Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Umowa Autodesk i Siemens: interoperacyjność oprogramowania

Współpraca między firmami Autodesk i Siemens ma wpłynąć na obniżenie kosztów ponoszonych przez firmy z branży produkcyjnej i na optymalizację procesu udostępniania danych.

Firmy Autodesk, Inc. oraz Siemens ogłosiły 1 marca 2016 r. podpisanie umowy dotyczącej interoperacyjności oprogramowania, dzięki której firmy z branży produkcyjnej będą mogły obniżyć koszty związane z brakiem kompatybilności pomiędzy różnego rodzaju oprogramowaniem do wspomagania projektowania produktów oraz uniknąć potencjalnych problemów związanych ze spójnością danych.

Na podstawie podpisanej umowy firma Autodesk oraz dział koncernu Siemens zajmujący się tworzeniem oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) podejmą działania mające na celu znaczące podniesienie stopnia interoperacyjności pomiędzy rozwiązaniami software’owymi oferowanymi przez obie firmy.

Współczesne przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej są pod coraz większą presją, stojąc wobec konieczności coraz szybszego wprowadzania na rynek wysokiej jakości produktów; jednocześnie muszą także stale podnosić poziom swojej efektywności i obniżać poziom kosztów ponoszonych przez konsumentów.

Wiele firm wykorzystuje oprogramowanie CAD pochodzące od różnych producentów, np. w ramach kilku działów jednej firmy lub wśród kilku różnych partnerów czy podmioty w ramach danego łańcucha dostaw. Zapewnienie interoperacyjności pomiędzy różnymi programami CAD urosło w związku z tym do rangi wymogu o charakterze zasadniczym z punktu widzenia użytkowników oprogramowania wspomagającego prace projektowe i inżynieryjne. Spełnienie tego wymogu stanowi dziś jedno z największych wyzwań dla producentów oprogramowania.

Na mocy podpisanej umowy obie spółki zobowiązują się do wzajemnego udostępniania sobie rozwiązań technologicznych w zakresie stosowanych narzędzi, a także do wymiany aplikacji dla użytkowników końcowych, co ma na celu umożliwienie tworzenia i wprowadzania na rynek kompatybilnych ze sobą produktów.

– Zapewnienie interoperacyjności stanowi wielkie wyzwanie dla klientów w sektorze produkcyjnym; firma Autodesk dokłada wszelkich starań, aby środowisko tworzone przez nasze platformy technologiczne było coraz bardziej otwarte – stwierdziła Lisa Campbell, wiceprezes ds. strategii produkcyjnej i marketingu w firmie Autodesk. – Mamy pełną świadomość faktu, że nasi klienci korzystają z wielu różnych produktów w ramach realizowanych przez siebie działań; zapewnienie im takiego poziomu elastyczności, który pozwoli im na właściwe wykonywanie stojących przed nimi zadań stanowi dla nas zatem najwyższy priorytet.

– Brak kompatybilności pomiędzy różnymi systemami CAD to powracający problem, z którym borykają się firmy z sektora produkcyjnego na całym świecie i który może powodować wzrost kosztów wytwarzania wszystkich produktów – od samochodów i samolotów po smartfony czy kije golfowe – wskazał dr Stefan Jockusch, wiceprezes ds. strategii w firmie Siemens PLM Software. – Firma Siemens przoduje w dziedzinie inicjatyw mających na celu rozwiązanie tego problemu poprzez wprowadzanie na rynek różnego rodzaju otwartych rozwiązań software’owych w sposób znaczący zwiększających poziom interoperacyjności. Nasza obecna współpraca stanowi kolejny pozytywny i znaczący krok na naszej drodze w stronę większej otwartości i interoperacyjności, prowadzącej nas w stronę celu, jakim jest zmniejszenie kosztów ponoszonych przez firmy produkcyjne na całym świecie poprzez umożliwienie lepszej współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami wchodzącymi w skład ich rozbudowanych często struktur.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.