Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Chmura a zarządzanie ciągłością działania

Coraz więcej aplikacji o krytycznym znaczeniu dla biznesu przenoszonych jest do chmury. Zagrożenia? Nawet krótka przerwa w dostępie natychmiast zaburza działalność biznesową, sprawiając, że pracownicy stają się mniej produktywni, a procesy biznesowe ulegają zakłóceniu.

Wieland Alge, wiceprezes i dyrektor generalny na kraje EMEA, Barracuda Networks

Wieland Alge, wiceprezes i dyrektor generalny na kraje EMEA, Barracuda Networks

W klasycznej powieści science fiction „Autostopem przez Galaktykę” przyczyną niepowodzenia największego projektu IT w historii jest banalny incydent. Pięć minut przed tym jak Ziemia, olbrzymi komputerowy eksperyment, ma podać odpowiedź na fundamentalne pytanie dotyczące życia, wszechświata i wszystkiego, komputerowa planeta zostaje zburzona, żeby zrobić miejsce pod hiperprzestrzenną obwodnicę.

Obecnie architekci IT prawdopodobnie zbudowaliby dwa takie superkomputery i wysłaliby je do różnych galaktyk. W ten sam sposób siedzą teraz zrelaksowani, pewni, że ich centra obliczeniowe są ultrabezpieczne, w dużej mierze redundantne i wysoce dostępne. Ale na co się zda wysoce dostępna instancja chmury, kiedy koparka pracująca przed biurowcem przerwie kabel światłowodowy? Tak, wiemy: celem było jedynie wybudowanie drogi.

Pięciokrotne zwiększenie ruchu

Coraz więcej aplikacji o krytycznym znaczeniu dla biznesu przenoszonych jest do chmury. Przeciętny użytkownik programu Outlook 2007 zużywał 2,6 MB dziennie. Ten sam użytkownik posiadający Outlook Web Access potrzebuje obecnie 12,5 MB dziennie. To niemal pięciokrotne zwiększenie ruchu pokazuje, że użytkownicy i systemy mają prawie ciągły kontakt z usługami w chmurze. Nawet krótka przerwa natychmiast zaburza działalność biznesową, sprawiając, że pracownicy stają się mniej produktywni, a procesy biznesowe ulegają zakłóceniu.

Należałoby więc stworzyć strukturę, dzięki której kluczowe procesy biznesowe byłyby kontynuowane nieprzerwanie, a kluczowe dla biznesu dane w chmurze pozostawałyby dostępne w sytuacjach krytycznych. Jeśli chodzi o użytkowników, należałoby się skupić na dostępności aplikacji – dlatego termin ADN (Application Delivery Network – sieć dostarczania aplikacji) jest często używany w tym kontekście.

W ADN nie chodzi jedynie o zapewnienie oddziałom firmy lepszego i szybszego dostępu do centrum informatycznego znajdującego się w siedzibie głównej. Sieci te muszą teraz zapewniać też ciągły dostęp do instancji chmury szerokiej gamie urządzeń końcowych, w różnych miejscach pracy.

Najważniejszymi elementami technologii ADN są zapory sieciowe. Początkowo zapory sieciowe były używane jedynie w celu blokowania niepożądanego ruchu. Postęp w technologii sprawił jednak, że ich głównym przeznaczeniem stała się komunikacja bramowa. Zapora sieciowa „nowej generacji” (jako brama) wykształciła głębokie zrozumienie ruchu sieciowego i jest w stanie zapewnić obsługę wielu połączeń (multi-link support), kształtowanie ruchu i świadomość aplikacji. Oznacza to, że może teraz odgrywać kluczową rolę w ciągłości działania.

Obsługa wielu połączeń: prawie idealna dostępność

W niemal każdym aspekcie IT redundancja jest kluczem do wysokiej niezawodności. Zapory sieciowe z obsługą wielu połączeń mogą koordynować dwa lub więcej połączeń z Internetem. W kontekście ciągłości działania mogłoby to np. oznaczać, że kiedy tylko główne łącze (MPLS albo DSL) zawiedzie lub ma problemy z działaniem, zapora sieciowa płynnie przechodzi na połączenie 4G lub satelitarne. Poprzez łączenie kilku alternatywnych niedrogich połączeń 99,999% dostępności można osiągnąć nawet bez MPLS.

Również w przypadku standardowych operacji obsługa wielu połączeń umożliwia obniżenie kosztów połączenia oraz nadawanie priorytetu aplikacjom o krytycznym znaczeniu dla biznesu. Na przykład firma może mieć dwa równolegle działające łącza. Ważne pakiety telefonii internetowej oraz transakcje w systemie SAP mogą być wtedy przesyłane łączem MPLS, podczas gdy e-maile, w przypadku których jednominutowe opóźnienie z reguły nie ma znaczenia, mogą być wysyłane i otrzymywane przez zaporę sieciową poprzez łącze DSL.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.