Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Rozwiązania wideokonferencyjne Polycom

Polycom i Microsoft rozszerzają funkcje wideokonferencyjne w Office 365 i Skype for Business. Rozwiązania wideokonferencyjne Polycom RealPresence Group Series otrzymują certyfikat zgodności z Office 365 i Skype for Business.

Firmy Polycom, Inc. i Microsoft Corp. zapowiedziały, że użytkownicy rozwiązań wideokonferencyjnych Polycom będą mogli wykorzystywać je po migracji do środowisk Microsoft Office 365 i komunikatora Skype for Business.

Ponadto klienci Microsoft, którzy wcześniej nie korzystali z technologii do komunikacji wideo, będą mogli wykorzystać sprawdzone technologie Polycom w nowych wdrożeniach. Klienci będą mogli również wykorzystywać inne platformy wideokonferencyjne, używając nowej chmurowej usługi zgodności operacyjnej.

Systemy wideokonferencyjne Polycom RealPresence Group Series są certyfikowane do współpracy ze Skype for Business Server i obsługiwane w środowisku Office 365. Oprogramowanie Polycom RealPresence Touch z interfejsem użytkownika przypominającym Skype for Business ułatwia wykorzystywanie wideokonferencji w bieżącej pracy. Rozwiązania firmy są używane do prowadzenia konferencji wideo różnego rodzaju i w różnych lokalizacjach, dzięki czemu Skype for Business będzie mógł być wykorzystywany w salach konferencyjnych, salach posiedzeń zarządu oraz pokojach zebrań.

W ramach niedawno zapowiedzianego przez Microsoft Projektu Rigel firma Polycom wprowadzi też do oferty nową grupę systemów stworzonych specjalnie dla Skype for Business. Będą się one charakteryzowały prostą obsługą w różnych konfiguracjach, dzięki czemu będą z nich mogły korzystać firmy różnej skali, dysponujące pomieszczeniami o różnych wielkościach. Oprócz tego rozwiązania głosowe i wideo firmy Polycom, takie jak Polycom CX5100 i Polycom RealPresence Trio zostaną certyfikowane do pracy z rozwiązaniami Projektu Rigel.

– W ciągu naszego 12-letniego partnerstwa Polycom i Microsoft wspólnie dostarczały rozwiązania do współpracy, które pozwalają organizacjom zwiększać wydajność i usprawniać procesy biznesowe, jednocześnie zapewniając wysoki komfort pracy – powiedział Peter Leav, dyrektor generalny firmy Polycom. – Razem dostarczamy klientom każdej wielkości rozwiązania zoptymalizowane pod kątem obsługi chmury i zapewniające zaawansowane możliwości Unified Communications.

Wielu klientów dokonujących migracji do Office 365 szuka sposobu na połączenie środowisk heterogenicznych. Polycom zaoferuje użytkownikom Office 365 chmurową usługę zgodności operacyjnej wideo, hostowaną w chmurze Microsoft Cloud. Dzięki temu użytkownicy Office 365 będą mogli wykorzystywać posiadane już technologie wideokonferencyjne i łączyć je z rozwiązaniami innych firm, takich jak Polycom, Microsoft czy Cisco podczas migracji do chmury. Usługa oferować będzie także funkcje technologii Polycom RealConnect, która zapewnia jednakowe możliwości współpracy użytkownikom Skype for Business oraz punktów końcowych dostarczonych przez firmy inne niż Microsoft.

– Unifikacja usługi Skype for Business w Office 365 z rozwiązaniami głosowymi i wideo firmy Polycom pozwala nam zapewnić kompletny zestaw narzędzi Unified Communications – powiedział Zig Serafin, wiceprezes, Skype for Business.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.