Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Fortinet: Atak na firmowe sieci

Media społecznościowe i kontrola aplikacji stanowią słabe ogniwa w bezpieczeństwie firmowych sieci, a ponad 44% cyberataków jest skierowanych przeciwko sektorowi finansowemu. Takie wnioski płyną z pilotażowego etapu programu szacowania cyberzagrożeń CTAP firmy Fortinet.

Pilotażowym etapem programu CTAP (Cyber Threat Assessment Program) objęto niemal 400 przedsiębiorstw w USA. Celem programu jest dostarczenie przedsiębiorstwom szczegółowych informacji na temat rodzaju i skali potencjalnych, niewykrytych dotąd cyberzagrożeń oraz wykorzystania zasobów sieci.

32 mln prób ataku, 71 odmian złośliwego oprogramowania

W trakcie trwającej od października 2015 r. do lutego 2016 r. analizy sieci firmowych wykryto ponad 32 mln prób ataku, co daje 81 tys. prób na jedną firmę. W co szóstej analizowanej sieci wykryto niezidentyfikowane wcześniej botnety, czyli zainfekowane grupy komputerów.

Badanie wykazało obecność w sieciach 71 odmian złośliwego oprogramowania. Najczęściej powtarzające się to robak Conficker (5230 przypadków zarażenia), trojan Nemucod (4220 przypadków) oraz Zero Access (3210). Mogą one zostać wykorzystane m.in. do kradzieży wrażliwych informacji oraz rozsiewania programów typu ransomware do wymuszania okupów za przywrócenie dostępu do zaszyfrowanych danych.

Dysponujące ważnymi informacjami o znaczeniu finansowym banki i organizacje finansowe są najczęstszym celem ataków. Ponad 44% cyberprzestępczej aktywności dotyka tego sektora. Hakerzy używają przeciwko instytucjom finansowym szybkich ataków i zaawansowanych trojanów oraz stosują strategię typu land-and-expand, by przebić się i pozostać aktywnym w danej sieci. Drugi najczęściej atakowany to sektor edukacyjny (27,4% ataków), a trzeci – sektor ochrony zdrowia (10,6% ataków).

Media społecznościowe i kontrola aplikacji wymagają szczególnej uwagi

Aktywność w mediach społecznościowych oraz streaming multimediów odpowiada za 25,65% ruchu w sieciach, narażając systemy i wrażliwe dane firmy na atak poprzez infekcję drive-by, socjotechnikę oraz malvertising. Facebook jest najczęściej używanym serwisem, obejmując 47,3% całego ruchu w mediach społecznościowych, podczas gdy YouTube odpowiada za 42,3% streamingu treści. Ponad 19% ruchu jest powiązane z reklamami.

Kontrola aplikacji zainstalowanych na urządzeniach pracowników nadal stanowi wyzwanie dla administratorów sieci. Duże natężenie ruchu typu peer-to-peer, głównie przez protokół BitTorrent oraz gry online, otwiera sieć na złośliwe oprogramowanie przyczepione do aplikacji i plików pobieranych z popularnych serwisów. W trakcie analizy zidentyfikowano ponad 357 tys. prób ataków przez aplikacje.

– W przeszłości zapory sieciowe łatwiej wykrywały istotne zagrożenia w sieci, ponieważ ruch mógł być sklasyfikowany na podstawie konkretnych protokołów, a metody cyberprzestępców nie były tak zaawansowane – wyjaśnia John Maddison, wiceprezes ds. produktów i rozwiązań w firmie Fortinet. – Coraz większa liczba współczesnych zagrożeń jest projektowana w taki sposób, by ich detekcja była utrudniona oraz by omijać tradycyjne zapory sieciowe. Nasz nowy program CTAP został stworzony po to, aby szybko wykrywać zagrożenia, których nie przechwytują inne rozwiązania, by pomóc klientom podnosić poziom ochrony i obniżać ryzyko biznesowe.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.