Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Dwa oblicza ERP w Selfa GE SA

Selfa GE SA wdrożyła system Impuls EVO opracowany przez chorzowską firmę BPSC. Jest on wykorzystywany w dwóch zakładach realizujących skrajnie różne procesy produkcyjne: jeden z nich wytwarza elementy grzejne i obok zamówień długoseryjnych realizuje także zamówienia krótkoseryjne, drugi wytwarza panele fotowoltaiczne – elementy do ich produkcji muszą być dostarczane w systemie Just in Time.

Impuls EVO wspiera zarządzanie produkcją od strony zleceń produkcyjnych, technologii, spływu detali z produkcji, rozliczania jej kosztów, planowania zakupów materiałów, aż po gospodarkę materiałową i zarządzanie częścią finansowo-księgową. Partnerem wdrożeniowym projektu był Komputronik API.

Selfa GE SA to największy polski producent elementów grzejnych o tradycji sięgającej 1932 r. Elektryczne elementy grzejne dla firm spożywczych, farmaceutycznych i chemicznych, wykorzystywane w bojlerach, podgrzewaczach wody, kuchenkach elektrycznych – to jedna strona działalności firmy. Druga to fotowoltaika – ultranowoczesna linia produkcyjna zlokalizowana jest w oddzielnym zakładzie produkcyjnym.

Zamówienia w terminie

Fabryki Selfy GE miały nieco inne oczekiwania względem systemu IT. W odróżnieniu od zakładu fotowoltaiki, w którym materiały do produkcji modułów fotowoltaicznych muszą być dostarczane Just in Time i w którym realizuje się niemal wyłącznie zamówienia długoseryjne, w zakładzie produkcji elementów grzejnych realizuje się także zamówienia krótkoseryjne. System czuwa tutaj nad całością procesu – od momentu wpłynięcia zamówienia aż po ostateczne wystawienie faktury i wydanie towaru.

– Jedną z ważniejszych zalet systemu Impuls jest techniczne przygotowanie produkcji. W systemie mamy wpisane technologie każdego elementu grzejnego, dzięki temu w każdej chwili dysponujemy informacjami na temat zapotrzebowania materiałowego, technicznego czy organizacyjnego. Gdy zamówienie trafia na produkcję, wiemy jaka będzie potrzeba materiałowa, jaki jest termin dostawy materiału czy półwyrobu. Dzięki temu bez problemu możemy w terminie zrealizować zamówienie – opowiada Dariusz Pilawski, kierownik produkcji elementów grzejnych, Selfa GE SA.

System podpowie trendy

System gromadzi potężną bazę wiedzy, która może być podstawą do przeprowadzania analiz biznesowych, organizacyjnych i technicznych. Wiedza historyczna w zderzeniu z najnowszymi danymi zapewnia również przewidywanie pewnych trendów rynkowych. Jak zauważa Zbigniew Kowala z firmy Komputronik API, partnera BPSC realizującego ten projekt, dobra znajomość wykorzystywanego przez firmę Selfa środowiska ERP przełożyła się nie tylko na korzyści związane z obszarem analitycznym.

– W trakcie naszej pięcioletniej współpracy świadomość informatyczna użytkowników oraz administratora systemu firmy Selfa osiągnęła poziom pozwalający na pełną samodzielność obejmującą raportowanie, generowanie raportów czy własnych zestawień. Pozwala na to również czytelność tego oprogramowania oraz stopień przenikania informacji w bazach danych. Można powiedzieć, że obecnie nasz klient może, przy naszym wsparciu, samodzielnie rozwijać poszczególne obszary funkcjonalne Impuls EVO – podkreśla Zbigniew Kowala, dyrektor operacyjny ds. systemów zintegrowanych w Komputronik API sp. z .o.o.

Odmienne oczekiwania wobec systemu Impuls EVO pojawiły się w drugim zakładzie. Materiały do produkcji modułów fotowoltaicznych muszą być tam dostarczane Just in Time.

– Część materiałów ma także krótki termin przydatności do użycia, magazynowanie mija się więc z celem. Dzięki systemowi IT mamy stałą kontrolę nad kosztami. Nie monitorujemy ich ręcznie, nie wprowadzany cen materiałów. Wszystko obliczane jest automatycznie – opowiada Michał Redliński, dyrektor techniczno-produkcyjny Zakładu Fotowoltaiki, Selfa GE SA.

Niebawem planowane jest wdrożenie modułu przyjęcia i realizacji zamówień. – Jest jeszcze jeden obszar, którego zinformatyzowanie usprawniłoby naszą pracę. Chodzi o wysyłkę towarów, która obecnie nie jest przygotowywana bezpośrednio z poziomu systemu – tłumaczy Dariusz Pilawski. To ważny obszar, firma nie wyklucza więc jego przyszłej automatyzacji.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.