Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Niezawodność w produkcji

W konferencji „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji” zorganizowanej przez firmę Axon Media 17.03.2016 r. w hotelu Victoria w Lublinie wzięło udział ponad 80 przedstawicieli firm produkcyjnych przede wszystkim z regionu Lubelszczyzny, aby przedyskutować najczęstsze problemy związane z działami Utrzymania Ruchu, a także wymienić się doświadczeniami na temat najnowszych rozwiązań i możliwości w tym obszarze.

Tematyka konferencji obejmowała m.in.:
– usługi Facility Management – analiza i optymalizacja zużycia takich mediów, jak energia elektryczna i cieplna, gaz, woda, sprężone powietrze,
– diagnostykę ultradźwiękową w utrzymaniu ruchu – wykrywanie nieszczelności w instalacjach sprzężonego powietrza, kontrolę smarowania i stanu łożysk, częstotliwość wzorcowania przyrządów pomiarowych,
– wykorzystanie zjawiska termowizji – obszary i opłacalność stosowania kamer, kryteria pomiaru, rodzaje urządzeń,
– optymalizację instalacji w celu redukcji czasu przestojów,
– wykorzystanie technologii ultradźwiękowej w inspekcji stanu łożysk i innych urządzeń mechanicznych oraz elektrycznych pod kątem wyładowań niezupełnych, w detekcji wycieków sprężonych gazów,
– rozwiązania modułowe w przemyśle – systemy profili aluminiowych,
– optymalizację przemysłowej instalacji elektrycznej – dobór przewodów elektrycznych do aplikacji, usuwanie nieszczelności w połączeniach, osłona mechaniczna tras kablowych,
– diagnostykę maszyn – drganiową, temperaturową, olejową.

Podczas konferencji na pierwszy plan wysunął się problem powszechnego w Polsce podejścia do zakupu nowych urządzeń. Niestety rzadko uwzględnia się ich opłacalność, biorąc pod uwagę czas eksploatacji. W dalszym ciągu ważnym kryterium jest cena.

Posumowaniem konferencji była bardzo ciekawa dyskusja z udziałem ekspertów, w której aktywnie uczestniczyli również słuchacze. Dyskusję poprowadził Andrzej Kulik, ekspert ds. utrzymania ruchu, który swoje wieloletnie doświadczenie zdobył m.in. podczas pracy w krajach arabskich oraz w Republice Południowej Afryki.

Tematem przewodnim dyskusji były dobre praktyki w obszarze utrzymania ruchu. Na czym powinno się opierać efektywne utrzymanie ruchu? Na celach zbliżających do eliminacji prac UR (zgodnie z amerykańskimi badaniami – zmniejszenie UR do 50%) i zmiany taktyki – prewencyjne UR należy zwiększyć z 25% do 30%, a predykcyjne z 10% do 40%, zmniejszając koszty utrzymania działu. Służby UR najczęściej działają relacyjnie, czyli wtedy, kiedy coś się dzieje. Tymczasem lepiej zapobiegać, niż leczyć.

Według Andrzeja Skrzypkowskiego (AS Instruments) w Skandynawii również badano tendencje na najbliższych 5 lat i zauważono przesunięcie akcentów na predykcyjne UR. Drugie zjawisko, jakie tam występuje to wymiana pokoleniowa. Z działów UR odchodzi na emeryturę sporo ekspertów (w konsekwencji tracona jest bezcenna wiedza), a ich miejsce zastępują młodzi ludzie bez doświadczenia. Inny głos w tej dyskusji: najlepiej przeanalizować swój własny park maszynowy i korzyści płynące z inwestycji, bo nie zawsze predykcja okaże się najlepszym rozwiązaniem.

Z dyskusji wynikało też, że niewielkie jest w Polsce wykorzystanie zaawansowanych technik UR, do których należą systemy komputerowe CMMS. Stosowanie takiego systemu ma sens, kiedy na bieżąco wprowadza się do niego dane z parku maszynowego.

Dużym zainteresowaniem cieszył się temat outsourcingu UR. Jedni podkreślali jego zalety (nie ma ludzi, którzy potrafią zrobić wszystko, lepiej skupić się na core businessie), inni wskazywali grożące zasadzki (niektóre zakłady oddają się w niewolę firmie zewnętrznej). Konkluzja z tej dyskusji była jednoznaczna: outsourcing tak, ale w rozsądnych granicach.

Prezentowana w ramach konferencji tematyka wpisuje się w aktualne trendy wdrażania strategii utrzymania ruchu bazujących na predykcji i niezawodności. Uczestnicy cieszyli się z możliwości nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, podkreślając potrzebę organizowania tego typu spotkań.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.