Bardzo istotnego znaczenia nabiera tzw. soft law, czyli rekomendacje i wytyczne przygotowywane przez różne ciała czy samoregulacja przemysłu poprzez np. stosowanie norm ISO.

Microsoft posiada certyfikat ISO 27018 dla usług chmurowych, który gwarantuje bezpieczne i przejrzyste zasady przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to m.in. zasad zwrotu, przesyłania i usuwania danych osobowych przechowywanych w centrach danych oraz zasad skutecznej ochrony danych. Klienci mogą mieć pewność, że jego dane nie zostaną wykorzystane w celach reklamowych. Są również informowani o żądaniu dostępu do danych ze strony uprawnionych organów państwowych.

Trend 5. Chmura zbyt ważna, by pozostawić ją tylko w rękach informatyków

Kwestie takie, jak zgodność z przepisami, ochrona danych osobowych czy cyberbezpieczeństwo to podstawowe tematy omawiane przez decydentów z instytucji publicznych i firm, którym zależy na skutecznym wprowadzeniu chmury. W tej chwili to strona biznesowa, a nie departamenty IT, definiuje jak ma być wykorzystywana informatyka – ma być zgodna z przepisami, chronić dane i zapewniać bezpieczeństwo.

Potwierdzają to przewidywania analityków firmy Gartner, którzy wskazują rosnące zainteresowanie chmurą wśród decydentów odpowiedzialnych za sferę finansów. W perspektywie kolejnych lat, 20% organizacji planuje wykorzystać aplikacje oparte na modelu cloud do obsługi systemów analitycznych i transakcyjnych. Mimo wyraźnego trendu w Polsce nadal tego typu rozwiązania nie mają szerokiego zastosowania. Pod koniec 2014 r. Eurostat donosił, że stopień wykorzystania chmury w polskich przedsiębiorstwach sięga 6%, podczas gdy w krajach skandynawskich jest to 40%, a w Wielkiej Brytanii 24%. To właśnie w 2016 r. należy oczekiwać znaczącej zmiany na tym polu.

– Przyczyn słabszego wykorzystania chmury w Polsce jest wiele. Z jednej strony fundusze unijne pozwoliły w ostatnich latach poprawić infrastrukturę informatyczną w przedsiębiorstwach, z drugiej strony zaplecze telekomunikacyjne nie osiągnęło takiego poziomu jak w innych krajach unijnych, a bez dostępu do szybkiego Internetu trudno mówić o efektywnym korzystaniu z chmury obliczeniowej. Mimo że administracje wielu krajów przygotowały strategie używania chmury, w naszym kraju pojawia się ona w dyskusjach decydentów dość rzadko, raczej jako scenariusz alternatywny. Nie ma jednak powodu, aby to się nie zmieniło – dodał Michał Jaworski.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.