Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IT do analizy stylu jazdy

W jaki sposób brak szkoleń kierowców oraz brak rozwiązań IT do analizy ich stylu jazdy wpływa na zwiększenie wydatków w przedsiębiorstwach transportowych? Niewłaściwy styl jazdy to nie tylko większe spalanie paliwa, ale również częstsze wizyty w warsztatach w celu naprawy hamulców, zmiany opon, a czasami nawet wymiany silnika.

Paweł Wloczek, Country Manager, WebEye Polska

Paweł Wloczek, Country Manager, WebEye Polska

Właściciele firm transportowych, którzy inwestują w nową flotę, często po pierwszych miesiącach korzystania z pojazdów ze zdziwieniem nie odnotowują zmniejszenia ilości spalanego paliwa, a co za tym idzie – ograniczenia kosztów. Spełnienie tych oczekiwań nie jest jednak możliwe, jeżeli kierowcy nie wiedzą, jak korzystać z zakupionych pojazdów.

Firmy często borykają się z tym problemem, gdy kierowcy przesiadają się ze starszych modeli do ciężarówek spełniających normy Euro 5 lub Euro 6, nie zmieniając jednak niczego w sposobie jazdy oraz korzystania z pojazdu.

Dlaczego tak się dzieje? Wynika to w głównej mierze z braku szkoleń, które powinny (ale nie muszą) być przeprowadzone przy okazji zakupu nowych pojazdów. Organizacja tego typu spotkań znajduje się w ofercie dealerów. Podczas szkolenia eksperci zwracają uwagę na funkcje pojazdu oraz omawiają pożądane zachowania w stylu jazdy. Takie spotkanie trwa ok. 3 godzin, a koszt udziału jednego kierowcy wynosi zazwyczaj od 800 do 1000 złotych.

Chociaż zadaniem dealera jest poinformowanie podczas sprzedaży o możliwości przeprowadzenia szkolenia oraz korzyści z niego wynikających, ostateczna decyzja leży po stronie właścicieli firm – niestety rzadko decydują się oni na skorzystanie z tej usługi. W firmach, które nie przeprowadzają szkoleń wśród swoich kierowców, już po miesiącu lub dwóch widać, że inwestycja w nowe pojazdy nie przynosi spodziewanych korzyści. Okazuje się np., że pojazdy spełniające normę Euro 6 spalają 32–34 litry na 100 km zamiast oczekiwanych 25–26 litrów.

Rozwiązaniem komplementarnym do szkoleń są systemy IT umożliwiające analizę stylu jazdy. Chociaż zdarzają się właściciele, którzy jak mantrę powtarzają slogan „auto musi palić”, to obserwujemy rosnącą świadomość właścicieli firm w kwestii ecodrivingu. Wzrost grona klientów, którzy wiedzą, że pieniądze topione są w błędach kierowców sprawia, że zwiększa się zapotrzebowanie na nowe technologie umożliwiające zapewnienie lepszego stylu jazdy.

Wśród rozwiązań telematycznych, które cieszą się największym zainteresowaniem właścicieli firm transportowych znajduje się usługa Driving Style. Umożliwia ona obserwację nieprawidłowych zachowań osoby prowadzącej pojazd, takich jak brak toczenia, hamowanie silnikiem, używanie zwalniacza czy zły dobór obrotów. Za pomocą rozwiązania firma uzyskuje dane dotyczące całej floty, każdego pojazdu, jak również statystyki konkretnego kierowcy. Wiedza o popełnianych błędach pomaga w walce ze złymi nawykami kierowców i prowadzi ostatecznie do ograniczenia wydatków na serwis, konserwację i paliwo. Usługa Driving Style przyczynia się również do kształtowania lepszej techniki jazdy, ponieważ kierowca uzyskuje informacje zarówno o swoich mocnych stronach, jak również obszarach, nad którymi musi jeszcze popracować.

Gdy na rynku pojawiły się systemy mające na celu zapewnienie lepszego stylu jazdy, właściciele firm nie byli zbytnio zainteresowani ich wykorzystaniem, a świadomość o wynikających z nich korzyściach, była niska. Obecnie cieszą się one wielką popularnością, a duża część kierowanych do nas zapytań dotyczy właśnie tego rodzaju rozwiązań.

Myślę, że podobnie jest ze szkoleniami – rynek potrzebuje jeszcze czasu, żeby przekonać się, że są one inwestycją, która się opłaca. Chociaż koszt może początkowo przerazić właścicieli firm, a potrzeba ich odbycia spotkać się z protestami ze strony kierowców, to bez szkoleń inwestycja w nowe pojazdy jest po prostu bez sensu.

Zauważam tutaj dużą rolę dealerów, którzy mogą wyjaśnić swoim klientom, w jaki sposób przeprowadzenie szkoleń w zakresie stylu jazdy umożliwia maksymalizację wydajności nowych pojazdów. Straty, które wynikają z jazdy bez uprzednich szkoleń, są poważne. W skali miesiąca wynoszą one ok. 1000 zł w odniesieniu do jednej ciężarówki – proszę sobie wyobrazić miesięczne koszty we flocie składającej się z kilkudziesięciu pojazdów.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.