Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Hamid Fabrics z IFS Applications 9

Bangladeska firma Hamid Fabrics zdecydowała się wdrożyć system IFS Applications 9. Pełne rozwiązanie do zarządzania produkcją, remontami, finansami i dystrybucją zostanie wprowadzone w głównej siedzibie firmy oraz w jej dwóch fabrykach w Bangladeszu.

Po wnikliwej analizie rozwiązań na rynku ERP firma wybrała system IFS Applications jako główne rozwiązanie biznesowe zwiększające wydajność i usprawniające planowanie, aby zapewnić swoim klientom usługi wyższej jakości.

Rozwiązanie firmy IFS usprawni procesy tkania i farbowania, których obecna wydajność wynosi ponad 9 mln metrów rocznie, oraz procesy końcowe o wydajności ponad 27 mln metrów rocznie. Rozwiązanie umożliwi również przyszły rozwój firmy i rozszerzenie działalności na farbowanie przędzy i przędzenie nici.

Po pełnym wdrożeniu system firmy IFS wesprze kluczowe procesy biznesowe, takie jak finanse, dystrybucja i remonty. W ramach rozwiązania dostępny będzie również intuicyjny, oparty na rolach interfejs IFS Lobby i narzędzie do wizualizacji produkcji – IFS Wizualizator Produkcji.

– Od jej założenia w 1996 r. firma Hamid Fabrics znacznie się rozwinęła i stała się największym dostawcą tekstyliów dla przemysłu odzieżowego w Bangladeszu – powiedział Abdullah Al Mahmud, dyrektor zarządzający firmy Hamid Fabrics Pvt Ltd. – Zdecydowaliśmy się na kilka strategicznych inwestycji w nowoczesne maszyny i technologie produkcji tekstyliów, które pomogły nam osiągnąć naszą obecną pozycję w stosunkowo krótkim czasie. Inwestycja w światowej klasy rozwiązanie ERP, jakim jest system IFS Applications, to kolejny krok w tym kierunku. Firma IFS reprezentuje ten poziom zaawansowania, którego potrzebujemy w naszych rozbudowanych, zróżnicowanych i kompleksowych operacjach produkcyjnych, dlatego cieszymy się na myśl o szybkim i skutecznym wdrożeniu jej rozwiązania.

Asanga Marasinghe, dyrektor zarządzający oddziału IFS Bangladesh dodał: – IFS Bangladesh bardzo dobrze zaczął rok 2016 od nawiązania współpracy z tym strategicznym i ważnym klientem oraz znacznego rozbudowania naszego biura koordynacyjnego w Dhace. Bardzo się cieszymy, że firma Hamid Fabrics dołączy do ciągle rosnącej grupy naszych klientów, wśród których znajdują się jedne z najbardziej uznanych marek w Bangladeszu. Mamy nadzieję, że zbudujemy trwałe i wzajemnie korzystne relacje.

W niedawnym oficjalnym spotkaniu w sprawie kontraktu wzięli udział: Asanga Marasinghe, dyrektor krajowy oddziału IFS Bangladesh, Abdullah Al Mahmud (Mahin), dyrektor zarządzający firmy Hamid Fabrics Ltd., Nusrat Mahmud, dyrektor firmy Hamid Fabrics Ltd, Shiraz Lye, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w IFS South Asia oraz Zahid Khan, kierownik operacyjny w IFS Bangladesh.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.