Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Piotr Rojek, prezes zarządu DSR

Przejęliście spuściznę po QAD, w tym ich system ERP. Jak pan ocenia osiągnięcia firmy DSR po trzech latach od przejęcia QAD?

Piotr Rojek, DSR:
– Mogę powiedzieć z pełną stanowczością, że projekt transferu rynku QAD udał się bardzo dobrze. Zachowaliśmy dotychczasowy zespół niemal w 90% i wzmocniliśmy go o nowe kompetencje. Zatrudniamy w tej chwili prawie 50 osób. Przyjęliśmy na pokład polskiej firmy zespół, który przez kilkanaście lat pracował w amerykańskiej korporacji. Pracownicy zostali z nami, dostrzegając możliwość rozwoju i realizacji wyjątkowych projektów.

Po drugie, przejęliśmy wszystkie umowy serwisowe, wszystkich klientów QAD i obsługujemy ich w Polsce. Nikt nie zrezygnował. Całkowicie zrealizowaliśmy plany założone na 2014 r., podobnie w roku 2015, stale zwiększając przychody ze sprzedaży. Spółka jest rentowna i prowadzi aktywne inwestycje w nowe oprogramowanie. Założyliśmy na początku, że chcemy poszerzać portfolio produktów, również o własne rozwiązania. Skutecznie realizujemy tę strategię.

Większość przychodów generujemy w Polsce. Prowadziliśmy również projekty zagraniczne, np. w Puerto Rico i Szanghaju, co wynika z naszych unikatowych kompetencji. Partnerzy w Szanghaju mogli zrealizować projekt w oparciu o 8-osobowy zespół z różnych firm. Uznali jednak, że skorzystają z kompetencji 2-osobowego zespołu DSR. Wykonaliśmy ten projekt przy dużo mniejszych kosztach, spełniając wszystkie oczekiwania klienta. To właśnie kwestia unikatowych kompetencji związanych z systemami dla produkcji. Zarządzanie tak kompetentnym zespołem to duże wyzwanie, ale mamy w tym spore doświadczenie.

Przejdźmy do oferty firmy DSR. Zawsze byliście jednym z niewielu dostawców systemów APS w Polsce, macie również MES...

Piotr Rojek, DSR:
– Raczej odpowiednik systemu MES. Rozwijamy własny system Shop Floor Control, konkurujący z dużymi MES-ami. Nawet jeśli klient ma dobrze wdrożony moduł produkcji w ramach systemu ERP, to gwałtownie rosną jego potrzeby związane z bieżącą informacją z produkcji. System APS zapewnia doskonałe planowanie produkcji, ale żeby uzyskać możliwość szybkiego reagowania na zmiany, trzeba ten system karmić w miarę aktualnymi danymi. Można to rozwiązać standardowo w systemach ERP, gdzie wykonuje się je raz lub dwa razy na zmianę (często robi to mistrz produkcji pod koniec swojej zmiany). Jednakże, jeśli chcemy elastycznie reagować np. na awarię maszyny w ciągu zmiany, to musimy dostarczać dane aktualne. Aplikacja Shop Floor Control umożliwia m.in. dostarczanie na bieżąco informacji o postępie produkcji.

A Business Intelligence? Dlaczego DSR zainteresował się systemem BI firmy Qlik?

Piotr Rojek, DSR: – Z wykorzystaniem tego typu narzędzi w sferze produkcji jest bardzo różnie. Istnieje grupa ewidentnych liderów, którzy stworzyli skuteczne środowisko analizy swoich danych. Dostrzegamy również dużą grupę przedsiębiorstw, które nie analizują danych w obszarze produkcyjnym w sposób pozwalający osiągnąć realne korzyści biznesowe. I to jest dla nas główne wyzwanie.

Bezpośrednia przyczyna zainteresowania narzędziami BI pojawiła się wiele lat temu. Od kiedy istnieje firma DSR, intensywnie słuchamy naszych klientów. Decyzja o podjęciu współpracy z firmą Qlik i zainteresowanie QlikView jest właśnie wynikiem tego podejścia. Dwaj nasi klienci używający innych produktów z oferty DSR zdecydowali się kupić rozwiązanie QlikView i zintegrować je z wykorzystywanymi aplikacjami. Ich rekomendacja była kluczowa, stanowi bowiem źródło praktycznych informacji potwierdzających, że QlikView to skuteczne narzędzie analityczne dla firmy produkcyjnej.

Firma DSR jest integratorem skoncentrowanym na sektorze produkcji, który współpracuje z firmami korzystającymi z różnych rozwiązań IT. Narzędzie umożliwiające zbieranie i analizę danych jest dla nich rozwiązaniem podstawowym, choć dotychczas najczęściej wykorzystywanym w sferze finansów. Zrealizowaliśmy innowacyjny projekt, który dał podstawę do opracowania aplikacji DSR Qlik OEE rozszerzającej obszar analizy na procesy wytwórcze. Umożliwia ona skuteczne raportowanie produkcji, a w szczególności badanie wartości współczynnika OEE [Overall Equipment Effectiveness – red.] określającego efektywność pracy maszyn nie tylko na poziomie firmy, ale i poszczególnych gniazd produkcyjnych.

OEE w nazwie podkreśla skupienie się na tym wskaźniku. Czy z czasem rozszerzycie zakres funkcjonalny rozwiązania BI?

Piotr Rojek, DSR: – Przygotowaliśmy listę Wskaźników Efektywnej Produkcji – standardowego zestawu wskaźników dla firmy produkcyjnej – miar w większości pozafinansowych. Dzięki współpracy z doświadczonymi menedżerami produkcji stworzyliśmy listę 50 wskaźników, które stanowią pewnego rodzaju zestaw standardowy. OEE jest jednym z tych wskaźników – bardzo ważnym, ale jednym z 50.

Inicjatywa zrodziła się z potrzeby ciągłego śledzenia stopnia efektywności firmy produkcyjnej. Dzięki wskaźnikom każda firma może zidentyfikować obszary wymagające poprawy, określić kolejność działań usprawniających oraz monitorować efekty i trwałość wdrożonych działań. Niektóre wskaźniki oblicza się raz na kwartał, a inne praktycznie codziennie. Do tego jest potrzebne dobre narzędzie analityczne.

Jak DSR odnosi się do aktualnych trendów: Big Data, cloud, mobilność...

Piotr Rojek, DSR:
– Big Data to obecnie wyzwanie nie tylko dla wielkich korporacji, ale i małych firm. Nasz Shop Floor Control, jak praktycznie każdy system MES, zapewnia zbieranie ogromnych ilości danych. Co z nimi zrobić, do czego ich użyć? Na to pytanie odpowiada QlikView, gdzie łatwość analizy i możliwość przeprowadzania dużej liczby prób pozwala zrealizować koncepcję Big Data w produkcji. Z naszych obserwacji wynika, że firmy produkcyjne realizują liczne pomiary, generując wiele raportów. Czy będą one chciały zejść z raportowaniem jeszcze niżej, np. na poziom hali produkcyjnej? To wyzwanie, które można porównać do analizy kliknięć w Google czy monitorowania zachowań zakupowych.

Jeśli chodzi o temat chmury, przeprowadziliśmy wśród naszych klientów badanie, w którym pytaliśmy o stosunek użytkowników do modelu cloud. Według opinii respondentów nie mają oni oporów przed wchodzeniem w chmurę, Technologia nie stanowi w tym przypadku bariery. Na przykład oferowany przez nas Shop Floor Control jest dostępny dla małych firm właśnie w modelu usługowym. Definiowanie zadań do wykonania i raportowanie ich realizacji, nawet na poziomie niewielkiej firmy posiadającej 5 wtryskarek i 2 obrabiarki, może przynieść ogromne korzyści, np. kontrolowanie, czy uda się dotrzymać terminów produkcji zgodnie z zamówieniem klienta.

Z kolei trend mobilności związany jest z naszymi nowymi produktami od początkowej fazy ich projektowania. Menedżerowie korzystają z rozwiązań zarówno firmy QAD, jak i naszych, obserwując na bieżąco postępy produkcji na urządzeniach mobilnych. Pracownicy operacyjni kontrolują stan maszyn w celu zachowania ciągłości produkcji. Jak się okazuje, mobilność sprawdza się na poziomie zarządzania operacyjnego, mniej taktycznego. Ostatnio włączyliśmy do SFC moduł kontroli jakości w wersji mobilnej.

Jakie jeszcze potrzeby widzi pan w sektorze produkcji? W jakim kierunku rozwinie się oferta DSR?

Piotr Rojek, DSR:
– Zdecydowanie wzmacniamy ofertę naszego sztandarowego produktu Preactor do planowania i harmonogramowania produkcji. Jest to sprawdzony system wykorzystywany przez wiele firm wytwórczych, dla których obszar ten stanowi źródło konkurencyjności. W związku z wejściem firmy Preactor w struktury koncernu Siemens dokonano uproszczenia nazewnictwa i uporządkowania oferty systemu. Dzięki temu firmy produkcyjne zyskują nowe możliwości w zakresie korzystania z funkcjonalności rozwiązania. Będą również miały wygodny dostęp do różnorodnych modeli cenowych i atrakcyjnej oferty dyskontowej przy zakupie większej ilości licencji, zapewniającej upust nawet do 25%.

Na przykład dotychczasowe wersje systemu FSC 200 i FSC 300 zostały zastąpione produktem Preactor AS Standard o dużo szerszym zakresie funkcjonalnym. Zyska on zupełnie nowe możliwości w obszarze kontroli materiałowej i obsługi ograniczeń produkcyjnych. Aplikacja w nowej wersji zapewnia podstawowe reguły harmonogramowania (w przód, wstecz, dwukierunkowo), skrypty zdarzeń oraz moduł komunikacyjny PIO. Dokonano również znacznej poprawy w zakresie konfiguracji, zapewniając możliwość modyfikowania interfejsu użytkownika.

Analizując opracowania analitycznie 2–3 lata temu, zaznaczyłem obok: PLM – głupcze! To jest kierunek, jeden z niewielu w produkcji, który zdecydowanie rośnie w skali globalnej. Czy również w Polsce? Największe wzrosty na rynku PLM generowane są w podsektorach typu farmacja, urządzenia medyczne, zaawansowana elektronika. DSR jest partnerem firmy Aras, dostarczającej znane na światowym rynku rozwiązanie PLM, z którego w Polsce korzysta kilku międzynarodowych klientów. Wiemy, że chcemy oferować PLM na rynku polskim i rozmawiamy z zainteresowanymi firmami z sektora maszynowego i mechanicznego. Mamy doświadczony zespół, który jest w stanie szybko rozpoznać potrzeby firm produkcyjnych i skoncentrować się na ich spełnieniu. Zamierzamy zaproponować oprogramowanie Aras za darmo, z otwartym kodem. Wówczas użytkownik płaci tylko za maintenance.

Podsumowując, na rynku produkcji nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, niektóre jednak wymagają więcej czasu.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.